Dimplex WYN20CH bruksanvisning

Dimplex WYN20CH
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 3 sidor
Engelsk
anvisningDimplex WYN20CH

ContactDetails

Pleasenotethatsomeofthecontactdetailson
thisPDFdocumentmaynotbecurrent.
Pleaseusethefollowingdetailsifyouneedto

contactus:

Telephone:08448793588
Email:customer.services@gdcgroup.co.uk
Thecustomersupportsectionofourwebsitealsofeaturesawide
rangeofinformationwhichmaybeofusetoyouandisavailable
24hoursaday.Itincludes:
Operatingandinstallationinstructions
Easy‘Howtouse’guidesforstorageheaters
Serviceandrepairs
Where
tobuyourproducts
Literaturedownloads
Heatingrequirementcalculator
Visit‐www.dimplex.co.uk/support
A division of GDC Group Ltd
Millbrook House Grange Drive Hedge End Southampton SO30 2DF
www.dimplex.co.uk
Re
g
istered No: 1313016 En
g
land
VAT GB 287 1315 50004
EEE Producer Registration Number –
WEE/GE0057TS
Paper from sustainable sources

Se manualen för Dimplex WYN20CH helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dimplex WYN20CH? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Dimplex som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Dimplex -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Dimplex
WYN20CH
Vedspis
5011139208149
Engelsk
Datablad (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Dimplex WYN20CH.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat