Dolmar HP-7000

Dolmar HP-7000 bruksanvisning

(1)
 • 2
  DE
  Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und dem Gebrauch des Hochdruckreinigers aufmerksam durch und achten
  Sie besonders auf die SICHERHEITSANWEISUNGEN
  FR
  Lire ce manuel avant l’installation/utilisation du nettoyeur en faisant très attention aux INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ
  EN
  Read this manual through carefully before installing/using the cleaner, paying special attention to the SAFETY
  INSTRUCTIONS
  IT
  Leggere questo manuale prima dell’installazione/uso dell’idropulitrice, prestando particolare attenzione alle ISTRUZIONI
  PER LA SICUREZZA
  ES
  Leer este manual antes de la instalación/uso de la hidrolimpiadora, prestando particular atención a las INSTRUCCIONES
  SOBRE SEGURIDAD
  PT
  Leia este manual antes de instalar/usar a lavadora a alta pressão, prestando muita atenção nas INSTRUÇÕES PARA A
  SEGURANÇA
  EL
  ∆ιαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση/χρήση του πλυστικού μηχανήματος με ιδιαίτερη προσοχή στις
  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  NL
  Lees vóór de installatie/het gebruik van de hogedrukreiniger deze handleiding goed door en in het bijzonder de
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  DA
  Læs denne vejledning inden installation og brug af højtryksrenseren og vær særligt opmærksom på SIKKERHEDSREGLERNE
  NO
  Les denne håndboken før installasjon og bruk av høytrykksspyleren og vær spesielt oppmerksom på SIKKERHETSREGLENE
  FI
  Lue tämä käyttöopas ennen painepesurin asennusta/käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota TURVAOHJEISIIN
  SV
  Läs igenom bruksanvisningen före installation och användning av högtryckstvätten. Lägg speciellt märke till
  SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA
  CS
  Před instalací nebo používáním tohoto čističe si pečlivě přečtěte tuto příručku. Zvýšenou pozornost věnujte části
  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  PL
  Przed przystąpieniem do instalacji bądź używania myjki należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik, zwracając
  szczególną uwagę na treść części dotyczącej INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
  SL
  Pozorno preberite ta navodila pred namestitvijo/uporabo čistilnika, pri čemer posebno pozornost namenite VARNOSTNIM
  NAVODILOM
  SK
  Pred inštaláciou/používaním čističa si pozorne prečítajte tento návod a buďte obzvlášť opatrní pri čítaní BEZPEČNOSTNÝCH
  POKYNOV
  LT
  Prieš sumontuodami ir naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, ypatingą dėmesį atkreipdami
  į SAUGOS INSTRUKCIJAS
  BG
  Прочетете това ръководство внимателно, преди да инсталирате/използвате машината за почистване,
  като обърнете особено внимание на ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  RU
  Прочитайте данное руководство перед установкой моечной машины, обращая особенное внимание на
  ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
  HU
  A tisztítóberendezés üzembehelyezése/használata előtt olvassa át gondosan ezt a leírást, különös figyelmet szentelve a
  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK című résznek
  RO
  Citiţi acest manual în întregime cu atenţie înainte de a instala/utiliza aparatul de curăţat, acordând o atenţie mărită
  INSTRUCŢIUNILOR DE SIGURANŢĂ
  TR
  Hidro temizleyiciyi kurmadan/kullanmadan önce, EMNİYET BİLGİLERİ’NE özellikle dikkat göstererek, işbu kılavuzu
  okuyunuz
  HR
  Prije montiranja/korištenja čistača pažljivo pročitajte ovaj priručnik i posebnu pozornost posvetite SIGURNOSNIM
  MJERAMA
  LV
  Pirms tīrīšanas ierīces uzstādīšanas/izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, īpaši vērīgi lasiet DROŠĪBAS NOTEIKUMUS
  ET
  Lugege see kasutusjuhend enne survepesuri töökorda seadmist/kasutamist hoolega läbi, pöörates erilist tähelepanu
  OHUTUSNÕUETELE
  UK
  Перед тим, як встановлювати/використовувати пристрій для миття, уважно прочитайте цей посібник,
  звертаючи особливу увагу на ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
Dolmar HP-7000

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dolmar HP-7000? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Dolmar HP-7000 att svara på din fråga.

Se manualen för Dolmar HP-7000 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Kroatiska, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Czech, Norska, Finska, Ryska, Polska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dolmar HP-7000? Ställ din fråga här

Dolmar HP-7000 – specifikationer

Varumärke Dolmar
Modell HP-7000
Produkt Högtryckstvätt
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Kroatiska, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Czech, Norska, Finska, Ryska, Polska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Ukrainare
Filtyp PDF

Relaterade produktmanualer

Högtryckstvätt Dolmar

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer