Bosch GKF 600 bruksanvisning

Bosch GKF 600
7 · 2
PDF anvisning
 · 196 sidor
Svenska
anvisningBosch GKF 600
Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperäiset ohjeet
Πρωττυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal iµletme talimat∂
Instrukcjå oryginalnå
PÛvodním návodem k pouÏívání
Pôvodn˘ návod na pouÏitie
Eredeti használati utasítás
Подлинник руководства по
эксплуатации
Оригінальна інструкція з
експлуатації
Instrucøiuni de folosire
Оригинално ръководство за
експлоатация
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijām oriinālvalodā
Originali instrukcija

GKF 600

Professional

2 609 140 541.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:46 08

Anvisning

Se manualen för Bosch GKF 600 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GKF 600? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Bosch som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Samsung Galaxy A7-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Bosch GKF 600 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Bosch GKF 600.

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell GKF 600
Produkt Fräsmaskin
EAN 3165140428873
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Ineffekt 600 W
Strömkälla AC
Prestanda
Tomgångsvarvtal (max) 33000 RPM
Vibrationsnivå (slipning) 4.5 m/s ²
Övrigt
Maximal diameter på slipverktyg 6 mm
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Bosch GKF 600.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat