ECOPAD COFFEEDUCK bruksanvisning

ECOPAD COFFEEDUCK
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
De Coffeeduck Espresso-cup is een hervulbare cup
voor losse espresso koffie in uw eigen Nespresso
apparaat. Zo kunt u genieten van uw eigen koffie-
smaak op een zeer voordelige en duurzame manier.
De Coffeeduck Espresso-cup past in het Nespresso
apparaat en geeft u een uitstekende smaak en
cremekraag mits u de Espresso-Cup gebruikt volgens
deze handleiding. Het espresso-koffiemelange MOET
een constante fijne maling hebben, dat wil zeggen dat
alle korrels dezelfde grootte hebben. Tevens moet de
koffie volgens de espresso methode gebrand zijn. Wij
raden u aan deze informatie met uw koffiespecialist
te bespreken. Het vullen van de cupjes dient enige
handigheid, maar dat heeft u snel geleerd.
Als u na een paar keer proberen eenmaal de slag te
pakken heeft, zult u versteld staan van het resultaat.
Voor het gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
Controleer of uw Nespresso apparaat schoon is en
in goede staat verkeert.
Reinig de Coffeeduck Espresso-cup met water en
zeep, en maak hem vervolgens droog.
Zorg bij voorkeur dat de espresso koffie die u wilt
gebruiken in een ondiepe bewaarbus zit, zodat u
de cup makkelijk kan vullen.
Hoe gebruikt u de Coffeeduck Espresso-cup:
Haal de cup door de koffie en druk hem matig en/
of hard tegen de binnenkant van uw bewaarbus
om hem helemaal te vullen of vul de cup met een
theelepeltje. Altijd helemaal vullen tot de rand.
Druk de koffie in de cup aan. Let op: te hard
aandrukken kan leiden tot het dichtslaan van de koffie,
terwijl te zacht aandrukken zal leiden tot een bijzonder
slappe kop koffie. U zult hiervoor enige feeling moeten
ontwikkelen.
Sluit de Espresso-Cup.
Plaats de cup in de Nespresso en zorg dat het sluit-
lipje van het deksel altijd naar boven wijst.
Sluit het Nespresso apparaat.
Druk op de 1 kops knop en controleer of de koffie
goed doorloopt.
Na gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
Open het apparaat rustig. (Het kan voorkomen dat
de cup blijft hangen, dit lost u op door de cup naar
beneden te drukken.)
U kunt de cup nu meteen reinigen door hem uit te
spoelen onder de kraan of u doet dit later door met
een theelepeltje de koffie verwijderen.
Zorg ervoor dat de binnenzijde van het deksel en
de onderkant van de cup (filter en gaatjes) goed
gereinigd worden en altijd open zijn, reinig deze
eventueel extra met een afwasborstel.
Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:
Cup valt na gebruik niet door.

1. het lipje wijst niet naar boven en/of cup is nieuw.

De cup krimpt nog een beetje en zal beter passen
na enkele malen gebruik.
Druk hem handmatig door.
Cup blijft hangen in de schacht.

1. Apparaat te snel geopend.

Probeer het apparaat zeker NIET te sluiten,
hiermee beschadigt u de cup.
Maak de cup met de hand voorzichtig los.
Slappe espresso.

1. Te weinig espresso koffie in de cup, zorg er voor

dat de cup altijd volledig gevuld is. Bij niet volledig
vullen van de cup zal het water niet volledig door
de koffie lopen. Wat uiteraard leidt tot slappe
koffie.

2. Te grof gemalen koffie gebruikt, alleen geschikt

voor constant gemalen espresso koffie.

3. U heeft de verkeerde waterhoeveelheid

geselecteerd, niet geschikt voor Lungo.
Koffie loopt niet door, apparaat slaat af.

1. Geen constante maling gebruikt en/of

de koffie te hard aangedrukt.
Apparaat slaat altijd af bij niet constant gemalen
espresso koffie, omdat de kleinste koffiedeeltjes
zich verzamelen voor de filter, waardoor het water
niet door kan lopen.
Voorbeelden van constant gemalen espresso soorten:
Douwe Egberts espresso Maling Regular Roast.
Albert Heyn espresso excellent smaken.
Deze koffie is in Nederland te koop, voor overige
landen raadpleeg uw koffiespecialist of Coffeeduck
verdeler.
The Coffeeduck Espresso cup is a refillable cup
for using loose espresso coffee in your Nespresso
coffee maker. This way, you can enjoy your
favourite espresso blend in an economical and
environmentally friendly way.
The Coffeeduck Espresso cup fits into the Nespresso
coffee maker and, provided you follow these
instructions correctly, will result in a delicious cup
of espresso with a frothy head. The espresso blend
used MUST have a fine, evenly ground texture,
i.e. the granules must all be of the same size. The
ground coffee must also be roasted for espresso. We
recommend talking to your coffee retailer about the
best coffee to use. It takes a little practice to learn to
fill the cups, but it’s a skill that’s easy to learn. Once
you have gotten the hang of it after trying it a few
times, you will be amazed by the results.
Before using the Coffeeduck Espresso cup:
Check to make sure your Nespresso coffee maker is
clean and in good working condition.
Clean the Coffeeduck Espresso cup with soap and
water and dry it off thoroughly.
If possible, store the espresso coffee in a shallow
container to make it easier to fill the cup.
How to use the Coffeeduck Espresso cup:
Scoop out the ground coffee with the cup and press
the cup (using slight pressure) against the inside
of the container to make sure it is filled completely.
Alternatively, fill the cup using a teaspoon. Always
fill it completely to the top edge.
Push the ground coffee down into the cup.
Please note: pushing too hard can cause the ground coffee
to become too compact, while pushing them too gently will
result in an extremely weak cup of coffee. You will have to
develop a feel for how much pressure is just right.
Close the Espresso cup.
Insert the cup into the Nespresso and make sure the
edge of the cover is pointing upward.
Close the Nespresso coffee maker.
Press the 1-cup button and check to make sure the
coffee is pouring out evenly.
After using the Coffeeduck Espresso cup:
Open the coffee maker carefully (the cup may might
stick a little; if so, simply push it downwards to
loosen it).
You can clean the cup immediately by rinsing it
under the tap or remove the grounds later on using a
teaspoon.
Make sure the inside of the cover and the bottom of
the cup (filter and holes) are cleaned properly and
unblocked. If necessary, use a washing-up brush for
extra cleaning.
Problem-solving:
Cup does not release after use.
1. The rim is not pointing upwards and/or the cup is
new. The cup may shrink slightly at first and will fit
better after being used a number of times.
Release it by hand.
Cup is still hanging inside the shaft.
1. The coffee maker was opened too quickly.
Do NOT try to close the machine at this point, as
this will only damage the cup.
Loosen the cup carefully by hand.
Weak espresso.
1. Too little ground espresso coffee in the cup. Make
sure the cup is always filled to the rim. If the cup is
not completely full, the water will not flow through
the ground coffee properly, resulting in weak
coffee.
2. The coffee used was too coarsely ground. Only
finely ground espresso may be used.
3. You selected the wrong amount of water, one that
is not suitable for Lungo.
Coffee does not flow out and machine switches
itself off.
1. The ground coffee used was not evenly ground
and/or it was pressed down too hard.
The machine always switches off automatically
if the ground espresso coffee is not evenly fine
because the smallest granules accumulate in front
of the filter, blocking the flow of water.
Coffeeduck Espresso-cup
is geschikt voor Nespresso
LET OP: NIET geschikt voor de Nespresso-
Krups apparaten met de 1 pinsinsnijding;
F897, F896, F893 (zijn apparaten van voor
2003). Tevens niet geschikt voor apparaten
met automatische capsule plaatsing.
Coffeeduck Espresso-cup
fits Nespresso
NOTE: NOT suitable for Nespresso-Krups
coffee makers with 1 pin notches: F897,
F896, F893 (all produced before 2003).
Also not suitable for coffee makers with
automatic capsules
NL
EN

Lees voor gebruik deze handleiding!

Read these Instructions before use!

Tips:
Probeer ook eens chocoladepoeder, losse thee
of oploskoffie in de Coffeeduck espresso-cup.
Maak eens een ristretto d.m.v. een verkorte
doorlooptijd, AANRADER!
Tips:
Also try using powdered chocolate, loose leaf tea
or instant coffee in the Coffeeduck Espresso cup.
Try making a ristretto using a shorter
brew time. HIGHLY RECOMMENDED!

Meer info: www.coffeeduck.com

Patent pending

More info: www.coffeeduck.com

Patent pending

The Coffeeduck Company wenst u

veel plezier met uw aankoop! The Coffeeduck Company hopes you enjoy your purchase!

fits Nespresso fits Nespresso
ECOPAD COFFEEDUCK

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om ECOPAD COFFEEDUCK? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av ECOPAD COFFEEDUCK att svara på din fråga.

Se manualen för ECOPAD COFFEEDUCK helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om ECOPAD COFFEEDUCK? Ställ din fråga här

ECOPAD COFFEEDUCK – specifikationer

Allmänt
Varumärke ECOPAD
Modell COFFEEDUCK
Produkt kaffebryggare
EAN 8717472190475
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om ECOPAD COFFEEDUCK .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här