DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 bruksanvisning

DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1
8.1 · 38
PDF anvisning
 · 9 sidor
Svenska
anvisningDeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1
85

1. BESKRIVNING (sid. 3)

Följande terminologi, kommer att användas kontinuerligt på de
följande sidorna.

1.1 Beskrivning av apparaten

A1. Lock vattentank
A2. Handtag för at dra ut tanken
A3. Vattenbehållare
A4. Koppvärmare
A5. Bryggruppens munstycke
A6. Strömbrytare (PÅ/AV)
A7. Koppställ
A8. Indikator för full droppbehållare
A9. Droppkar
A10. Ställ för muggar eller glas
A11. Ångknapp
A12. Dispenser för varmt vatten/ånga
A13. Munstycke för varmt vatten och ånga
A14. Ratt för val av cappuccinoberedaren
A15. Anslutning varmvatten/ångrör

1.2 Beskrivning av kontrollpanelen

B1. Knapp för dispensering av en kopp
B2. Integrerad funktionslampa (vit)
B3. Knapp för dispensering av två koppar
B4. Integrerad funktionslampa (vit)
B5. Knapp för ångfunktion
B6. Integrerad funktionslampa (vit)
B7. Indikationslampa för avkalkning (orange)

1.3 Beskrivning av tillbehören

C1. Filterhållare
C2. Filter 1 kopp (symbol tryckt under ltret)
C3. Filter 2 koppar (symbol tryckt under ltret)
C4. Filter espressokuddar (symbol tryckt under ltret)
C5. Press
C6. Vattenavhärdningslter (*medföljer ej, kan inköpas hos
auktoriserade servicecenter)
C7. Mjölkmugg

2. FYLL VATTENBEHÅLLAREN

Observera:
Före idrifttagning av apparaten, tvätta noggrant alla
tillbehör och vattenbehållaren med varmt vatten.
1. Dra ut tanken genom att dra den uppåt (g. 1).
2. Öppna locket och fyll behållaren med färskt, rent vat-
ten, med uppmärksamhet att inte överskrida texten MAX
(g.2). För in behållaren igen, genom att trycka den något
för att öppna ventilerna som är placerade på själva behål-
larens botten.
3. För att förenkla behöver behållaren inte tas bort utan kan
fyllas genom att hälla i vattnet direkt från en kanna.
Varning:
Sätt aldrig apparaten i drift utan vatten i behållaren eller om
behållare saknas.
Observera:
Det är helt normalt att lite vatten samlas i utrymmet under be-
hållaren; torka bort det med en ren svamp.

3. FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN

Vid den första användningen är det nödvändigt att skölja appa-
ratens interna kretsar, enligt följande:
1. Slå på apparaten genom att trycka in brytaren ON/OFF (g.
3), apparaten utför en självdiagnos som signaleras av att de
tre knapparna blinkar i sekvens.
2. Indikationslamporna och blinkar för att ange
att apparaten är under uppvärmning: när indikationslam-
porna slutar blinka och förblir tända med fast ljus, är ap-
paraten klar för sköljning av kretsen.
3. Haka fast lterhållaren på maskinen (g. 9).
4. Placera en behållare med minimum kapacitet på 500 ml
under bryggruppens munstycke (A5) (g. 4) och tryck in
knappen. Upprepa denna procedur 5 gånger.
5. Töm behållaren och placera den under dispensern för varmt
vatten/ånga (A12) (g 4).
6 Vrid vredet för dispensering av varmt vatten/ånga, till läge
(g. 5) och dispensera vatten tills behållaren (A3)
är tom; stäng sedan vredet, genom att vrida det till läge O.

4. INSTÄLLNINGAR AV

PROGRAMMERINGSMENYN

För att komma åt menyn, försäkra dig att apparaten är klar för
användning och håll sedan knappen intryckt 10 sekunder
tills de tre knapparna blinkar i sekvens:
Apparaten är i programmeringsläge.
Fortsätt att ställa in maskinen efter önskan; för att gå ut ur pro-
grammeringsmenyn, vänta 15 sekunder.
Observera:
Om inget val utförs inom 15 sekunder, går apparaten automa-
tiskt tillbaka till klar för användning.

4.1 Inställning av kaetemperatur

Om du önskar modiera vattentemperaturen med vilken kaet
dispenseras, utför följande:
1. Gå till programmeringsmenyn;
2. Tryck in knappen för att komma åt läget för val
av kaetemperatur: indikationslamporna för det aktuella
valet tänds:

Anvisning

Se manualen för DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 38 personer med ett genomsnitt på 8.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1-ägare att ge dig ett bra svar.

Kari Laukka • 13-3-2021 Inga kommentarer

Finns ingen bruksanvisning på svenska

Finns ingen bruksanvisning på svenska
Visa bild
Svara på den här frågan
Andreas • 15-10-2020 Inga kommentarer

Hej. Den röda trekanten blinkar på min maskin. Den vill inte starta. Det är en delonghi magnifica esam 4200.

Svara på den här frågan
Mikael Sundell • 19-5-2021 Inga kommentarer

Hur återställer jag maskinen till defaultläge

Svara på den här frågan
Mikael Sundell • 17-5-2021 Inga kommentarer

Hur återställer jag inställningarna till fabriksinställningar

Svara på den här frågan
Frida Karlsson • 11-2-2021 Inga kommentarer

Kaffet kommer inte ut nästan ljummet. Går det att ställa in värmen på något sätt?

Svara på den här frågan
Sven-Arne Carlsson • 14-7-2020 Inga kommentarer

Hur skall jag ställa mskinen i parningsläge

Svara på den här frågan

Antal frågor: 6

DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1.

Allmänt
Varumärke DeLonghi
Modell Magnifica ESAM 4200.S EX1
Produkt kaffebryggare
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat