DeLonghi Nespresso Lattissima Touch bruksanvisning

DeLonghi Nespresso Lattissima Touch
8.4 · 30
PDF anvisning
 · 8 sidor
Svenska
anvisningDeLonghi Nespresso Lattissima Touch
78

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansva-
rar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan
övervakning.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att använ-
das i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, ho-
tell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande
av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.
ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller om
de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om förstår de med-
följande riskerna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av
barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt. Håll apparaten och sladden
utom räckhåll för barn under 8 år.
Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller
brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner
om säker användning av apparaten och om de förstår de risker som är förenade med
användningen.
Barn får inte leka med apparaten.
Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du
monterar, demonterar, eller rengör den.
Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen fö-
rekommer endast på vissa modeller).

Anvisning

Se manualen för DeLonghi Nespresso Lattissima Touch helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 30 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om DeLonghi Nespresso Lattissima Touch? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om DeLonghi Nespresso Lattissima Touch som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra DeLonghi Nespresso Lattissima Touch-ägare att ge dig ett bra svar.

Elvis • 22-9-2020 1 kommentar

Hej, hur rengör man nespresso maskinen EN 550.B? Kan ni skicka manual på svenska om det finns? Tack

Hej, hur rengör man nespresso maskinen EN 550.B? Kan ni skicka manual på svenska om det finns? Tack
Visa bild
Jonny • 14-8-2022

Den blinkar och går inte att starta. Även om jag håller ner knapparna i 20 sek

Den blinkar och går inte att starta. Även om jag håller ner knapparna i 20 sek
Visa bild
Svara på den här frågan
Isabelle Mattsson • 8-10-2022 Inga kommentarer

Det står descaling under en ikon som lyser orange, vad betyder det ? Hur fixar jag det ?

Det står descaling under en ikon som lyser orange, vad betyder det ? Hur fixar jag det ?
Visa bild
Svara på den här frågan
Anette Svanberg • 31-3-2021 1 kommentar

Kan inte ställa in vattenmängden, så det blir så lite kaffe.

Kim • 5-7-2021

Kan inte ställa in vattenmängden, så det blir så lite kaffe.

Svara på den här frågan
Pete Esbjörnsson • 9-10-2022 Inga kommentarer

Varför lyser cappuccino knappen gult?

Svara på den här frågan
Vladimir • 11-5-2022 Inga kommentarer

Maskinen gör inga hål i kapseln. Va ska jag göra

Svara på den här frågan
Kimmo Tikkanen • 24-3-2022 Inga kommentarer

Jag har inte använt min kaffemaskin på 7år och beställde kapslar nu.. Maskinen brummar bara och det kommer inte ut något kaffe! Är det avkastning som gäller eller finns det något annat knep?

Svara på den här frågan

Antal frågor: 6

DeLonghi Nespresso Lattissima Touch – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för DeLonghi Nespresso Lattissima Touch.

Allmänt
Varumärke DeLonghi
Modell Nespresso Lattissima Touch | EN550.W
Produkt kaffebryggare
EAN 8004399328785
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande DeLonghi Nespresso Lattissima Touch.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat