Atag HG8411MBB bruksanvisning

Atag HG8411MBB
(1)
  • Sidantal: 74
  • Filtyp: PDF
Het toestel-identifi catieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
La plaque d’identifi cation de l’appareil se trouve sur le dessus de l’appareil.
Das Gerätetypenschild befi ndet sich an der Unterseite des Gerätes.
The appliance identifi cation card is located on the bottom of the appliance.
Apparatets identifi kationskort sidder i bunden af apparatet.
Apparatets ID-kort er plassert på bunnen av apparatet.
Laitteen tunnuskortti sijaitsee laitteen pohjassa.
Anordningens identitetskort fi nns på undersidan av anordningen.
La tarjeta de identifi cación del electrodoméstico se encuentra en la parte inferior del mismo.
Plak hier het toestel-identifi catieplaatje.
Placez ici la plaque d’identifi cation de l’appareil.
Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein.
Stick the appliance identifi cation card here.
Klæb apparatets identifi kationskort på her.
Fest apparatets ID-kort her.
Liimaa laitteen tunnuskortti tähän.
Stick in anordningens identitetskort här.
Pegue la tarjeta de identifi cación del electrodoméstico aquí.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.
Sørg for at have hele typenummeret klar, når serviceafdelingen kontaktes.
Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.
Ilmoita huoltoon yhteyttä ottaessasi täydellinen tyyppinumero.
Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med serviceavdelningen.
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, tenga a mano el número de
modelo completo.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation fi nden Sie auf der Garantiekarte.
You will fi nd the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.
Adressen og telefonnummeret til servicevirksomheden fi ndes på garantikortet.
Du fi nner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.
Huoltopisteiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät takuukortista.
Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.
Las direcciones y los números de teléfono del servicio técnico se encuentran en
la tarjeta de la garantía.

Gebruiksaanwijzing

Gaskookplaat

Mode d’emploi

Plaque de cuisson au gaz

Bedienungsanleitung

Gaskochmulde

Instructions for use

Gas hob

Anvendelse

Gaskogeplade

Bruksanvisning

Gasskoketopp

Käyttöohjeet

Kaasutaso

Bruksanvisning

Gashäll

Instrucciones de uso

Cocina de gas

700004892100
HG8471MBA
HG8471MBB
HG8411MBA
HG8411MBB
Atag HG8411MBB

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Atag HG8411MBB? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Atag HG8411MBB att svara på din fråga.

Se manualen för Atag HG8411MBB helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Atag HG8411MBB? Ställ din fråga här

Atag HG8411MBB – specifikationer

Allmänt
Varumärke Atag
Modell HG8411MBB
Produkt Spis
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Atag HG8411MBB .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här