Dualit 72700

Dualit 72700 bruksanvisning

(1)
 •  $$#
  #).-<A8:-+)=<176;
  587:<)6<-.7:-=;16/
  67?16/A7=:3-<<4-
  !7;1<17616/
  8-616/<0-41,
  14416/
  #?1<+016/76
  !7=:16/
  714,:A,->1+-
  ):-+4-)616/
  ')<-:.14<-:
  -;+)416/
  16151;16/;+)4-*=14,=8
  .<-:;)4-;;-:>1+-
  =):)6<--
  
  
  
  
  
  
  
  
  In the interest of improving products, Dualit Ltd. reserves the right to change the product specification without prior notice.
  #$(!"%$ #
  READ ALL
  INSTRUCTIONS
  !$##$"%$ #
   "%$%"""
  E $7*-8:7<-+<-,)/)16;<-4-+<:1+)4
  0)B):,;,767<155-:;-<0-5)16;
  4-),84=/87?-:*);-7:3-<<4-16
  ?)<-:7:)6A7<0-:419=1,
  E 767<=;-16*)<0:7757:7=<,77:;
  E %;-0)6,4-;7:367*;C,767<
  <7=+007<;=:.)+-;
  E '0-6*71416/07<;<-)5?144*-
  -51<<-,.:75<0-3-<<4-#+)4,16/5)A
  7++=:1.A7=):-?1<016557.
  <0-;87=<
  E #+)4,16/5)A7++=:1.<0-41,1;78-6-,
  ,=:16/<0-*71416/+A+4-)6,<0-*7,A7.
  <0-3-<<4-?144/-<07<
  E $)3-+):-?0-687=:16/C87=:
  ;47?4A)6,,767<7>-:<14<<0-3-<<4-
  E ')<-:?144:-5)1607<.7:)
  +76;1,-:)*4-<15-).<-:*71416/)6,+)6
  8:-;-6<);+)4,0)B):,--8<0-
  3-<<4-87?-:*);-)6,<0-5)16;4-),
  )?)A.:75<0--,/-7.?7:3<78;)6,
  7=<7.<0-:-)+07.+014,:-6
  E 767<4-)>-)8841)6+-=6)<<-6,-,
  ?0-616=;-this is an attended
  appliance
  E 767<78-:)<-<0-3-<<4-76)6
  16+416-,84)6-
  E 767<57>-<0-3-<<4-?014-1<1;
  ;?1<+0-,76
  E 767<:-57>-7:78-6<0-41,
  ?014-<0-?)<-:1;*71416/
  E "-57>-<0-3-<<4-.:751<;87?-:*);-
  *-.7:-.14416/7:87=:16/
  E 447?<0-3-<<4-<7+774,7?6
  +7584-<-4A*-.7:-+4-)616/)6,;<7:16/
  E CAUTION: to prevent
  damage to the appliance, do not
  use alkaline cleaning agents.
  When cleaning, use a soft cloth
  and a mild detergent
  E $01;)8841)6+-+)6*-=;-,*A+014,:-6
  )/-,.:75A-):;)6,)*7>-1.<0-A
  0)>-*--6/1>-6;=8-:>1;1767:
  16;<:=+<176+76+-:616/=;-7.<0-
  )8841)6+-16);).-?)A)6,1.<0-A
  =6,-:;<)6,<0-0)B):,;16>74>-,
  4-)616/)6,=;-:5)16<-6)6+-;0)44
  67<*-5),-*A+014,:-6=64-;; <0-A
  ):-74,-:<0)6)6,;=8-:>1;-,
  --8<0-)8841)6+-)6,1<;+7:,7=<7.
  :-)+07.+014,:-6)/-,4-;;<0)6A-):;
  8841)6+-;+)6*-=;-,*A8-:;76;
  ?1<0:-,=+-,80A;1+)4 ;-6;7:A7:
  5-6<)4+)8)*141<1-;7:4)+37.-@8-:1-6+-
  )6,367?4-,/-1.<0-A0)>-*--6/1>-6
  ;=8-:>1;1767:16;<:=+<176+76+-:616/
  =;-7.<0-)8841)6+-16);).-?)A)6,
  =6,-:;<)6,<0-0)B):,;16>74>-,
  014,:-6;0)4467<84)A?1<0<0-
  )8841)6+-
  E %684=/<0-87?-:*);-.:75<0-?)44
  ;7+3-<?0-667<16=;-7:*-.7:-
  57>16/)6,+4-)616/#--G!)/-
  ):-4-)616/;-+<176
Dualit 72700

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dualit 72700? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Dualit 72700 att svara på din fråga.

Se manualen för Dualit 72700 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dualit 72700? Ställ din fråga här

Dualit 72700 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Dualit
Modell 72700
Produkt Vattenkokare
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Egenskaper
Vattentankens kapacitet 1.7
Vattennivå indikator
Produkter per A-låda
På / av-knapp
Produktens färg Black, Stainless steel
Överhettningsskydd -
Justerbar termostat
Material, hölje Rostfritt stål
Strömtillförsel
Effekt 3000
Ergonomi
Stabiliserande fötter
Sladdförvaring
360-graders basplatta
Automatisk avstängning
Sladdlös
Kontrollampa
Vikt & dimension
Bredd 208
Djup 208
Höjd 245
Vikt 1290

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer