Holzkern Noire bruksanvisning

Holzkern Noire
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 1 sida
Engelsk
anvisningHolzkern Noire

River

38 mm

1
Hour
| Hora
2 Minute
| Minuto
3 Second
| Segundo
4 Stopwatch minutes
| Minutos del
cronómetro
5 Stopwatch seconds
| Segundos del
cronómetro
6 24-hour hand
| Manecilla de 24 horas
7 Normal position
|
Posición normal
8 1st click
| Posición 1
A Button A
| Botón A | stop
| Start
B Button B
| Botón B | Reset
| Reajustar
Battery
|Batería
SR621SW
Movement
| Movimiento
Citizen-Miyota JS20
Case thickness
| Grosor de la caja
11 mm
Circumference
| Circunferencia
Adjustable length
| Longitud ajustable
Weight
| Peso
92 g
Glass
| Cristal
Hardened mineral crystal
| Cristal
mineral
Backplate
| Parte trasera de la caja
Metal
| Metal
Water resistance |
Resistencia al agua
Splash-proof
| Resistente a salpicaduras
Band width
| Longitud de la correa
18 mm
Band
| Correa
Metal, wood
| Metal, Madera
Pins
| Pasador alfiler
Setting the time
You can adjust the time by turning the
crown in position one.
Ajuste de la hora
Puede configurar la hora correcta girando la
corona extraída.
Stopwatch
This watch includes a stopwatch function which
you can start and stop by pressing button A, and
reset with button B.
You can adjust the second hand when using the
stopwatch function by pulling the crown out one
click (until the clock stops), then use button A to
adjust the hand.
Cronógrafo
En este modelo incluye una función de
cronómetro, que comienza y se detiene
presionando el botón A y se puede reiniciar con
el botón B.
Puede ajustar la manecilla de los segundos del
cronómetro tirando de la corona dos veces
hasta que el reloj se detenga por completo.
Ahora puede usar los botón A para ajustar la
manecilla.
Instructions Band
Instrucciones correa
EN: www.holzkern.com/en/faq/#siz
e
ES:
www.holzkern.com/es/faq/#size
Accuracy/Month ± 20 sec.
Precisión/Mes ± 20 Seg.
Battery life 3 Years
Durata della batteria 3 años

Se manualen för Holzkern Noire helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Holzkern Noire? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Holzkern som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Holzkern -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Holzkern
Noire
Klocka
Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Holzkern Noire.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat