Dolmar PS32CTLC-35

Dolmar PS32CTLC-35 bruksanvisning

(1)
 • ÐÍóíî
  ÐÍóíî ÌÔÝ
  ÐÍóíî Ý
  ÐÍóíî Ý ÌÔÝ
  Original Instruction Manual
  Instructions d’emploi d’origine
  Originalbetriebsanleitung
  Manuale di istruzioni originale
  Originele gebruiksaanwijzing
  Instrucciones de manejo originales
  Instruções de serviço original
  Original brugsanvisning
  ׳°±®¬¿²¬æ
  λ¿¼ ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ ½¿®»º«´´§ ¾»º±®» °«¬¬·²¹ ¬¸» ½¸¿·² -¿© ·²¬± ±°»®¿¬·±² ¿²¼ -¬®·½¬´§ ±¾-»®ª» ¬¸» -¿º»¬§ ®»¹«´¿¬·±²-ÿ
  Õ»»° ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ÿ
  ߬¬»²¬·±²æ
  Ô·®» ¿¬¬»²¬·ª»³»²¬ ½» ³¿²«»´ ¿ª¿²¬ ´¿ °®»³·8®» ³·-» »² -»®ª·½» »¬ ±¾-»®ª»® ·³°7®¿¬·ª»³»²¬ ´»- ½±²-·¹²»- ¼» -7½«®·¬7ÿ
  Ù¿®¼»® ¿ª»½ ±·² ´» ³¿²«»´ ¼» ·²¬®«½¬·±² ¼»³°´±·ÿ
  ß½¸¬«²¹æ
  Ô»-»² Í·» ª±® ¼»® »®-¬»² ײ¾»¬®·»¾²¿¸³» ¼·»-» Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ ¹®$²¼´·½¸ ¼«®½¸ «²¼ ¾»º±´¹»² Í·» «²¾»¼·²¹¬ ¼·»
  Í·½¸»®¸»·¬-ª±®-½¸®·º¬»²ÿ Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ -±®¹º<´¬·¹ ¿«º¾»©¿¸®»²ÿ
  ߬¬»²¦·±²»æ
  Ñ»®ª¿®» ¿¬¬»²¬¿³»²¬» ´» ²±®³» ¼· ·½«®»¦¦¿ò Û®®±®· ²»´´«± ¼»´´¿ ³±¬±»¹¿ °±±²± »»®» ½¿«¿ ¼· ·²½·¼»²¬·ò
  ݱ²»®ª¿®» ¿½½«®¿¬¿³»²¬» ´» ·¬®«¦·±²· ¼·³°·»¹±ÿ
  Þ»´¿²¹®·¶µæ
  Ô»»- ª±±® ¼» »»®-¬» ·²¾»¼®·¶º²¿³» ¼»¦» ¹»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¼±±® »² ²»»³ ¿´´» ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®-½¸®·º¬»² ·² ¿½¸¬ò
  Ù»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¾»©¿®»²ÿ
  ߬»²½·-²æ
  Û- ·²¼·-°»²-¿¾´» ´»»® ½±² ³«½¸¿ ¿¬»²½·-² ´¿- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶± ¿²¬»- ¼» «¬·´·¦¿® ´¿ ³±¬±-·»®®¿ °±® °®·³»®¿ ª»¦ò
  •Ð®»-¬» »-°»½·¿´ ¿¬»²½·-² ¿ ´¿- ®»½±³»²¼¿½·±²»- ¼» -»¹«®·¼¿¼ÿ ݱ²-»®ª¿® ½«·¼¿¼±-± ´±- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶±ò
  ߬»²9=±æ
  ß²¬»- ¼¿ °®·³»·®¿ ½±´±½¿9=± »³ -»®ª·9±ô ´»® ¿¬»²¬¿³»²¬» »-¬¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9± » -»¹«·® -»³ º¿´¬¿ ¿- ²±®³¿- ¼»
  -»¹«®¿²9¿ÿ Ù«¿®¼¿® ¾»³ ¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9±ÿ
  Ѿ-æ
  Ô:- ª»²´·¹-¬ ¼»²²» ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ ·²¼»² ³¿-µ·²»² ¬¿¹»- · ¾®«¹ ±¹ ±ª»®¸±´¼ «²¼»® ¿´´» ±³-¬:²¼·¹¸»¼»®
  -·µµ»®¸»¼-®»¹´»®²»ò Ñ°¾»ª¿® ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ò
Dolmar PS32CTLC-35

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dolmar PS32CTLC-35? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Dolmar PS32CTLC-35 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Dolmar PS32CTLC-35 – specifikationer

Varumärke Dolmar
Modell PS32CTLC-35
Produkt Motorsåg
Språk Engelsk, Holländsk, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Grekisk
Filtyp PDF

Relaterade produktmanualer

Motorsåg Dolmar

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer