Bosch GHP 5-14

Bosch GHP 5-14 bruksanvisning

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L72 355 (2012.08) O / 199 UNI 92107-JT
  GHP
  5-14 | 6-14
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-31355-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 10:01 AM
Bosch GHP 5-14

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GHP 5-14? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch GHP 5-14 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Bosch GHP 5-14 – specifikationer

Varumärke Bosch
Modell GHP 5-14
Produkt Högtryckstvätt
EAN 3165140716789
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Czech, Norska, Finska, Polska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Kroatiska
Filtyp PDF
Design
Formfaktor Upprätt
Strömkälla Elektrisk
Kabellängd 5
Slanglängd 10
Vattenfilter
Prestanda
Dritfttryck (max) 140
Maximal inmatningskapacitet vattentemperatur 50
Högsta tryck 150
Maximalt flöde 520, -
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) 2400
Vikt & dimension
Vikt 23000
Förpackning
Ytrengöringsmedel -
Roterande munstycke -
Specialmunstycke -
Tvätta borsten -

Relaterade produktmanualer

Högtryckstvätt Bosch

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer