Andersson TEW-3100

Andersson TEW-3100 bruksanvisning

(1)
 • EN: If earphones are power off outside the case, touch
  and hold touch surface for 3 seconds on both sides to turn
  them on. The two earphones will auto-pairing, the indicators
  lit in white. When the left earphone indicator will flash in
  white and red, the earphones are ready for pairing. Open the
  phone’s bluetooth device to search “TEW-3100”, the prompts
  will be heard after pairing successfully.
  SV: Om hörlurarna är avstängda utanför höljet, tryck och
  håll touch ytan i 3 sekunder på båda sidor för att slå på dem.
  De två hörlurarna kopplas automatiskt in, indikatorerna lyser i vitt. När indikatorn
  till vänster hörlurar blinkar i vitt och rött är hörlurarna redo för parning. Öppna
  telefonens Bluetooth-enhet för att söka i “TEW-3100”, instruktionerna kommer
  att höras efter att parning har lyckats.
  NO: Hvis øretelefoner er slått av utenfor saken, berør og hold berørings-
  flaten i 3 sekunder på begge sider for å slå dem på. De to øretelefonene kobles
  automatisk sammen, indikatorene lyser i hvitt. Når indikatoren for venstre
  øretelefon blinker i hvitt og rødt, er øretelefonene klare for sammenkobling. Åpne
  telefonens Bluetooth-enhet for å søke på “TEW-3100”, så blir spørsmålene hørt
  etter sammenkobling.
  EN: When charging, the charging indicators
  flash and show the remaining power: 1 light
  means 1%-25% battery, 2 lights means 25%-
  50%, 3 lights means 50%-75% and 4 lights
  means 75%-100%.
  SV: Vid laddning blinkar laddningsindika-
  torerna och visar återstående effekt: 1 lampa betyder 1% -25% batteri, 2 lampor
  betyder 25% -50%, 3 lampor betyder 50% -75% och 4 lampor betyder 75%
  -100%.
  NO: Når du lader, blinker lade indikatorene og viser den gjenværende kraft-
  en: 1 lys betyr 1% -25% batteri, 2 lys betyr 25% -50%, 3 lys betyr 50% -75% og
  4 lys betyr 75% -100%.
  EN: Pick up the earphones from the
  charging case to turn on automatically. Put
  them back to charging case, the earphone will
  power off and be charged automatically.
  SV: Plocka upp hörlurarna från laddnings-
  fodralet för att slå på automatiskt. Sätt dem
  tillbaka till laddningsfodralet, hörlurarna stängs
  av och laddas automatiskt.
  NO: Plukk opp øretelefonene fra lade sak
  for å slå på den automatisk. Sett dem tilbake til
  lade tilfelle, øretelefonen slås av og lades automatisk.
  EN: Put the earphones to the corresponding position in the bottom of the
  charging case, use the type-C cable to connect with computer or mobile phone
  charger. The charging indicator flashes when
  charging, when full charged, the 4 charging in-
  dicators light up.
  SV: Sätt hörlurarna till motsvarande läge
  i botten av laddningsfodralet, använd typ-C-kabeln för att ansluta till dator
  eller mobiltelefonladdare. Laddningsindikatorn blinkar vid laddning, när den är
  fulladdad, lyser de 4 laddningsindikatorerna.
  NO: Sett øretelefonene
  til tilsvarende posisjon i
  bunnen av lade sak, bruk
  type-C-kabelen til å koble til
  datamaskin eller mobiltelefon
  lader. Ladeindikatoren
  blinker når den lades, når
  den er fulladet, lyser de 4
  ladeindikatorene.
  1. Left earphone
  2. Right earphone
  3. Touch surface
  4. Earphone indicator
  5. Charging case
  6. Charging indicator
  USER MANUAL
  TEW-3100 | Ture Wireless Earphone
  2
  4
  3
  1. Vänster hörlur
  2. Höger hörlur
  3. Touch ytan
  4. Hörlurs indikator
  5. Laddningsfodral
  6. Laddningsindikator
  1. Venstre øretelefon
  2. Høyre øretelefon
  3. Berørings området
  4. Øretelefonindikator
  5. Lade sak
  6. Ladeapparat
  Get started/ Kom igång/ Komme i gang:
  EN: TWS Reconnected:
  Power off the earphone or put it back to the
  charging case --> Power on the earphone or take it
  out of the charging case --> The two earphones will
  connect each other automatically in a few seconds.
  5
  SV: TWS återanslutet:
  Stäng av hörluren eller lägg tillbaka den i
  laddningsfodralet --> Sätt på hörluren eller ta ur den
  ur laddningsfodralet --> De två hörlurarna kommer att
  kopplas till varanda automatiskt inom några sekunder.
  NO: TWS koblet til på:
  Slå av øretelefonen eller sette den tilbake til
  ladeetuiet--> strøm på øretelefonen eller ta den ut av
  ladeetuiet--> de to øretelefonene vil koble hverandre
  automatisk om noen sekunder.
  5
  4
  3
  1
  2
  6
  EN SV
  NO
  EN: Restore factory settings:
  Long press the touch surface of right earphone
  to turn off. Long press the touch surface of both
  earphones until the indicators flash in white and red,
  double press the touch surface of both earphones
  to start reset automatically. When one earphone
  indicator flashes in white and red and the other one
  indicator is turn off, the reset is completed.
  6
  SV: Återställ fabriksinställningarna:
  Tryck länge på tryckytan på höger hörlur för att stän-
  ga av. Tryck länge på tryckytan på båda hörlurarna
  tills indikatorerna blinkar i vitt och rött, dubbeltryck på
  tryckytan på båda hörlurarna för att starta återställning
  automatiskt. När en hörlurar indikator blinkar i vitt och
  rött och den andra indikatorn stängs av är återställnin-
  gen avslutad.
  NO: Gjenopprett fabrikkinnstillinger:
  Trykk lenge på berørings området på høyre øretele-
  fon for å slå av. Trykk lenge på begge øretelefonene
  til indikatorene blinker i hvitt og rødt, dobbelt trykk på
  berøringsflaten på begge øretelefonene for å starte
  tilbakestillingen automatisk. Når den ene øretelefon
  indikatoren blinker i hvitt og rødt og den andre indika-
  toren er slått av, er tilbakestillingen fullført.
Andersson TEW-3100

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 6

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Andersson TEW-3100? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Andersson TEW-3100 att svara på din fråga.

Anders Arnberg, 14-1-2021 09:57:50 Inga kommentarer

Hej, jag har en MacBook Air, och har köpt ett par Andersson TEW-310 hörlurar för att kunna använda i anslutning till datorn. Emellertid verkar inte hörlurarnas bluetooth vilja ansluta till datorn (kommer ej upp som alternativ bluetooth-anslutning. Vad bör jag göra för att få TEW-310 att ansluta till datorn?

Svara på den här frågan
Håkan, 7-12-2020 15:05:59 Inga kommentarer

Lyser laddningsfodralet med prickar när airpodden är avstängd? Har en Andersson för 199 kr.

Andersson TEW-3100
Svara på den här frågan
Håkan, 7-12-2020 15:05:26 Inga kommentarer

Lyser laddningsfodralet med prickar när airpodden är avstängd? Har en Andersson för 199 kr.

Andersson TEW-3100
Svara på den här frågan
Håkan, 7-12-2020 15:04:02 Inga kommentarer

Lyser laddningsfodralet med prickar när airpodden är avstängd? Har en Andersson för 199 kr.

Andersson TEW-3100
Svara på den här frågan
Håkan, 7-12-2020 15:03:30 Inga kommentarer

Lyser laddningsfodralet med prickar när airpodden är avstängd? Har en Andersson för 199 kr.

Andersson TEW-3100
Svara på den här frågan
Helena, 23-9-2020 08:34:24 1 kommentar

Parning fungerar ej

Helena, 23-9-2020 08:38:31

Telefonen kan inte få kontakt med TEW 3100, den tänker och tänker och felmeddelanden kommer upp som: kan inte ansluta till hörlurar. Touch funktionen känns trög också, jag trycker och håller inne sekunder och då blinkar hörlurarna ett tag men slutar efter ett tag och man får hålla inne touch funktionen igen.

Svara på den här frågan

Se manualen för Andersson TEW-3100 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Noors. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Andersson TEW-3100? Ställ din fråga här

Andersson TEW-3100 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Andersson
Modell TEW-3100
Produkt Hörlur
Språk Zweeds, Engels, Noors
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Andersson TEW-3100 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer