Fellowes Powershred M-7C bruksanvisning

Fellowes Powershred M-7C
6 · 1
PDF anvisning
 · 42 sidor
Engelsk
anvisningFellowes Powershred M-7C
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορά.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg
referenciaanyagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme
aufheben.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessità.
Lees deze instructies voor gebruik.
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze zodat u ze later
kunt raadplegen.

Powershred

®

M-7Cm/M-7C

The World's Toughest Shredders

®
Läs dessa anvisnin
gar
innan du använde
r
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
pppp
Ple
ase
re
ad
se
ins
tru
cti
ons
for
e u
se.
Do not discard: keep for future reference
.

ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī

ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě

Anvisning

Se manualen för Fellowes Powershred M-7C helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Fellowes Powershred M-7C? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Fellowes Powershred M-7C som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Fellowes Powershred M-7C-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Fellowes Powershred M-7C – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Fellowes Powershred M-7C.

Allmänt
Varumärke Fellowes
Modell Powershred M-7C
Produkt Dokumentförströrare
EAN 0043859647316
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Egenskaper
Klarar gem Nej
Dokumentförstörartyp Tvärsgående skärning
Klarar häftklammer Ja
Arbetsbredd 230 mm
Förstör CD skivor Nej
Pappersfragmentering Ja
Kreditkortsfragmentering Ja
Arbetscykel 4 min
Säkerhetsnivå 3
Hastighet 3700 mm/min
Kapacitet 7 ark
Korgvolym 14 l
Produktens färg Svart
Automatisk på/av kontroll Ja
Spånbredd 46 mm
Övrigt
Produktstorlek (BxDxH) 298 x 198 x 376 mm
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Fellowes Powershred M-7C.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat