Ikea SLÄTTEN bruksanvisning

Ikea SLÄTTEN
7.2 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningIkea SLÄTTEN
©Inter IKEA Systems B.V. 2007AA-305548-1

SLÄTTEN

10x
1
3.00 kg 29 lb
2.30 m
2
24.78 sq feet
119cm (47")
19.4cm (8")
0.6cm
(1/4")
ENGLISH
T
ransport the floor planks in their unopened
packaging. Before laying the planks, store
them flat – still in the unopened packaging –
for at least 48 hours at room temperature in
the room(s) where they are to be used.
IMPORTANT If you intend to store the planks
for a longer period before using them, always
leave them lying flat and unopened in the
package.
DEUTSCH
Den Bodenbelag in der ungeöffneten
Ver-packung transportieren. Vor dem
Verlegen Belag mindestens 48 Stunden
verpackt bei Zimmertemperatur in den
Räumen lagern, in denen er verlegt werden
soll.
WICHTIG: Sollte der Belag vor seinem
Ge-brauch länger gelagert werden, ihn dazu
immer eben und unausgepackt hinlegen.
FRANÇAIS
Transporter les lames dans leur emballage.
Avant de poser les lames, les stocker à plat,
dans leur emballage fermé, pendant
48 heures au moins, à température ambiante
dans la pièce où elles seront posées.
IMPORTANT Si vous avez l'intention de
conserver les lames plus longtemps avant de
les poser, stockez-les toujours à plat, dans
leur emballage d'origine fermé.
NEDERLANDS
Laat de planken tijdens het vervoer in de
verpakking zitten. Laat de planken tenminste
48 uur in een ongeopende verpakking
horizontaal in de kamer(s) liggen waar je ze
gaat gebruiken.
LET OP! Als je de planken langer opslaat,
zorg dan dat je ze altijd horizontaal en in de
ongeopende verpakking bewaart.
ITALIANO
Trasporta le assi nella loro confezione
sigillata. Prima della posa appoggia le assi
orizzontalmente (di piatto), sempre nelle
confezioni chiuse, nella stanza in cui devono
essere posate a temperatura ambiente, per
almeno 48 ore.
IMPORTANTE! Se passa più tempo prima
della posa, lascia le assi nelle confezioni
chiuse appoggiate orizzontalmente
(di piatto).
ESPAÑOL
Transporta las planchas del suelo en su
embalaje sin abrir. Antes de instalar las
planchas, deposítalas en horizontal sobre su
superficie ancha– no abras todavía el
embalaje – durante al menos 48 horas a
temperatura ambiente en la habitación o
habitaciones donde las vayas a instalar.
IMPORTANTE: Si pretendes alamcenar las
planchas durante más tiempo antes de
usarlas, deposítalas siempre en horizontal
sobre su superficie más ancha en su
embalaje sin abrir.
PORTUGUÊS
Transporte as placas do chão na sua
embalagem sem abrir. Antes de instalar as
placas, deposite-as na horizontal numa
superfície larga – não abra ainda a
embalagem – durante pelo menos
48 horas a temperatura ambiente no quarto
ou quartos onde for ser instalada.
IMPORTANTE: Se for guardar as placas
durante mais tempo antes de as usar,
coloque-as sempre na horizontal apoiadas
na superfície mais larga da embalagem por
abrir.
SVENSKA
Transportera golvbrädorna i oöppnad
förpackning. Före läggning ska
förpackningarna ligga oöppnade minst
48 timmar i rumstemperatur i det/de rum de
ska användas.
Obs! Ska du förvara golvbrädorna en längre
tid, måste detta göras med förpackningen
oöppnad och i
horisontellt läge.
DANSK
Transporter gulvbrædderne i uåbnet
emballage. Før du lægger gulvet, skal
brædderne ligge uåbnede i emballagen i
mindst 48 timer i rumtemperatur i det/de
rum, de senere skal anvendes i.
OBS! Hvis du skal opbevare gulvbrædderne i
længere tid skal de ligge fladt og i deres
uåbnede emballage.
NORSK
Transporter gulvplankene i uåpnet pakning.
Før legging skal pakningene ligge uåpnet i
minst 48 timer i romtemperatur i det/de rom
de skal brukes i.
Obs! Skal du lagre plankene over lenger tid,
må dette gjøres med pakningen uåpnet
liggende horisontalt.
SUOMI
Kuljeta lattialaudat avaamatta pakkauksia.
Ennen asennusta anna pakkausten levätä
avaamattomina vähintään 48 tuntia
huoneenlämmössä, huoneessa johon ne
asennetaan.
Huomio! Jos säilytät lattialautoja pidemmän
aikaa asentamatta, on pakkausten oltava
avaamattomina
ja vaakatasossa.
POLSKI
Panele podłogowe naleŻy transportować w
fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przed
przystąpieniem do układania podłogi
zamknięte opakowania powinny zostać
złoŻone na 48 godzin w temperaturze
pokojowej/w pomieszczeniu, w których będą
układane, w celu tzw. zaaklimatyzowania się.
Uwaga! JeŻeli panele podłogowe mają być
przechowywane przez dłuŻszy okres, naleŻy
je przechowywać w zamkniętych
opakowaniach, w połoŻeniu poziomym.
ČESKY
Podlahovou krytinu přepravujte v originálním
neotevřeném balení. Před položením
podlahovou krytinu skladujte naležato - v
neotevřeném balení - alespoň 48 hodin při
pokojové teplotě v místnosti, kde bude
podlahová krytina položena.
DŮLEŽITÉ: chcete-li podlahovou krytinu
uskladnit na delší dobu, vždy ji skladujte v
originálním neotevřeném balení naležato.
SLOVENSKY
Podlahovinu prepravujte v originálnom,
neotvorenom balení. Predtým, ako dosky
položíte, skladujte ich vo vodorovnej polohe –
stále v originálnom balení – aspoň
48 hodín pri izbovej teplote v miestnosti(ach),
kde budete
podlahovinu klásť.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Ak chcete
podlahovinu uskladniť pred použitím na
dlhšie obdobie, vždy ju skladujte vo
vodorovnej polohe, v originálnom,
uzatvorenom balení.
MAGYAR
A padlólapokat felbontatlan csomagolásban
kell szállítani. Lefektetés előtt a padlólapokat
vízsintesen kell tárolni szobahőmérsékleten,
továbbra is felbontatlan csomagolásban,
legalább
48 órán keresztül, abban a helyiségben, ahol
majd felhasználásra kerülnek.
FONTOS: Ha felhasználat előtt hosszabb
ideig szándékozol tárolni a padlólapokat,
mindig fektetve tárold őket, vízszintes
felületen, felbontatlan csomagolásban.
ENGLISH
min. 4
0 cm, 15 3/4"
DEUTSCH
min. 40 cm, 15 3/4"
FRANÇAIS
min. 40 cm, 15 3/4"
NEDERLANDS
min. 40 cm, 15 3/4"
ITALIANO
min. 40 cm, 15 3/4"
ESPAÑOL
mín. 40 cm, 15 3/4"
PORTUGUÊS
mín. 40 cm, 15 3/4"
SVENSKA
min. 40 cm, 15 3/4"
DANSK
min. 40 cm, 15 3/4"
NORSK
min. 40 cm, 15 3/4"
SUOMI
min 40 cm, 15 3/4"
POLSKI
min. 40 cm, 15 3/4"
ČESKY
min. 40 cm, 15 3/4"
SLOVENSKY
min. 40 cm, 15 3/4"
MAGYAR
min. 40 cm, 15 3/4"
4
0 cm, 15 3/4"
40 cm, 15 3/4"
40 cm, 15 3/4"
©Inter IKEA Systems B.V. 2007AA-305548-1
129cm (50.78")
19,4cm (7.67")
0,6cm
(0.23")

AC 3 / 31

12x
32.32 sq ft3,003 m
2
15 kg 32 lbsAA-1070373-2
2013
22
PAP
®
5282 11/16

Se manualen för Ikea SLÄTTEN helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Ikea SLÄTTEN? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Ikea som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Ikea -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Ikea
SLÄTTEN
laminatgolv
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Ikea SLÄTTEN.

Är manualen för Ikea SLÄTTEN tillgänglig påSvenska?

Ja, manualen för Ikea SLÄTTEN finns påSvenska.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat