Comet Scout Extra bruksanvisning

Här kan du se manualen för Comet Scout Extra gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Comet Scout Extra på denna sida.

(I) MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
(GB) USE AND MAINTENANCE MANUAL
(FRA) MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
(D) BETRIEBS - UND WARTUNGSANLEITUNG
(E) MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
(P) MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
(GR)    
ATTENZIONE. Non usare l’apparecchio senza avere letto il foglio di istruzioni.
CAUTION. Do not use the device without the previous reading of the instruction lea et.
ATTENTION. Ne pas utiliser l’appareil sans avoir lu la notice d’utilisation.
ACHTUNG. Das Gerät nicht benutzen, ohne die vorliegende Gebrauchsanweisung gelesen zu haben.
CUIDADO. No utilicen el aparato sin haber previamente leído el folleto de instrucciones.
ATENÇÃO. Não usar o aparelho sem antes ter lido a folha de instruções.
.           
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
WARMWASSER-HOCHDRUCKREINIGER
HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE
HIDROLIMPADORAS COM ÁGUA QUENTE
   
SCOUT CLASSIC - SCOUT EXTRA

Har du en fråga om Comet Scout Extra?

Ställ frågan du har om Comet Scout Extra till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra CometScout Extra-ägare att ge dig ett bra svar.