Bosch PFS 55 bruksanvisning

Bosch PFS 55
(5)
  • Sidantal: 191
  • Filtyp: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y12 (2011.08) PS / 192 UNI

PFS 55

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-670-002.book Page 1 Monday, August 22, 2011 1:10 PM
Bosch PFS 55

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch PFS 55? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch PFS 55 att svara på din fråga.

Se manualen för Bosch PFS 55 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 5 personer med ett genomsnitt på 7.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch PFS 55? Ställ din fråga här

Bosch PFS 55 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell PFS 55
Produkt Sprayfärg
EAN 3165140455145
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Prestanda
Limflöde 110 g/min
Egenskaper
Produktens färg Grön
Mjukt grepp Ja
Vikt & dimension
Vikt 1300 g
Strömtillförsel
Strömkälla Batteri
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch PFS 55 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här