GoGen MSG 262 BTU bruksanvisning

GoGen MSG 262 BTU
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 56 sidor
Engelsk
anvisningGoGen MSG 262 BTU
CZ - 2

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Přečtěte si návod. Před spuštěním zařízení je nutné si přečíst veškeré pokyny pro uživatele.
2. Uschovejte návod k pozdějšímu použití.
3. Je třeba dodržovat upozornění a pokyny týkající se používání a bezpečnosti.
4. Zařízení se nesmí používat blízko vody ani se nesmí dostat do kontaktu s vlhkostí.
5. Ujistěte se, že nedojde k polití zařízení ani jeho otvorů tekutinami.
6. Zařízení přesunujte opatrně, vyvarujte se nárazů.
7. Neblokujte výstupy zařízení.
8. Neumísťuje zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů). Nevystavujte jej slunečnímu
svitu.
9. Zařízení zapojte do zásuvky dle pokynů v tomto návodu.
10. Toto zařízení má připojení s přepěťovou ochranou (jde bezpečnostní prvek). Pokud je nutná
jeho výměna, je třeba obrátit se na zkušeného technika nebo výrobce zařízení.
11. Při čištění zařízení dodržujte doporučení v návodu.
12. Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat, je třeba vytáhnout jej ze zásuvky.
13. Zařízení musí opravit kvalikovaná osoba v následujících případech:
a. došlo k poškození síťového kabelu;
b. do zařízení se dostaly cizí předměty nebo byl polit tekutinou;
c. zařízení bylo vystaveno dešti;
d. zařízení nepracuje správně bez zjevné změny vnějšího vzhledu;
e. zařízení upadlo a došlo k poškození subwooferu.
14. Uživatel se nesmí pokoušet provádět údržbu zařízení nad rámec údržby popsané v tomto
návodu, jinak se stane záruka neplatnou.

VÝMĚNA BATERIE

Prostor pro baterii se nachází na zadní straně dálkového ovladače.
1. Sejměte kryt prostoru pro baterii zatlačením na jazýček a zvednutím.
2. Do prostoru pro baterie vložte jednu (1) baterii CR2032 s dodržením značek polarity uvnitř
prostoru pro baterii.
3. Vraťte kryt prostoru pro baterii na místo.

Se manualen för GoGen MSG 262 BTU helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om GoGen MSG 262 BTU? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om GoGen som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra GoGen -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
GoGen
MSG 262 BTU
Skivspelare
Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande GoGen MSG 262 BTU.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat