Boori Sleigh Royale bruksanvisning

Boori Sleigh Royale
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 4 sidor
Engelsk
anvisningBoori Sleigh Royale
B
oo
r
i
C
o
u
n
t
r
y
S
l
e
i
g
h
R
o
y
a
l
e
c
o
t
3
i
n
1
*
I
M
P
O
R
T
A
N
T
,
R
E
T
A
I
N
F
O
R
F
U
T
UR
E
R
E
F
E
R
E
NC
E
*
18
-
20
C
h
a
r
l
e
s
S
t
r
ee
t
S
t
.
M
a
r
y
s
S
y
d
n
e
y
N
S
W
2760
A
u
s
t
r
a
l
i
a
P
h
:
61
2
9833
3769
F
a
x
:
61
2
9673
4240
D
r
o
p
S
i
d
e
F
i
x
e
d
S
i
d
e
2
x
A
ll
e
n
K
e
y
s
D
r
o
p
s
i
d
e
g
li
d
e
p
i
n
s
C
a
pp
i
n
g
n
u
t
s
2
x
E
n
d
P
a
n
e
l
s
(
l
d
e
n
t
i
c
a
l
)
G
li
de
P
i
n
H
o
l
e
s
T
op
H
o
l
e
(
F
o
r
h
i
g
h
b
a
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
)
B
o
tt
o
m
H
o
l
e
(
F
o
r
l
o
w
b
a
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
)
70
mm
4
x
28
mm
C
o
t
H
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
p
a
r
t
s
l
i
s
t
B
a
s
e
A
c
t
u
a
l
s
i
z
e
A
c
t
u
a
l
s
i
z
e
E
D
B
A
B
oo
r
i
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
P
L
EASE
R
EA
D
C
A
R
E
F
U
LL
Y
A
U
S
T
R
A
L
I
A
4
x
4
x
8
x
C
o
nn
e
c
t
i
n
g
4
x
18
mm
A
c
t
u
a
l
s
i
z
e
C
R
ead
a
ll
i
n
s
t
r
u
c
t
i
on
s
BE
F
O
R
E
a
ss
e
m
b
l
y
and
U
SE
o
f
p
r
odu
c
t.
KEEP
I
N
S
T
RUC
T
I
O
N
S
F
O
R
F
U
T
UR
E
U
SE
b
o
l
t
s
C
o
nn
e
c
t
i
n
g
b
o
l
t
s
C
o
nn
e
c
t
i
n
g
b
o
l
t
s
4
x
40
mm
A
c
t
u
a
l
s
i
z
e
G
C
o
nn
e
c
t
i
n
g
b
o
l
t
s
4
x
54
mm
A
c
t
u
a
l
s
i
z
e
F
C
o
nn
e
c
t
i
n
g
b
o
l
t
s
F
i
x
e
d
S
i
d
e
p
a
n
e
l
h
e
a
d
e
r
2
x
D
r
a
w
e
r
R
u
nn
e
r
s
PA
R
T
S
F
O
R
DR
A
W
E
R
SEE
ASSE
M
B
L
Y
S
T
A
G
E
1
4
x
H
B
oo
r
i
(
U
K
)
L
t
d
U
n
i
t
8
,
T
r
a
n
s
i
go
,
G
a
b
l
e
s
W
a
y
,
K
e
nn
e
t
P
a
r
k
,
T
h
a
t
c
h
a
m
,
B
e
r
k
s
h
i
r
e
,
R
G
19
4
Z
A
P
h
:
(
44
)
016
3529
5670
F
a
x
:
(
44
)
016
3587
7552
T
-
R
a
il
b
o
l
t
s
45
mm
C
a
ll
e
c
t
i
a
n
B
oo
r
i
C
o
u
n
t
r
y

Se manualen för Boori Sleigh Royale helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Boori Sleigh Royale? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Boori som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Boori -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Boori
Sleigh Royale
ej kategoriserat
Engelsk
Bruksanvisning (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Boori Sleigh Royale.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat