Bosch GBH 2-24 D bruksanvisning

Bosch GBH 2-24 D
8.2 · 25
PDF anvisning
 · 169 sidor
Svenska
anvisningBosch GBH 2-24 D
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E68 (2011.07) PS / 170 UNI

GBH Professional

2-24 D | 2-24 DF

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1426-001.book Page 1 Monday, July 25, 2011 12:44 PM

Anvisning

Se manualen för Bosch GBH 2-24 D helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 25 personer med ett genomsnitt på 8.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GBH 2-24 D? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Bosch GBH 2-24 D som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Bosch GBH 2-24 D-ägare att ge dig ett bra svar.

Thomas Nilsson • 17-4-2022 Inga kommentarer

Hur sätter man fast borr

Svara på den här frågan

Antal frågor: 1

Bosch GBH 2-24 D – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Bosch GBH 2-24 D.

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell GBH 2-24 D | 0 611 2A0 000
Produkt Borrmaskin
EAN 3165140626910, 3165140723923
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Strömtillförsel
Ineffekt 790 W
Strömkälla AC
Prestanda
Slagenergi 2.7 J
Slagtal 4700 BPM
Uppskattad hastighet 950 RPM
Borr-Ø i betong (max) 24 mm
Borr-Ø i stål (max) 13 mm
Borr-Ø i trä (max) 30 mm
Optimalt spektrum av tillämpningar inom betong 6 - 14 mm
Egenskaper
Backning Ja
Chuck typ SDS Plus
Övrigt
Vikt (inklusive batteri) 2800 g
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Bosch GBH 2-24 D.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat