Bosch EcoLogixx 7

Bosch EcoLogixx 7 bruksanvisning

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Innehåll Sidan
  ʋ rberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Ställa in program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Torktumla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
  ʋ Tvättanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  ʋ Tänk på att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  ʋ Programöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  ʋ Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  ʋ Frostskydd / Transport . . . . . . . . . . . . . . 8
  ʋ Stsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . 9
  ʋ Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  ʋ Tillval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  ʋ Normala ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  ʋ Vad gör jag när... / Kundtjänst. . . . . . . .12
  ʋ Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . .13
  ...och tillval
  Använd aldrig torktumlaren om den är skadad!
  Kontakta kundtjänst!
  Kontrollera
  torktumlaren
  Sortera tvätten och lägg i den
  Töm alla fickor på föremål.
  Se upp med cigarrettändare!
  Trumman ska vara tom innan tvätten läggs i!
  Se programöversikt på sidan 7.
  Se även separat bruksanvisning, "Yllekorg" (beroende på modell)
  Din nya torktumlare
  Avsedd användning
  Förberedelser
  Installation, se sidan 8
  Välja och ställa in program
  Välja torkprogram...
  Tryck på knappen (Start/Stop)
  Endast med torra händer!
  Ta bara i kontakten!
  Sätta
  i kontakten
  Knapparna är känsliga, en lätt
  tryckning räcker!
  ʋ enbart för hushållsbruk,
  ʋ endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.
  .
  Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
  Håll husdjuren borta från torktumlaren!
  3
  2
  1
  Torkning
  Torkning
  Kondensvattenbehållare med filter
  Manöverpanel
  Luftinlopp
  Tvådelat
  luddfilter
  Trumma
  Använd inte torktumlaren
  utan luddfilter!
  Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från
  Bosch.
  Kondensortumlare med värmeväxlare och självrengöring
  kännetecknas av lägre energiförbrukning och mindre
  underhållsbehov a sidan 6.
  Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken
  felfria.
  Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.
  Återvinning
  Släng förpackningen i återvinningen.
  Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet
  
  2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste
  electrical and electronic equipment - WEEE).
  Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns
  inom EU.
  Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar
  och tjänster hittar du under: www.bosch-home.com
  Dra inte ut/töm inte kondensvattenbehållaren
  när torktumling pågår
  Trumbelysning
  Tänk på att ...
  Din torktumlare är mycket energibesparande och utmärker sig tekniskt genom sin kylkrets
  som använder energi effektivt, ungefär som ett kylskåp.
  Torktumlarens värmeväxlare rengörs automatiskt vid torkning.
  Luddfiltret och filtret i kondensvattenbehållaren måste rengöras regelbundet.
  Använd inte torktumlaren utan luddfilter eller kondensvattenbehållare!
  ʑ
  Luddfilter
  Vid torktumling fastnar ludd och hår från tvättgodset i luddfiltret. Ett igentäppt luddfilter kan
  försämra värmeväxlingen.
  Rengör därför luddfiltret efter varje torktumling.
  Skölj det regelbundet under rinnande vatten a sidan 4.
  ʑ
  Filtret i kondensvattenbehållaren
  Filtret i kondensvattenbehållaren rengör kondensvattnet. Kondensvattnet krävs för den
  automatiska rengöringen. Filtret ska rengöras regelbundet under rinnande vatten.
  Kondensvattenbehållaren måste tömmas innan filtret rengörs a sidan 9.
  ʑ
  Textilier
  Torktumla inga textilier som kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, fett eller färg: t.ex.
  hårspray, nagellacksborttagare, fläckborttagare, kemiskt ren bensin m.m.
  Töm fickorna på plaggen.
  Torktumla inga lufttäta textilier.
  Undvik textilier som släpper väldigt mycket ludd.
  Ull ska endast fräschas upp med ullprogrammet.
  Programmet är slut när
  \
  lyser på displayen.
  Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.
  Torktumlingen kan avbrytas en kort stund, om man vill fylla tvätt eller ta ut något plagg. Det valda
  programmet måste sedan återupptas och avslutas!
  Slå aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är klar!
  1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
  2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
  3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
  4. Tryck på knappen (Start/Stop). Den återstående tiden uppdateras efter några minuter.
  Tvättanvisningar …
  Tvättråd
  Följ tillverkarens tvättråd!
  (cTorkning i normal temperatur.
  'cTorkning med låg temperatur a välj även
  V (Stryktorrt).
  )cGår inte att torktumla.
  Följ alltid säkerhetsanvisningarna på sidan 13!
  Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:
  Lufttäta textilier (t.ex. galon).
  Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) a skrynklar sig!
  Oljigt tvättgods.
  Torktumlingstips
  Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
  Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med
  större plagg (t.ex. handdukar).
  Stäng blixtlås, hakar och hyskor, kpp igen överdrag.
  Bind ihop tygskärp, förklädesband och dyl.
  Tumla inte syntet för länge a risk för skrynklor!
  Häng upp tvätten för eftertorkning.
  Ull ska inte torkas i torktumlaren, endast fräschas upp a
  sidan 7 programmet Yllefinish program.
  Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag a då fördelar sig
  restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
  Maskinstickade textilier (t.ex. T-shirts, trikåplagg) krymper ofta vid första torktumlingen.
  a Använd inte programmet Extra torrt.
  Stärkt tvättgods r bara att torktumla i vissa fall a stärkelsen fastnar som en beläggning
  och ger sämre torkresultat.
  Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgods som ska tumlas senare.
  Har du lite tvättgods, använd tidsprogram a det ger optimalt torkresultat.
  Miljö-/spartips
  Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling a högt
  centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även
  syntet.
  gg i rekommenderad tvättmängd, inte mer a Programöversikt sidan 7.
  Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
  tt inte för eller täpp igen luftintaget.
  Tömma kondensvattnet
  Töm behållaren efter varje torkomgång, inte när du tumlar!
  1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
  2. Häll ut kondensvattnet.
  3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.
  Om displaylampan för ā Behållare blinkar a sidan 9.
  Rengör luddfiltren
  Luddfiltret består av två delar.
  Rengör det inre luddfiltret efter varje torkning:
  1. Öppna luckan. Ta bort luddet från luckan/luckområdet.
  2. Dra fram och fäll ut det inre luddfiltret.
  3. Ta bort luddet (stryk med handen över luddfiltret).
  Om luddfiltret är mycket smutsigt eller igentäppt, skölj det noga
  under rinnande vatten och torka det ordentligt!
  Rengör det yttre luddfiltret efter var femte torkning:
  4. Ta loss det yttre luddfiltret.
  5. Fäll ut det och ta bort luddet.
  Skölj under rinnande vatten och torka det ordentligt!
  6. Fäll ihop och stick in luddfiltren i varandra och sätt in dem igen.
  Slå av torktumlaren
  Ställ programväljaren på Från.
  Lämna inte tvätten i torktumlaren!
  Ta ut tvätten
  Torktumlaren har en automatisk skrynkelskyddsfunktion. När programmets är slut roterar trumman med
  jämna mellanrum under 30 minuter. Tvätten håller sig luftig och fluffig (om du valt tillvalsfunktionen
  cc(Stryktorrt) 60 minuter).
  Gör godset mindre skrynkligt och ökar på strykfridelen efter
  programslut; finns i två nivåer.
  ˎ ccSc
  (Stryktorrt)
  Lägre temperatur för känsliga textilier ', ger längre torktid; t.ex. polyakryl,
  polyamid, elastan eller acetat
  ˎ V (Stryktorrt)
  Programsteg på displayen:
  torrt, stryktorrt, skåptorrt, fluffa/klart.
  Statusdisplayer
  Ic+c\
  Rengör luddfiltret under rinnande vatten a sidan 4.
  Töm kondensvattenbehållaren.
  Rengör vid behov filtret i kondensvattenbehållaren a sidan 9.
  Servicedisplayer
  4cLuddfilter
  ācBehållare
  ˎ Menu (Meny) Väljer inställningar.
  ˎ -/+ (Ändra) Ändrar inställningarna på displayen.
  Tidförval Programmet slutar efter... (beroende på programval, t.ex. Tid 1:54h a 2h,
  kan alltid ställas in på nästföljande hel timme).
  1-24 timmar
  3Signal Signalstyrkan kan väljas i fyra nivåer: 0 (av), 1 (låg), 2 (normal), 3 (hög), 4 (mycket hög). 0, 1, 2, 3, 4
  # Maskinspärr
  (beroende på modell)
  Skyddar inställd funktion mot ändringar av misstag (håll menyknappen intryckt i 5 sekunder). PÅ/AV
  9 Finjustering
  torkresultat
  Torkresultatet (t.ex. skåptorrt) kan höjas i tre nivåer (1 - max. 3) för programmet Vit-/kulörtvätt,
  Syntet, Mix och Supersnabb 40' a utgångsinsllning = 0.
  Inställningen efter finjustering av ett program kvarstår även för de andra.
  0, 1, 2, 3
  Centrifugerings-
  varvtal
  Det centrifugeringsvarvtal tvättmaskinen centrifugerar med;
  ger noggrannare visning av uppskattad torktid.
  600-1800
  Tillvalsfunktioner
  Display
  Programväljare
  Displayen visar max.
  torkgodsmängd för
  valt program.
  Använd inte torktumlaren förrän du har läst den här bruksanvisningen!
  Följ säkerhets-anvisningarna på sidan 13!
  7
  Programöversikt se även sidan 5
  Efter torktumling: Tvätten ska…
  T-shirts
  Skjortor
  Byxor
  Kjolar/klänningar
  Idrottskläder
  Arbetssll
  Anorak
  Frotté
  morgonrockar
  Underkläder
  Strumpor
  Sänglinne
  Bordsdukar
  Frottéhanddukar
  Diskhanddukar/
  handdukar
  c
  strykas
  efterstrykas lite
  @c
  inte strykas
  c
  manglas
  Vit-/kulörtvätt
  max. 7 kg
  För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.
  Stryktorrt ø@
  è* * è* è* è* è* è* è* è*
  Skåptorrt @
  * * * è* è* è* * è* è*
  Skåptorrt + @
  è* è* è* * è* è*
  Extra torrt @
  è* è* è* *
  Syntet
  max. 3,5 kg För strykfritt tvättgods av syntet och blandmaterial, bomull.
  Stryktorrt cø@c
  * è* è* è* è* è* è* *
  Skåptorrt @ * è* è* * * * *
  Extra torrt @ è* è* è*
  Mix max. 3 kg
  För blandat tvättgods av bomull och strykfria textilier (Mix).
  Skåptorrt/Stryktorrt
  Skjortor
  max. 3 kg
  För fuktigt bomulls- eller linnetyg samt strykfria textilier. Gör textilierna mindre skrynkliga. Textilierna blir inte riktigt torkade.
  Häng textilierna!
  Sport
  max. 1,5 kg
  För laminerade textilier med membran, vattenavvisande textilier, funktionsplagg, flis (torka fodret i jackor/byxor med avtagbart
  innerfoder separat).
  /cYlletorkning i korg
  max. 1,5 kg
  Används enbart med separat korg. Se beskrivning av Yllekorg.
  Supersnabb 40'
  max. 2 kg
  För tvätt, som ska torka snabbt, t.ex. av syntet, bomull eller blandmaterial. Värdena kan avvika från angivna värden beroende på
  textilsort, sammansättningen på godset, restfuktigheten i textilierna samt godsmängden.
  Tidsprogram varmt
  max. 3 kg
  För förtorkade, ömtåliga flerlagerstextilier i akryl eller separata, små tvättgodsposter.
  Även för att torka torrt.
  Tidsprogram kallt
  max. 3 kg
  För all slags textilier. Fräschar upp eller vädrar textilier som inte använts så mycket.
  0111 / 9000615666
  *615666*
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str.34
  DE-81739 nchen / Tyskland
  WTW86582SN
Bosch EcoLogixx 7

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 42

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch EcoLogixx 7? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch EcoLogixx 7 att svara på din fråga.

Gro Joahansson, 2015-09-20 09:30:55 Inga kommentarer

Hej, Vi har en EcoLogixx 7 som är några år. Den har nu slutat att fungera korrekt, då den piper efter några minuter och säger att filtret måste rengöras. Det hjälper inte. Vi tvättar filtret, tömmer vattenbehållaren, men den fortsätter att pipa. Detta gör att vi måste starta om tumlaren många gånger innan kläderna blir torra. Kände i dag med handen nere vid kondensatorn, och där var det massor med "fastkloggat" blött ludd, så det verkar inte som att självrensningen fungerar. Vad gör jag? Mvh Gro Johansson

Svara på den här frågan
Malin Doktare, 2016-08-17 15:02:32 1 kommentar

Har en Bosch EcoLogixx 7 torktumlare som när man ska starta så piper den två gånger och sedan händer inget. Vad kan det vara för fel??

Anders L, 2017-06-18 08:13:29

Vi har haft detta problemet vi åxo, det är kännaren när man stänger luckan så maskinen vet att den är stängd. Vi fick det fixat.. men nu har det hänt igen!!!

Svara på den här frågan
Marie, 2016-08-04 07:24:11 Inga kommentarer

Hej! Vår torktumlare piper och säger att det är ludd i maskinen. Jag rengör alltid filtret men inte själva kondensatorn eftersom det står att det är självrengörande. Tvätten blir inte heller så torr och i vattensamlaren så blir det knappt något vatten. Vad ska jag göra? Mvh Marie

Svara på den här frågan
ali, 2020-10-27 18:30:58 Inga kommentarer

det finns ström till maskinen ,men den funkar ej

Svara på den här frågan
Börje Olofsson, 2020-07-02 13:30:14 Inga kommentarer

Får inte upp luckan

Svara på den här frågan
Klockare Alexandra, 2020-06-30 17:08:29 1 kommentar

Tvätten måste köras om o om igen för att få den torr... torktumlaren indikerar att vattenbehållaren är full trots att den inte är det!

Saeed, 2020-11-29 12:18:18

Fick du ett svar på det här. Vi har samma problem.

Svara på den här frågan
Thomas Freed, 2020-06-07 11:12:57 Inga kommentarer

Hur ställer man in för att tvätta gåsduntäcken?

Svara på den här frågan
Bergman, 2020-04-16 11:18:59 Inga kommentarer

Avstä g Ing barnlås

Svara på den här frågan
Åsa, 2020-02-21 15:25:45 Inga kommentarer

Samma som tidigare frågor...det piper...har tömt och rensat filter...????

Bosch EcoLogixx 7
Svara på den här frågan
Abbi Tehyrell, 2020-02-02 16:30:50 Inga kommentarer

Har samma fråga som alla andra, det piper efter någon minut, visas att behållaren är full trots att man har tömt och rengjort den. Varför publicerar ni inte alla dessa frågors svar så att man slipper o skriva samma fråga hela tiden? skriv svaretoffentligt samtitigt maila. Tack

Svara på den här frågan

Se manualen för Bosch EcoLogixx 7 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch EcoLogixx 7? Ställ din fråga här

Bosch EcoLogixx 7 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell EcoLogixx 7
Produkt Torktumlare
EAN 4242002652627
Språk Svenska
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Energiklass A
AC-inspänning 220 - 240
Växelström Frekvens 50
Ansluten effekt 1000
Ström märkning 10
Årlig energiförbrukning 107
Energiförbrukning 1.9
Design
Apparatens placering Fristående
Laddning Frontmatad
Torksystem Värmepump
Sladdlängd 1.45
Gångjärnssida right
Drum volym 112
Material, trumma Rostfritt stål
Produktens färg Vit
Inbyggd display
Dörröppningsvinkel 165
Skärmtyp LCD
Kontrolltyp Buttons, Rotary
Prestanda
Justerbar centrifugeringshastighet
Periodlängd 150
Ljudnivå Lc IEC 65
Minsta centrifugeringshastighet 800
Maximal centrifugeringshastighet 1400
Trumkapacitet 7
Skrynkelskydd cykel 120
Torkklass -
- Mix, Quick, Sportswear
Ergonomi
Fördröjd start 24
Fördröjd start timer
Barnsäkert
Innerbelysning
Återstående tidindikering
Vikt & dimension
Bredd 598
Djup 625
Höjd 842
Vikt 56000
Lucköppningens diameter 448

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch EcoLogixx 7 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer