Bosch AHS 50-16 bruksanvisning

Bosch AHS 50-16
6.9 · 1
PDF anvisning
 · 144 sidor
Svenska
anvisningBosch AHS 50-16
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 775 (2012.04) O / 145 UNI
AHS

45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-23275-004.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2012 10:37 AM

Anvisning

Se manualen för Bosch AHS 50-16 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch AHS 50-16? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Bosch AHS 50-16 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Bosch AHS 50-16-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Bosch AHS 50-16 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Bosch AHS 50-16.

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell AHS 50-16
Produkt häcksax
EAN 3165140582667, 3165140582681, 3165140582612
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Vikt & dimension
Vikt 2700 g
Strömtillförsel
Motoreffekt 450 W
Strömkälla AC
Tekniska data
Ljudtrycksnivå 74 dB
Ljudeffektnivå 95 dB
Standardavvikelse 2 dB
Obelastad slagtal 3400 spm
Blade tand avstånd 16 mm
Bladstorlekt 500 mm
Typ av blad Dubbla blad
Produktens färg Black,Red,Turquoise
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Bosch AHS 50-16.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat