Bosch GIM 60L bruksanvisning

Bosch GIM 60L
(1)
  • Sidantal: 222
  • Filtyp: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 618 C00 62X (2012.08) T / 223 XXX
Prof
ession
al
GIM
60
L
Prof
ession
al
GIM
60
L
Professional
GIM 60 L

GIM 60 L Professional

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî
ïî ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ja
オリジナル取扱説明書
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
ko 사용 설명서 원본
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ

OBJ_BUCH-1628-001.book Page 1 Thursday, August 16, 2012 12:44 PM
Bosch GIM 60L

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GIM 60L? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch GIM 60L att svara på din fråga.

Se manualen för Bosch GIM 60L helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GIM 60L? Ställ din fråga här

Bosch GIM 60L – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell GIM 60L
Produkt Ej kategoriserat
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Tekniska data
Maximal räckvidd 30 m
Noggrannhet 0.1 °
Produktlängd 600 mm
Produktens färg Silver
Strömtillförsel
Spänning 1.5 V
Förpackningens innehåll
Batterier medföljer Ja
Ergonomi
Monteringsbar på väggen Nej
Färg
Produktens färg Silver
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch GIM 60L .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här