Bosch WAB24166SN

Bosch WAB24166SN bruksanvisning

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Programmet är slut när ...
  ... §Ê visas i displayen.
  Avbryt programmet
  I program med hög temperatur:
  Låt först tvätten svalna: Välj Sköljning.
  Tryck på (Start/Pause) $.
  I program med låg temperatur:
  Centrifugering eller välj Urpumpning.
  Tryck på (Start
  /Pause) $.
  Byt program om...
  ... Om du har valt fel program:
  Ställ in programmet på nytt.
  Tryck på (Start
  /Pause) $. Det nya programmet börjar
  från början.
  Tvättmaskinen måste vara monterad och
  ansluten på ett fackmässigt sätt.
  Inspektera tvättmaskinen
  Använd aldrig en tvättmaskin som
  uppvisar skador!
  Kontakta service!
  Sätt i kontakten
  Dina händer måste vara torra!
  Ta bara tag i kontakten, dra inte
  i sladden!
  Öppna vattenkranen
  Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel,
  blekmedel, fläcksalt
  Sortera och lägg i tvättgodset
  Följ tvättråden i textilierna!
  Läs textilvårdsetiketten.
  Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
  Överskrid inte den maximala mängden tvättgods a sid. 7.
  Följ råden från Viktiga anvisningar a sid. 6!
  Blanda stora och små textilier!
  Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan
  luckan och gummitätningen.
  Fyll på tvätt- och behandlingsmedel
  Mängden tvättmedel beror på:
  tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad
  (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens
  doseringsanvisningar.
  Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i
  trumman.
  Om tvättmaskinen
  Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög
  kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och
  energisnål.
  Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna
  funktionstester och kvalitetskontroller.
  Mer informatio: www.bosch-home.com
  Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänst finns här resp. i
  kundtjänstlistan (beroende på modell).
  S 0771 11 22 77
  Miljöriktig avfallshantering
  Avfallshantera förpackningen på ett miljöriktigt sätt.
  Enheten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall
  som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
  (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  Direktivet beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och
  tillvaratas inom EU-länderna.
  Avsedd användning
  Innehåll Sidan
  ʋ Avsedd användning ..........................................................................1
  ʋ Program................................................................................................1
  ʋ Välj program och anpassa ..............................................................3
  ʋ Tvätta ...............................................................................................3/4
  ʋ När tvätten är färdig ..........................................................................4
  ʋ Individuella inställningar ...............................................................5/6
  ʋ Viktiga anvisning .............................................................................. 6
  ʋ Programöversikt .................................................................................7
  ʋ Säkerhetsanvisningar .......................................................................8
  ʋ Förbrukningsvärden ..........................................................................8
  ʋ Före första tvättomgången/Skötsel ................................................9
  ʋ Information på displayen ..................................................................9
  ʋ Underhåll .......................................................................................... 10
  ʋ Råd vid fel ........................................................................................ 11
  Miljövård/spartips
  Utnyttja den maximala ngden tttgods för respektive program.
  Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
  Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet.
  Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte
  temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og
  vaskeresultat.
  Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets
  hårdhetsgrad.
  Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i
  bruksanvisningen till torktumlaren.
  Förberedelser
  Före första tvättomgången
  tvätta en omgång utan tvätt a sid. 9.
  Välja och anpassa program
  Programväljare (Start/
  Pause)
  $
  Programvred för att starta
  och stänga av tvätt-
  maskinen och för att välja
  program. Går att vrida åt
  bägge hållen.
  Program
  Detaljerad programöversikt a sid. 7.
  Bomull Slitstarka textilier
  Sköljning Med avslutande centrifugering
  Centrifugering/
  Urpumpning
  Handtvättad tvätt,
  Av sköljvatten
  Fintvätt/Siden Textilier som bör handtvättas
  Mix blandade textilier
  Allergi+ Tåliga textilier
  Ylle Ull som kan handtvättas/maskintvättas
  Syntet Lättskötta textilier
  Extrafunktioner a Individuella
  inställningar, sid. 5.
  Tryck på (Start/Pause) $
  Tvätta
  1
  2
  Tvätta
  Fack ~: Sköljmedel, stärkmedel
  Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
  Detta förhindrar igentäppning.
  Individuella inställningar
  ʑ
  Extrafunktioner a även programöversikt, sida 7.
  i (Speed Perfect) För tvättning under kortare tid med resultat jämförbart med standardprogram. Maximal
  tvättmängd
  aprogramöversikt, sidan 7.
  (Ekstra skylling) Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden med väldigt mjukt
  vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.
  ʑ
  (Start/Pause) $
  Startar programmet.
  ʑ
  Barnspärr
  '
  visas på displayen
  Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
  TILL/FRÅN: håll Start/Pause $ intryckt ca. 5 sekunder
  efter programmets start/slut.
  Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om
  du stänger av maskinen!
  Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid
  behov igen efter programstarten.
  Viktiga anvisningar
  Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin
  Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
  Töm alla fickor.
  Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
  Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
  Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
  Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
  Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.
  Sortera efter hur smutsig tvätten är
  Tvätta helt nya plagg separat.
  lätt Förtvätta inte. Välj ev. alternativet ē.
  Förbehandla ev. fläckar. Välj Bomull 60 °C (eco).
  stark Lägg i mindre mängd tvätt.
  Välj Bomull 60 °C (eco).
  Stärkning Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.
  Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll stärkmedel i sköljmedelsfacket
  enligt tillverkarens anvisningar ~ (ev. behöver facket rengöras).
  Färgning/blekning
  Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens
  anvisningar! Tvättgods får inte blekas i tvättmaskinen!
  Extra-
  funktioner*
  3
  Ta ut tvättgodset
  Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
  Ta eventuellt bort främmande föremål
  - korrosionsrisk.
  Låt påfyllningsluckan för tvättgods och
  tvättmedelslådan vara öppna för att
  kvarvarande vatten ska kunna torka
  Stäng vattenkranen
  Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna a Hänvisning till
  installationshandboken, sid. 7.
  Frånkoppling
  Sätt programväljaren på Från (Av).
  ʋ Endast avsedd för användning i hushållet
  ʋ För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle
  i vatten med tvättmedel
  ʋ Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och
  sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
  ʋ Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av
  personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller
  mentala färdigheter och av personer med bristande erfa-
  renhet eller kunskap, men det kräver övervakning eller
  instruktioner av en ansvarig person.
  Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!
  Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan
  uppsikt!
  Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
  Låt inte barn utföra rengörings- eller
  underhållsarbete utan uppsikt!
  Håll husdjur borta från tvättmaskinen!
  Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här
  bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!
  Tvättmedelslåda
  med fack I, II, ~
  Kontroller
  Servicelucka
  Lucka
  Luckans
  handtag
  Display/
  inställningskna
  ppar
  1 - 24 h  (klar om) Programmet slutar efter...
  - - - 1200*
  c (varv/min)
  Välj centrifugvarvtal (* efter modell)
  Statusindikator Visar programstegen:
  1üü2üücüc§Êtvättning, sköljning, centrifugering, programmets längd,
  återstående programtid (End)
  ( Barnspärr asidan 5
Bosch WAB24166SN

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 11

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch WAB24166SN? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch WAB24166SN att svara på din fråga.

Päivi, 2019-06-21 08:28:03 Inga kommentarer

Hur får jag maskinen att tvätta med förtvätt också? Om jag väljer tex 40graders fintvätt med både för och huvudtvätt så börjar det bara huvudtvätta??

Svara på den här frågan
Stefan Nilsson, 2018-08-14 10:59:10 Inga kommentarer

Varför tar tvättmaskinen tvättmedel både från fack 1 o 2 samtidigt vid start? Oavsett program för bomull! Det blir ju ingen förtvätt då !

Svara på den här frågan
anne, 2019-05-03 09:18:59 Inga kommentarer

hur ställer man in förtvätt

Svara på den här frågan
Marie Söfgren, 2020-10-09 09:35:55 Inga kommentarer

Hur centrifugerar man efter Supersnabb programmet 30 gr? Den pumpar endast ut vatten. Centrifugeringen startar inte.

Svara på den här frågan
Marie Söfgren, 2020-10-09 09:32:30 Inga kommentarer

Eftersom det inte ingår centrifugering i Supersnabbprogrammet 30 gr så väljer jag centrifugering när programmet är avslutat. Men det centrifugerar inte, utan pumpar bara ur. Varför sätter inte centrifugeringen igång? Hur gör jag för att endast centrifugera efter en tvätt?

Svara på den här frågan
Marie Söfgren, 2020-10-09 09:28:10 Inga kommentarer

Centrifugering

Svara på den här frågan
Petra, 2020-06-05 11:27:35 Inga kommentarer

Ja

Bosch WAB24166SN
Svara på den här frågan
Maria, 2020-02-21 08:42:03 Inga kommentarer

Hej! Jag undrar hur sjutton man stänger av pipandet när maskinen är färdig? Mvh Maria

Svara på den här frågan
Acke Frick, 2019-08-31 13:32:41 Inga kommentarer

behöver en bruksanvisning

Svara på den här frågan
Magdalena, 2018-10-21 12:19:06 Inga kommentarer

Varför får jag inte upp pumpskruven? Den sitter stum, har bara haft upp den en gång tidigare. Tvättmaskinen är bara ett år. Hoppas på hjälp av er. /Magdalena

Svara på den här frågan

Se manualen för Bosch WAB24166SN helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch WAB24166SN? Ställ din fråga här

Bosch WAB24166SN – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell WAB24166SN
Produkt Tvättmaskin
EAN 4242002809342
Språk Svenska
Filtyp PDF
Design
Modell Fristående
Produktens färg Vit
Laddning Frontmatad
Inbyggd display Ja
Skärmtyp LED
Sladdlängd 1.7 m
Gångjärnssida Vänster
Drum volym 42 l
Direct Drive -teknik -
Prestanda
Trumkapacitet 6 kg
Maximal centrifugeringshastighet 1200 RPM
Tvättklass A
Centrifugering klass C
Antal tvättprogram -
Ljudnivå (tvätt) 57 dB
Fördröjd start timer -
Ljudnivå (spinn) 78 dB
Tvättprogram
Halv-belastning -
Allergitvättprogram Ja
Tvättprogram för svart textil Ja
Ergonomi
Justerbara fötter Ja
Justering av fötter 12 mm
Strömtillförsel
Energiklass A+++
Energiförbrukning vid tvätt - kWh
Vattenförbrukning per omgång - l
Ström 10 A
Årlig energiförbrukning tvätt 153 kWh
Årlig vattenförbrukning tvätt - l
AC-inspänning 220-240 V
Växelström Frekvens 50 hz
Ansluten effekt 2000 W
Vikt & dimension
Bredd 600 mm
Djup 550 mm
Höjd 850 mm
Vikt 65000 g
Djup med öppen dörr 1000 mm

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch WAB24166SN .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer