Bosch EcoLogixx 7 bruksanvisning

Bosch EcoLogixx 7
(2)
  • Sidantal: 10
  • Filtyp: PDF
1 2 3 4 5
6

Innehåll Sidan

ʋ rberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Ställa in program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Torktumla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Tvättanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Tänk på att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Programöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ʋ Frostskydd / Transport . . . . . . . . . . . . . . 8
ʋ Stsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . 9
ʋ Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ʋ Tillval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ʋ Normala ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ʋ Vad gör jag när... / Kundtjänst. . . . . . . .12
ʋ Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . .13
...och tillval
Använd aldrig torktumlaren om den är skadad!
Kontakta kundtjänst!
Kontrollera
torktumlaren
Sortera tvätten och lägg i den
Töm alla fickor på föremål.
Se upp med cigarrettändare!
Trumman ska vara tom innan tvätten läggs i!
Se programöversikt på sidan 7.
Se även separat bruksanvisning, "Yllekorg" (beroende på modell)

Din nya torktumlare

Avsedd användning

Förberedelser

Installation, se sidan 8
Välja och ställa in program
Välja torkprogram...Tryck på knappen (Start/Stop)
Endast med torra händer!
Ta bara i kontakten!
Sätta
i kontakten
Knapparna är känsliga, en lätt
tryckning räcker!
ʋ enbart för hushållsbruk,
ʋ endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.
.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!
3
2
1

Torkning

Torkning

Kondensvattenbehållare med filter
Manöverpanel
Luftinlopp
Tvådelat
luddfilter
Trumma
Använd inte torktumlaren
utan luddfilter!
Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från
Bosch.
Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring
kännetecknas av lägre energiförbrukning och mindre
underhållsbehov a sidan 6.
Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken
felfria.
Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.
Återvinning
Släng förpackningen i återvinningen.
Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet

2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns
inom EU.
Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar
och tjänster hittar du under: www.bosch-home.com
Dra inte ut/töm inte kondensvattenbehållaren
när torktumling pågår
Trumbelysning

Tänk på att ...

Din torktumlare är mycket energibesparande och utmärker sig tekniskt genom sin kylkrets
som använder energi effektivt, ungefär som ett kylskåp.
Torktumlarens värmeväxlare rengörs automatiskt vid torkning.
Luddfiltret och filtret i kondensvattenbehållaren måste rengöras regelbundet.
Använd inte torktumlaren utan luddfilter eller kondensvattenbehållare!
ʑ
Luddfilter
Vid torktumling fastnar ludd och hår från tvättgodset i luddfiltret. Ett igentäppt luddfilter kan
försämra värmeväxlingen.
Rengör därför luddfiltret efter varje torktumling.
Skölj det regelbundet under rinnande vatten a sidan 4.
ʑ
Filtret i kondensvattenbehållaren
Filtret i kondensvattenbehållaren rengör kondensvattnet. Kondensvattnet krävs för den
automatiska rengöringen. Filtret ska rengöras regelbundet under rinnande vatten.
Kondensvattenbehållaren måste tömmas innan filtret rengörs a sidan 9.
ʑ
Textilier
Torktumla inga textilier som kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, fett eller färg: t.ex.
hårspray, nagellacksborttagare, fläckborttagare, kemiskt ren bensin m.m.
Töm fickorna på plaggen.
Torktumla inga lufttäta textilier.
Undvik textilier som släpper väldigt mycket ludd.
Ull ska endast fräschas upp med ullprogrammet.
Programmet är slut när
\
lyser på displayen.
Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.
Torktumlingen kan avbrytas en kort stund, om man vill fylla tvätt eller ta ut något plagg. Det valda
programmet måste sedan återupptas och avslutas!
Slå aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är klar!
1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
4. Tryck på knappen (Start/Stop). Den återstående tiden uppdateras efter några minuter.

Tvättanvisningar …

Tvättråd
Följ tillverkarens tvättråd!
(cTorkning i normal temperatur.
'cTorkning med låg temperatur a välj även
V (Stryktorrt).
)cGår inte att torktumla.
Följ alltid säkerhetsanvisningarna på sidan 13!
Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:
Lufttäta textilier (t.ex. galon).
Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) a skrynklar sig!
Oljigt tvättgods.
Torktumlingstips
Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med
större plagg (t.ex. handdukar).
Stäng blixtlås, hakar och hyskor, kpp igen överdrag.
Bind ihop tygskärp, förklädesband och dyl.
Tumla inte syntet för länge a risk för skrynklor!
Häng upp tvätten för eftertorkning.
Ull ska inte torkas i torktumlaren, endast fräschas upp a
sidan 7 programmet Yllefinish program.
Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag a då fördelar sig
restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
Maskinstickade textilier (t.ex. T-shirts, trikåplagg) krymper ofta vid första torktumlingen.
a Använd inte programmet Extra torrt.
Stärkt tvättgods r bara att torktumla i vissa fall a stärkelsen fastnar som en beläggning
och ger sämre torkresultat.
Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgods som ska tumlas senare.
Har du lite tvättgods, använd tidsprogram a det ger optimalt torkresultat.
Miljö-/spartips
Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling a högt
centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även
syntet.
gg i rekommenderad tvättmängd, inte mer a Programöversikt sidan 7.
Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
tt inte för eller täpp igen luftintaget.
Tömma kondensvattnet
Töm behållaren efter varje torkomgång, inte när du tumlar!
1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
2. Häll ut kondensvattnet.
3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.
Om displaylampan för ā Behållare blinkar a sidan 9.
Rengör luddfiltren
Luddfiltret består av två delar.
Rengör det inre luddfiltret efter varje torkning:
1. Öppna luckan. Ta bort luddet från luckan/luckområdet.
2. Dra fram och fäll ut det inre luddfiltret.
3. Ta bort luddet (stryk med handen över luddfiltret).
Om luddfiltret är mycket smutsigt eller igentäppt, skölj det noga
under rinnande vatten och torka det ordentligt!
Rengör det yttre luddfiltret efter var femte torkning:
4. Ta loss det yttre luddfiltret.
5. Fäll ut det och ta bort luddet.
Skölj under rinnande vatten och torka det ordentligt!
6. Fäll ihop och stick in luddfiltren i varandra och sätt in dem igen.
Slå av torktumlaren
Ställ programväljaren på Från.
Lämna inte tvätten i torktumlaren!
Ta ut tvätten
Torktumlaren har en automatisk skrynkelskyddsfunktion. När programmets är slut roterar trumman med
jämna mellanrum under 30 minuter. Tvätten håller sig luftig och fluffig (om du valt tillvalsfunktionen
cc(Stryktorrt) 60 minuter).
Gör godset mindre skrynkligt och ökar på strykfridelen efterprogramslut; finns i två nivåer.
ˎ ccSc
(Stryktorrt)
Lägre temperatur för känsliga textilier ', ger längre torktid; t.ex. polyakryl,
polyamid, elastan eller acetat
ˎ V (Stryktorrt)Programsteg på displayen:torrt, stryktorrt, skåptorrt, fluffa/klart.
Statusdisplayer
Ic+c\
Rengör luddfiltret under rinnande vatten a sidan 4.
Töm kondensvattenbehållaren.
Rengör vid behov filtret i kondensvattenbehållaren a sidan 9.
Servicedisplayer
4cLuddfilter
ācBehållare
ˎ Menu (Meny) Väljer inställningar.
ˎ -/+ (Ändra) Ändrar inställningarna på displayen.
Tidförval Programmet slutar efter... (beroende på programval, t.ex. Tid 1:54h a 2h,
kan alltid ställas in på nästföljande hel timme).
1-24 timmar
3Signal Signalstyrkan kan väljas i fyra nivåer: 0 (av), 1 (låg), 2 (normal), 3 (hög), 4 (mycket hög). 0, 1, 2, 3, 4
# Maskinspärr
(beroende på modell)
Skyddar inställd funktion mot ändringar av misstag (håll menyknappen intryckt i 5 sekunder). PÅ/AV
9 Finjustering
torkresultat
Torkresultatet (t.ex. skåptorrt) kan höjas i tre nivåer (1 - max. 3) för programmet Vit-/kulörtvätt,
Syntet, Mix och Supersnabb 40' a utgångsinsllning = 0.
Inställningen efter finjustering av ett program kvarstår även för de andra.
0, 1, 2, 3
Centrifugerings-
varvtal
Det centrifugeringsvarvtal tvättmaskinen centrifugerar med;
ger noggrannare visning av uppskattad torktid.
600-1800
Tillvalsfunktioner
Display
Programväljare
Displayen visar max.
torkgodsmängd för
valt program.
Använd inte torktumlaren förrän du har läst den här bruksanvisningen!
Följ säkerhets-anvisningarna på sidan 13!
7
Programöversikt se även sidan 5
Efter torktumling: Tvätten ska…
T-shirts
Skjortor
Byxor
Kjolar/klänningar
Idrottskläder
Arbetssll
Anorak
Frotté
morgonrockar
Underkläder
Strumpor
Sänglinne
Bordsdukar
Frottéhanddukar
Diskhanddukar/
handdukar
c
strykas
efterstrykas lite
@c
inte strykas
c
manglas
Vit-/kulörtvätt
max. 7 kg
För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.
Stryktorrt ø@
è* * è* è* è* è* è* è* è*
Skåptorrt @
* * * è* è* è* * è* è*
Skåptorrt + @
è* è* è* * è* è*
Extra torrt @
è* è* è* *
Syntet
max. 3,5 kg För strykfritt tvättgods av syntet och blandmaterial, bomull.
Stryktorrt cø@c
* è* è* è* è* è* è* *
Skåptorrt @ * è* è* * * * *
Extra torrt @ è* è* è*
Mix max. 3 kg
För blandat tvättgods av bomull och strykfria textilier (Mix).
Skåptorrt/Stryktorrt
Skjortor
max. 3 kg
För fuktigt bomulls- eller linnetyg samt strykfria textilier. Gör textilierna mindre skrynkliga. Textilierna blir inte riktigt torkade.
Häng textilierna!
Sport
max. 1,5 kg
För laminerade textilier med membran, vattenavvisande textilier, funktionsplagg, flis (torka fodret i jackor/byxor med avtagbart
innerfoder separat).
/cYlletorkning i korg
max. 1,5 kg
Används enbart med separat korg. Se beskrivning av Yllekorg.
Supersnabb 40'
max. 2 kg
För tvätt, som ska torka snabbt, t.ex. av syntet, bomull eller blandmaterial. Värdena kan avvika från angivna värden beroende på
textilsort, sammansättningen på godset, restfuktigheten i textilierna samt godsmängden.
Tidsprogram varmt
max. 3 kg
För förtorkade, ömtåliga flerlagerstextilier i akryl eller separata, små tvättgodsposter.
Även för att torka torrt.
Tidsprogram kallt
max. 3 kg
För all slags textilier. Fräschar upp eller vädrar textilier som inte använts så mycket.
0111 / 9000615666

*615666*

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str.34
DE-81739 nchen / Tyskland
WTW86582SN
Bosch EcoLogixx 7

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 48

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch EcoLogixx 7? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch EcoLogixx 7 att svara på din fråga.

Åsa, 21-2-2020 15:25:45 Inga kommentarer

Samma som tidigare frågor...det piper...har tömt och rensat filter...????

Samma som tidigare frågor...det piper...har tömt och rensat filter...????
Svara på den här frågan
Gro Joahansson, 20-9-2015 09:30:55 Inga kommentarer

Hej, Vi har en EcoLogixx 7 som är några år. Den har nu slutat att fungera korrekt, då den piper efter några minuter och säger att filtret måste rengöras. Det hjälper inte. Vi tvättar filtret, tömmer vattenbehållaren, men den fortsätter att pipa. Detta gör att vi måste starta om tumlaren många gånger innan kläderna blir torra. Kände i dag med handen nere vid kondensatorn, och där var det massor med "fastkloggat" blött ludd, så det verkar inte som att självrensningen fungerar. Vad gör jag? Mvh Gro Johansson

Svara på den här frågan
Malin Doktare, 17-8-2016 15:02:32 1 kommentar

Har en Bosch EcoLogixx 7 torktumlare som när man ska starta så piper den två gånger och sedan händer inget. Vad kan det vara för fel??

Anders L, 18-6-2017 08:13:29

Vi har haft detta problemet vi åxo, det är kännaren när man stänger luckan så maskinen vet att den är stängd. Vi fick det fixat.. men nu har det hänt igen!!!

Svara på den här frågan
Marie, 4-8-2016 07:24:11 Inga kommentarer

Hej! Vår torktumlare piper och säger att det är ludd i maskinen. Jag rengör alltid filtret men inte själva kondensatorn eftersom det står att det är självrengörande. Tvätten blir inte heller så torr och i vattensamlaren så blir det knappt något vatten. Vad ska jag göra? Mvh Marie

Svara på den här frågan
Mari, 15-6-2021 14:50:49 Inga kommentarer

Hur tar man bort( child lock) från Bosch EcoLogixx 7 torktumlare 

Svara på den här frågan
Ewa Stolk, 26-5-2021 09:44:53 Inga kommentarer

Exakt samma som tidigare frågor.... piper och slutar tumla... displayen är samma som nedan. Visar filter som blinkar. Det är tömt!! :(

Svara på den här frågan
Costantino , 6-5-2021 10:57:06 Inga kommentarer

Maskinen har ström men startar inte

Svara på den här frågan
Anais , 2-5-2021 12:50:34 Inga kommentarer

Torktumlare avslutar program efter 5 minuter trots allt rensat och tömt vatten. Vad ska man göra?

Svara på den här frågan
marco reutmer, 12-2-2021 08:54:17 Inga kommentarer

min tumlare vill inte starta, väljer program o när jag trycker på start piper den två gånger o nada händer. allt är tömt o rengjort. ecologixx-7

Svara på den här frågan
Lars Burefjord, 30-12-2020 21:46:52 Inga kommentarer

Nyckeln blinkar när jag trycker på start och tumlaren går inte igång

Svara på den här frågan

Se manualen för Bosch EcoLogixx 7 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 8.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch EcoLogixx 7? Ställ din fråga här

Bosch EcoLogixx 7 – specifikationer

A betyder att produkten rankas bäst i sin kategori när det gäller energieffektivitet. Energimärkningssystemet bygger på ...
Allmänt
Varumärke Bosch
Modell EcoLogixx 7
Produkt Torktumlare
EAN 4242002652627
Språk Svenska
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Energiklass A
AC-inspänning 220 - 240 V
Växelström Frekvens 50 hz
Ansluten effekt 1000 W
Ström märkning 10 A
Årlig energiförbrukning 107 kWh
Energiförbrukning 1.9 kWh
Design
Apparatens placering Fristående
Laddning Frontmatad
Torksystem Värmepump
Sladdlängd 1.45 m
Gångjärnssida Höger
Drum volym 112 l
Material, trumma Rostfritt stål
Produktens färg Vit
Inbyggd display Ja
Dörröppningsvinkel 165 °
Skärmtyp LCD
Kontrolltyp Buttons,Rotary
Prestanda
Justerbar centrifugeringshastighet Ja
Periodlängd 150 min
Ljudnivå Lc IEC 65 dB
Minsta centrifugeringshastighet 800 RPM
Maximal centrifugeringshastighet 1400 RPM
Trumkapacitet 7 kg
Skrynkelskydd cykel 120 min
Torkklass -
Ergonomi
Fördröjd start 24 h
Fördröjd start timer Ja
Barnsäkert Ja
Innerbelysning Ja
Återstående tidindikering Ja
Vikt & dimension
Bredd 598 mm
Djup 625 mm
Höjd 842 mm
Vikt 56000 g
Lucköppningens diameter 448 mm
Torkprogram
Torkprogram för sportkläder Ja
Torkprogram för blandad tvätt Ja
Snabbtorkprogram Ja
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch EcoLogixx 7 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här