DeLonghi Dedica Style EC 685

DeLonghi Dedica Style EC 685 bruksanvisning

(16)
 • 82
  1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR
  Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
  eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller
  får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansva-
  rar för deras säkerhet.
  Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
  Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan
  övervakning.
  Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
  Denna apparat är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att använ-
  das i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, ho-
  tell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter.
  I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande
  av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.
  ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:
  Denna enhet kan användas av barn från 8 år och upp om under bevakning eller om de
  har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de med-
  följande farorna. Procedurer för rengöring och underhåll som åligger användaren får
  inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt. Håll appa-
  raten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
  Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist
  på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker
  användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
  Barn får inte leka med apparaten.
  Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du
  monterar, demonterar, eller rengör den.
  Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen fö-
  rekommer endast på vissa modeller).
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR
  ............................................................... 83
  2. VARNINGAR FÖR SÄKERHET ......................84
  2.1 Symboler som används i dessa instruktioner ...
  ..................................................................84
  2.2 Regelmässig användning ............................84
  2.3 Bruksanvisningar ........................................84
  3. INLEDNING .............................................. 84
  3.1 Bokstäver inom parentes .............................84
  3.2 Fel och reparationer ....................................84
  4. BESKRIVNING .......................................... 85
  4.1 Beskrivningen av maskinen ........................85
  4.2 Beskrivning av kontrollpanelen ................... 85
  4.3 Beskrivning av tillbehören ..........................85
  4.4 Beskrivning av indikationslamporna ...........85
  5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER .................85
  5.1 Kontroll av maskinen...................................85
  5.2 Installation av maskinen .............................86
  5.3 Anslutning av maskinen ..............................86
  5.4 Första ibruktagandet av maskinen ..............86
  6. PÅSLAGNING AV MASKINEN ...................... 86
  7. STÄNGA AV APPARATEN ............................86
  8. AUTOMATISK AVSTÄNGNING .....................87
  9. ENERGIBESPARING .................................. 87
  10. AVHÄRDNINGEFILTER (BARA PÅ VISSA
  MODELLER) .................................................... 87
  10.1 Installation av ltret ....................................87
  10.2 Avlägsnande och utbyte av avhärdningsltret
  ..................................................................88
  11. BEREDNING AV KAFFE .............................. 88
  11.1 Val av kaesmak .........................................88
  11.2 Val av mängd kae i koppen .......................88
  11.3 Justering av kaekvarnen ...........................88
  11.4 Inställning av temperaturen ........................88
  11.5 Råd för varmare kae ..................................89
  11.6 Beredning av kae med användning av kae i
  bönor ..........................................................89
  11.7 Brygga kae genom att använda färdigmalet
  kae ............................................................ 89
  12. BEREDNING AV CAPPUCCINO .................... 89
  12.1 Rengöring av cappuccinoberedaren efter
  användning .................................................90
  13. BEREDNING AV VARMT VATTEN .................90
  14. RENGÖRING .............................................90
  14.1 Rengöring av maskinen ...............................90
  14.2 Rengöring av maskinens interna krets ........90
  14.3 Rengöring av behållaren för kaesump ......90
  14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret 91
  14.5 Rengöring av maskinens innandöme ..........91
  14.6 Renöring av vattenbehållaren .....................91
  14.7 Rengöring av kaedispenserns munstycke .91
  14.8 Rengöring av tratten för matning av det
  förmalda kaet ...........................................91
  14.9 Rengöring av bryggruppen .........................91
  15. AVKALKNING ........................................... 92
  16. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET 93
  16.1 Mätning av vattnets hårdhet .......................93
  16.2 Inställning av vattnets hårdhet ...................93
  17. TEKNISKA DATA ....................................... 93
  18. BORTSKAFFANDE ..................................... 93
  19. INDIKATIONSLAMPORNAS BETYDELSE ...... 94
  20. PROBLEMLÖSNING ...................................96
DeLonghi Dedica Style EC 685

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 3

Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Dedica Style EC 685? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av DeLonghi Dedica Style EC 685 att svara på din fråga.

Anders Svensson, 20-12-2020 08:18:40 Inga kommentarer

Jag har problem med att kaffet inte kommer genom filtret. Har bara använt specialmalet espressokaffe. Har försökt rengöra filtret med en nål som det står i manualen. Det finns ju bara ett pyttelitet hål i botten så det är inte mycket att välja på där. Det funkade en period och sedan beckar det igen på nytt. Vad göra?

Svara på den här frågan
Philip Vaughn, 5-5-2020 11:46:07 1 kommentar

Jag har haft problem med min Dedica här hemma och har skickat tillbaka maskinen till säljaren, som kollade och menar att pumpen fungerar. Jag har rengjort maskinen med attika flera gånger. Det är så att kaffet kommer inte genom filtret. Man hör först pumpen när man tryckar på knappen, men då kaffe inte tränger sig genom filtret stannar pumpen av. Det byggs upp ett tryck i kaffee hållaren. Jag har använt både 1 och 2 kopps kaffefiltret med samma resultat. Jag försöker också med filter utan kaffe i men. Kan det bli hel stopp i de kaffe filter kopparna. Vad gör man då?

Jk, 16-11-2020 01:28:00

Du maler förmodligen kaffet för fint

Svara på den här frågan
Eva Johannesson, 22-3-2020 15:56:10 Inga kommentarer

Min de longhi 685 släpper inte igenom vatten. Behållaren är full, den är avkalkad, men har stått oanvänd i 2,5 mån. Hur får jag fart på den igen?

DeLonghi Dedica Style EC 685
Svara på den här frågan

Se manualen för DeLonghi Dedica Style EC 685 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 16 personer med ett genomsnitt på 8.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds. Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Dedica Style EC 685? Ställ din fråga här

DeLonghi Dedica Style EC 685 – specifikationer

Allmänt
Varumärke DeLonghi
Modell Dedica Style EC 685
Produkt kaffebryggare
Språk Zweeds
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om DeLonghi Dedica Style EC 685 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer