DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B bruksanvisning

(39)
 • 99
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR
  ............................................................. 100
  2. VARNINGAR FÖR SÄKERHET .................... 101
  2.1 Symboler som används i dessa instruktioner ...
  101
  2.2 Regelmässig användning ..........................101
  2.3 Bruksanvisningar ......................................101
  3. INLEDNING ............................................ 101
  3.1 Bokstäver inom parentes ...........................101
  3.2 Fel och reparationer ..................................101
  4. BESKRIVNING ........................................ 101
  4.1 Beskrivning av maskinen ..........................101
  4.2 Beskrivning av kontrollpanelen .................102
  4.3 Beskrivning av tillbehören ........................102
  4.4 Beskrivning av mjölkbehållaren ................102
  5. FÖRBEREDANDE PROCEDURER ............... 102
  5.1 Kontroll av maskinen.................................102
  5.2 Installation av maskinen ...........................102
  5.3 Anslutning av maskinen ............................103
  5.4 Första ibruktagandet av maskinen ............103
  6. PÅSLAGNING AV MASKINEN .................... 103
  7. STÄNGA AV APPARATEN .......................... 103
  8. INSTÄLLNING AV MENYN ........................ 104
  8.1 Avkalkning ................................................104
  8.2 Tidsinställning...........................................104
  8.3 Automatisk avstängning ...........................104
  8.4 Automatisk påslagning .............................104
  8.5 Ställ in temperatur ....................................104
  8.6 Energibesparing ........................................104
  8.7 Inställning av vattnets hårdhet .................105
  8.8 Inställning av språket ................................ 105
  8.9 Installera lter...........................................105
  8.10 Avlägsna ltret ..........................................105
  8.11 Utbyte av ltret .........................................105
  8.12 Fabriksvärden (reset) .................................105
  8.13 Statistik funktion.......................................105
  9. SKÖLJNING ............................................ 105
  10. BEREDNING AV KAFFE ............................ 105
  10.1 Val av kaesmak .......................................105
  10.2 Val av mängd kae i koppen .....................106
  10.3 Justering av kaekvarnen .........................106
  10.4 Råd för varmare kae ................................106
  10.5 Beredning av kae med användning av kae i
  bönor ........................................................106
  10.6 Brygga kae genom att använda färdigmalet
  kae .......................................................... 107
  11. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER .............. 107
  11.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren .......107
  11.2 Justera mängden av skum .........................107
  11.3 Beredning av cappuccino ..........................107
  11.4 Beredning av skummad mjölk (utan kae) 108
  11.5 Beredning av mjölk utan skum (och utan
  kae) ........................................................108
  12. RENGÖRING AV BEHÅLLAREN EFTER VARJE
  ANVÄNDNING ........................................ 108
  12.1 Programmering av mängden kae och mjölk i
  koppen för cappuccino eller mjölk .............108
  13. BEREDNING AV VARMT VATTEN ............... 108
  13.1 Modiering av mängden automatiskt
  dispenserat vatten ....................................109
  14. RENGÖRING ........................................... 109
  14.1 Rengöring av maskinen .............................109
  14.2 Rengöring av maskinens interna krets ......109
  14.3 Rengöring av behållaren för kaesump ....109
  14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret ....
  ................................................................109
  14.5 Rengöring av maskinens innandöme ........109
  14.6 Renöring av vattenbehållaren ...................110
  14.7 Rengöring av kaedispenserns munstycken ...
  ................................................................110
  14.8 Rengöring av tratten för matning av det
  förmalda kaet .........................................110
  14.9 Rengöring av bryggruppen .......................110
  14.10 Rengöring av mjölkbehållaren ..................110
  14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/
  ånga ..........................................................111
  15. AVKALKNING ......................................... 111
  16. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET ....
  ............................................................. 112
  16.1 Mätning av vattnets hårdhet .....................112
  16.2 Inställning av vattnets hårdhet .................112
  17. AVHÄRDNINGSFILTER ............................ 112
  17.1 Installation av ltret .................................. 112
  17.2 Byte av lter .............................................. 113
  17.3 Borttagning av ltret ................................113
  18. TEKNISKA DATA ..................................... 113
  19. BORTSKAFFANDE ................................... 113
  20. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN 114
  21. PROBLEMLÖSNING ................................. 115
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 27

Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B att svara på din fråga.

Annika, 25-2-2021 19:41:50 Inga kommentarer

Vår DeLonghi Magnific a S puttar ut sumplådan när den ska göra en kopp kaffe. Om vi trycker tillbaka den gör den kaffet utan anmärkning men vi vill ju inte behöva stå och hålla i den under bryggningen... Tacksam för besked!

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Svara på den här frågan
Isa, 9-1-2021 15:56:04 Inga kommentarer

Hej, jag skulle rengöra kvarnen inne i kaffemaskinen, men kan inte få ut den ur maskinen, den har flyttat sig och väggen på maskinen tar emot.

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Svara på den här frågan
Jessica , 30-8-2020 06:23:12 Inga kommentarer

Det låter som det fastnat bönor. Rasslar sen kommer aldrig något kaffe. Hur ska jag göra ?

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Svara på den här frågan
Ulrika B H , 15-12-2020 16:57:53 Inga kommentarer

Hej! Det står att man ska starta avkalkningsprogramnet i manualen. Vart är den knappen? Jag har hållt in den blinkande knappen i 5 sekunder, den lyser nu med ett fast sken! Ångreglage knappen blinkar orange.... vart ska jag trycka nu?

Svara på den här frågan
Christer Wallin, 16-5-2020 09:48:39 Inga kommentarer

Min delonghi magnifika s trycker ut sumplådan varje gång den ska brygga kaffe

Svara på den här frågan
Johnny Hansen, 25-4-2021 07:05:34 Inga kommentarer

Min Delonghi Magnifica S slutar inte tillföra vatten till kaffet

Svara på den här frågan
Milena, 24-4-2021 18:30:20 Inga kommentarer

Ny maskin

Svara på den här frågan
Lars Carlsson, 21-4-2021 11:09:27 Inga kommentarer

Hej! Vårt problem är att vi får för svagt kaffe. Problemet har kommit successivt under den senaste tiden. Vi har rengjort allt som går att rengöra inkl bryggruppen. Vi har även provat olika inställningar för styrka och malning men ingenting hjälper. Vår känsla är att kvarnen mal kortare tid nu än tidigare. Är det möjligt att den tiden kan variera? Kan det vara en fråga om inställning?

Svara på den här frågan
Wanda Sadowska, 15-4-2021 09:36:05 Inga kommentarer

Skulle behöva en bild förklaring på knapparna

Svara på den här frågan
Leif Arne Ekberg, 4-4-2021 09:23:53 Inga kommentarer

Hej! Symbolen för tömning tänds ibland redan efter 2 - 3 bryggade koppar. Borde väl tändas först när behållaren är full

Svara på den här frågan

Se manualen för DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 39 personer med ett genomsnitt på 8.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B? Ställ din fråga här

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B – specifikationer

Allmänt
Varumärke DeLonghi
Modell Magnifica S ECAM 22.110.B
Produkt kaffebryggare
Språk Svenska
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här