Gewiss GW96832 bruksanvisning

Gewiss GW96832
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
3659:'>/54+*+22D58'
/8'8+/27;'*8'4:+/4*/8+>/54+*+22',8+))/'
"+-52'>/54+*/68+)/9/54+)542'2'4)+::'
%44).'/&4)-%/&$!9
/4!4%37)4#().'+./").$)2%#4)/./&!22/7
).%!$*534-%.4!4#,/#+(!.$
1;-B4L0-=:-
$7=:6-: 4) <F<- ,- +755=<)<176 ,)6; 4- ;-6; ,- 4) .4E+0-
"D/4)/-8:D+1;B4L)1,-,-4L)1/=144-
*534!2,!(/2!$%,$)!
)2!2%,$)3#/$%02/'2!-!#)=.%.,!$)2%##)=.15%).$)#!,!&,%#(!
*534%&)./#/.,!3!'5*!3
%0:A-1<-16;<-44-6
:-0-6,-;#+0)4<378.-;16 :-14:1+0<=6/
-16-16;<-44=6/)5(-1/-:
22'))/'3+4:5)53+*'9).+3'+*+:/).+::''*+9/<'9;22D'66'8+))./5
D/4:+88;::58+ )588/9654*+ '22' )2'99+ */ 685:+>/54+  454 5))588+
'22'))/'3+4:5':+88'
/..%#4)/.!##/2$).'4/37)4#().'$)!'2!-%.'2!6%$!.$,!"%,/.).3425
-%.4)-%37)4#(#/22%30/.$34/2/4%#4)/.,!33./%!24().'2%15)2%$
")++7:,-5-6<;-4764-;+0D5)/:)>D-<4LD<19=-<<-;=:4L)88):-144);;-
,-8:7<-+<1768);,-51;-B4)<-::-6D+-;;)1:-
!",%!$/ 3%'>. %, %315%-! %. %, !0!2!4/ , ).4%22504/2 (/2!2)/ #/22%
30/.$%!,!#,!3%$%02/4%##)=./02%#)3!4/-!$%4)%22!
6;+04=I -6<;8:-+0-6, #+0)4<*14, -1/:)>1-:< =6, -:C<-)=.34-*-:
#+0)4<=0:-6<;8:1+0<#+0=<A34);;-3-16-#+0=<A-:,=6/-:.7:,-:41+0

&

#).+3'*/'22'))/'3+4:5
7)4#().'$)!'2!-
#+0D5),-+766-@176;
5!$2/$%#/.%8)/.%3
#+0)4<*14,
1234
M
5
AC
+–
DC
CH 1
/99'--/59;-;/*+*/4
9354:'--/5
2!),-/5.4).'$)3
-
!.4,).'
76<)/-;=::)1416
,D576<)/-
/.4!*%3/"2%#!22),
&
-:<-14-:;+01-6-6576<)/-
-576<)/-
#659:'3+4:5*/2':5
,)$).'/0%2!4)/.,!4%2!,
D84)+-5-6<4)<D:)4
%30,!:!-)%.4/,!4%2!,
#-1<41+0-;&-:;+01-*-6

90 AM

$""%$$"""
 
$""% $%"#""#!%

($#$"
Gewiss GW96832

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Gewiss GW96832? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Gewiss GW96832 att svara på din fråga.

Se manualen för Gewiss GW96832 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Gewiss GW96832? Ställ din fråga här

Gewiss GW96832 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Gewiss
Modell GW96832
Produkt Ej kategoriserat
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Egenskaper
Antal moduler 3
Poltal 1
Produktens färg Vit
Strömtillförsel
AC-inspänning 230 V
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Gewiss GW96832 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här