HiKOKI PR-38E bruksanvisning

HiKOKI PR-38E
9.7 · 1
PDF anvisning
 · 40 sidor
Engelsk
anvisningHiKOKI PR-38E
PR-38E

Rotary Hammer

Martillo perforador

手提電動鎚鑽

สวานเจาะกระแทกโรตารี่

Read through carefully and understand these instructions before use.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
使用前務請詳加閱讀
โปรดอานโดยละเอียดและทําความเขาใจกอนใชงาน

PR-25B

PR-38E

Handling instructions
Instrucciones de manejo
使用說明書
คูมือการใชงาน
000Book_PR-25B_Asia.indb A000Book_PR-25B_Asia.indb A 2018/03/22 13:52:032018/03/22 13:52:03

Se manualen för HiKOKI PR-38E helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om HiKOKI PR-38E? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om HiKOKI som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra HiKOKI -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
HiKOKI
PR-38E
Borrmaskin
Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande HiKOKI PR-38E.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat