AEG SCB418F3LS bruksanvisning

AEG SCB418F3LS
(1)
  • Sidantal: 12
  • Filtyp: PDF
BG

Инструкции за инсталиране

Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
CS

Pokyny k instalaci

Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití.
DA

Installationsvejledning

Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
DE

Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
EL

Οδηγίες εγκατάστασης

Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
στο εγχειρίδιο χρήστη.
EN

Installation Instruction

Warning! Before proceeding with installation, read
the safety information in the User Manual.
ES

Instrucciones de instalación

¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
información de seguridad del Manual del usuario.
ET

Paigaldusjuhis

Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutus-
juhendis olevad ohutusjuhised.
FI

Asennusohjeet

Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
FR

Instructions d’installation

Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
l’appareil.
HR

Upute za instalaciju

Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
informacije u Uputama za uporabu.
HU

Üzembe helyezési útmutató

Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe hely-
ezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a
felhasználói kézikönyvben.
IT

Istruzioni di installazione

Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel
Libretto Istruzioni.
LT

Įrengimo instrukcija

Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje.
LV

Uzstādīšanas norādījumi

Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
NL

Installatie-instructies

Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie
begint.
NO

Monteringsanvisning

Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksan-
visningen før du begynner installasjonen.
PL

Wskazówki dotyczące instalacji

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi.
PT

Instruções de instalação

Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as
informações de segurança no Manual de Utilizador.
RO

Instrucţiuni de instalare

Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utiliza-
torului.
RU

Указания по установке

Внимание! Перед тем как приступать к
установке, прочтите информацию по технике
безопасности в руководстве пользователя.
SK

Pokyny na inštaláciu

Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
SL

Navodila za namestitev

Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo
preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
SQ

Udhëzime Instalimi

Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin,
lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
SR

Упутство за инсталирање

Упозорење! Пре него што приступите
инсталирању уређаја, прочитајте информације о
безбедности у Упутству за употребу.
SV

Installationsanvisningar

Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvis-
ningen innan du fortsätter med installationen.
TR
UK
AEG SCB418F3LS

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om AEG SCB418F3LS? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av AEG SCB418F3LS att svara på din fråga.

Se manualen för AEG SCB418F3LS helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om AEG SCB418F3LS? Ställ din fråga här

AEG SCB418F3LS – specifikationer

F betyder att produkten rankas bäst i sin kategori när det gäller energieffektivitet. Energimärkningssystemet bygger på ...
Allmänt
Varumärke AEG
Modell SCB418F3LS
Produkt Kylskåp
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Design
Produktens färg Vit
Apparatens placering Inbyggd
Redo för anpassad panel -
Gångjärnssida Höger
Hängbar dörr Ja
Inbyggd display -
Strömtillförsel
Energieffektivitetsskalning A till G
Årlig energiförbrukning 272 kWh
AC-inspänning 230-240 V
Ansluten effekt - W
Energiklass F
Kyl
Kylkapacitet netto 196 l
Innerbelysning, kyl Ja
Lamptyp LED
Automatisk avfrostning (kyl) Ja
Antal hyllor i frysen 4
Antal vegetabiliska lådor 2
Antal dörrfack, kylskåp 4
Superkylningsfunktion -
Multi-luftflödessystem (kyl) -
Frostfri (kyl) -
Frys
Frysläge Bottom-placerade
Fryskapacitet netto. 72 l
Frys - Antal hyllor 3
Frostfri (frys) -
Antal stjärnor 4*
Lagringstid vid strömavbrott 21 h
Fryskapacitet 4 kg/24h
Prestanda
Ljudnivå Lc IEC 35 dB
Total kapacitet netto 268 l
Klimatkategori SN-T
Ismaskin Nej
Bulleremission, klass B
Ergonomi
Dörröppningslarm Ja
Temperaturlarm -
Vikt & dimension
Höjd 1772 mm
Bredd 548 mm
Djup 549 mm
Installationsfack, höjd 1780 mm
Installationsfack, bredd 560 mm
Installationsfack, djup 550 mm
Fresh zone
Färska zon fack -
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om AEG SCB418F3LS .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här