Bosch GOF 1300 CE Professional bruksanvisning

Bosch GOF 1300 CE Professional
7.1 · 4
PDF anvisning
 · 215 sidor
Svenska
anvisningBosch GOF 1300 CE Professional
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 J79 (2011.11) O / 216 UNI

GOF Professional

900 CE | 1300 CE

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-3252-004.fm Page 1 Wednesday, November 23, 2011 9:49 AM

Anvisning

Se manualen för Bosch GOF 1300 CE Professional helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 4 personer med ett genomsnitt på 7.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch GOF 1300 CE Professional? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Bosch GOF 1300 CE Professional som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Bosch GOF 1300 CE Professional-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Bosch GOF 1300 CE Professional – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Bosch GOF 1300 CE Professional.

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell GOF 1300 CE Professional
Produkt Fräsmaskin
EAN 3165140251099
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Strömtillförsel
Ineffekt 1300 W
Strömkälla AC
Prestanda
Handfräsens slaglängd 58 mm
Chuck-kapacitet 6,12.7 (1/2")
Vibrationsnivå 5.5 m/s ²
Tomgångsvarvtal (min) 24000 RPM
Tomgångsvarvtal (max) 24000 RPM
Egenskaper
Spindellåsning Ja
Produktens färg Blue,Silver
Bosch konstantelektronik Ja
Övrigt
Hastighet förval Ja
Vikt & dimension
Vikt 4800 g
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Bosch GOF 1300 CE Professional.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat