AXA Greenline 8 bruksanvisning

AXA Greenline 8
(1)
 • Sidantal: 2
 • Filtyp: PDF
 • 2.
  1.
  4.
  3.
  2.
  1.
  4.
  3.
  NL - GEBRUIKSAANWIJ ZING AXA
  GREENLINE 8 /15 /30 /50
  1. Aan/Uit
  2. Indicatie led
  3. Micro usb-bw
  4. Stuurhouder
  AAN /UIT
  Door 1 maal kort op de oranje knop (1.) te drukken (1 seconde)
  kan de Greenline worden aangezet. Door nogmaals op de knop
  te drukken kan de lamp uit worden gezet. De Greenline 30 en
  50 hebben extra stand waarbij tussen high power en low power
  geschakeld kan worden.
  De Greenline 8 en 15
  • kort drukken aan
  • kort drukken uit
  De Greenline 30 en 50
  • kort drukken low power beam (15 lux) aan
  • kort drukken high power beam (30-50 lux) aan
  • kort drukken uit
  Monteren
  Verwij der de lamp van de stuurhouder middels hendel (4.)
  ingedrukt te houden en de lamp naar voren te schuiven
  Monteer de stuurbevestiging met de rubberen band stevig om
  het stuur (22 – 32 mm). Stel de stuurbevestiging zo in dat de
  lamp horizontaal staat.
  Lamp opzetten en afnemen
  Om de lamp op de fi ets te zetten, de lamp van voor naar achter
  in de stuurhouder schuiven. De lamp kan worden afgenomen
  middels hendel (4.) ingedrukt te houden en de lamp naar voren te
  schuiven. Controleer bij eerste gebruik of de goed staat afgesteld
  en de lamp op de rij baan is gericht en niet tegemoetkomend
  verkeer verblind.
  Laden
  De Greenline lamp is voorzien van vaste ingebouwde lithium
  accu. Voor het eerste gebruik dient de accu vol geladen
  te worden. De volledige capaciteit wordt naar enkele
  laadprocedures bereikt. Voor het opladen van de accu het
  meegeleverd snoer op de micro-USB bus van de lamp
  aansluiten. Het andere eind van het snoer verbinden met een
  standaard USB transformator of computer.
  Greenline 8/15/30
  dens het laden brand een rode LED (2.) om aan te geven
  dat de lamp opgeladen wordt, indien de lamp volledig
  geladen is brand een blauwe LED.
  Greenline 50
  dens het laden gaan de blauwe LED’s (2.) aan als een
  batterij niveau bereikt is, Indien alle 3 blauwe LED’s branden is
  de lamp volledig opgeladen.
  Accu Indicatie
  Greenline 8/15/30
  Indien de accu een capaciteit van minder dan 20% heeft bereikt
  gaat een rode LED (2.) branden om aan te geven dat de lamp
  opgeladen dient te worden.
  Greenline 50
  De Greenline 50 heeft 3 standen voor indicatie. Doormiddel van
  3 blauwe led’s (2.)
  3 blauwe LEDs >75% accucapaciteit
  2 blauwe LEDs 75-25% accucapaciteit
  1 blauwe LED <25% accucapaciteit
  Garantie
  Schade door oneigenlij k gebruik,( zoals vallen van de lamp,
  onderdompelen in het water), is van de garantie uit gesloten.
  De garantie vervalt tevens, wanneer de lamp geopend wordt.
  AXA Nederland
  EnergieStraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
  T: +31 318 536 111 - www.axabikesecurity.com
  EN - OPERATING INSTRUCTIONS
  FOR AXA GREENLINE 8 /15 /30 /50
  1. On/Off
  2. Led display
  3. Micro USB socket
  4. Handlebar bracket
  ON/OFF
  The Greenline light is switched on by briefl y pressing the orange
  button (1.) (1 second). The light can be switched off by pressing
  the button again. Greenline 30 and 50 have an additional mode
  which allows you to switch between high and low performance.
  Greenline 8 and 15
  • Briefl y press: on
  • Briefl y press: off
  Greenline 30 and 50
  • Briefl y press: low-power light beam (15 Lux) on
  • Briefl y press: high-power light beam (30 - 50 Lux) on
  • Briefl y press: off
  Mounting
  Remove the light from the handlebar bracket by keeping the
  lever (4.) pressed down and sliding the light forward. Use the
  fastening strap to mount the handlebar bracket tightly on the
  handlebar (22-32mm). Adjust the handlebar bracket so that the
  light is in a horizontal position.
  Attaching and removing light
  To attach the light to the bicycle, slide it from front to back on
  the bracket. The light is removed from the handlebar bracket by
  keeping the lever (4.) pressed down and sliding the light forward.
  Check the position of the light when you fi rst use it, and make
  sure that the light is directed at the road and does not blind the
  oncoming traffi c.
  Charging
  The Greenline light is equipped with a built-in lithium battery. The
  battery should be fully charged before fi rst use. The full capacity
  will be reached after several charging cycles. To recharge the
  battery, connect the supplied cable to the micro USB socket of
  the light (3.). Connect the other end of the cable to a standard
  USB power supply unit or a computer.
  Greenline 8/15/30
  If the battery has reached a capacity of less than 20%, a red
  LED (2.) indicates that the light still has to be charged.
  Greenline 50
  During charging, the blue LEDs light up (2.) in sequence once
  a certain charging status has been reached. The battery is
  fully charged if all three blue LEDs light up.
  Battery indicator
  Greenline 8/15/30
  If the battery has reached a capacity of less than 20%, a red LED
  (2.) indicates that the light still has to be charged.
  Greenline 50
  The Greenline 50 has 3 display positions based on three blue
  LEDs: (2.)
  3 blue LEDs >75% battery capacity
  2 blue LEDs 75-25% battery capacity
  1 blue LED <25% battery capacity
  Warranty
  Damage which is caused by improper use (dropping the light,
  immersion in water) shall be excluded from the warranty. The
  warranty shall expire if the light is opened.
  AXA Nederland
  EnergieStraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
  T: +31 318 536 111 - www.axabikesecurity.com
  Gebruikershandleiding greenline usb lampen 4 talen VOOR D-03.indd 1 8/1/14 10:06 AM
AXA Greenline 8

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om AXA Greenline 8? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av AXA Greenline 8 att svara på din fråga.

Se manualen för AXA Greenline 8 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om AXA Greenline 8? Ställ din fråga här