Indesit DSG 573

Indesit DSG 573 bruksanvisning

(10)
 • !"#$%&'()'*+,$*-.%"(
  !"#"$%&#'(!')
  !"##$%&"
  '*+,-..-/01*234567
  !"#$%$"&'()&*"+ )+ ,$-),,'()&*"
  .",,)/'()&*$+ $01'2,$3$+ )0+ ),)**1$3$
  4--)1*)&%)+ 5)1+ $,+51$("+ ,'-'//$"
  6'*$+ *)3&$3$
  82+9:0/01*24;2..<-==-:299>0134?
  7$#*'+ 08$&#$)()
  !'&&),,"+3"('&0$
  @-:09-:240492+,2..034A
  .)#*),,"+ $&9)1$"1)
  .)#*),,"+ 0),,)+ 5"#'*)
  .)#*),,"+ #25)1$"1)
  "BB01424C,0.0//134D6E
  4--$'1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
  .'1$3'1)+ $,+ 0)*)1#$-"
  :5%$"&$+ 0$+ ,'-'//$"
  F:1G:-HH034I
  ;'<),,'+ 0)$+ 51"/1'(($
  J:0..-*,-*,2424+-.24:0G2*2:-*,234K
  .'1$3'1)+$,+<1$,,'&*'&*)
  .'1$3'1)+$,+#',)+1$/)&)1'&*)
  L-*C,2*/01*24249C:-34MN
  =#3,20)1)+'3>2'+)+3"11)&*)+),)**1$3'
  !2,$1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
  =-$*'1)+ $+ 3'**$-$+ "0"1$
  !2,$1)+/,$+$11"1'*"1$
  !2,$%$'+9$,*1"+)&*1'*'+'3>2'
  !2,$1)+$+9$,*1$
  ?)+3$+#$+'##)&*'+5)1+,2&/@$+5)1$"0$
  F:29-C/01*042491*+0G.034MM
  ?$321)%%'+/)&)1',)
  ?(',*$()&*"
  A$#5'1($'1)+ )+ 1$#5)**'1)+ ,8'(<$)&*)
  "*1H-.02424:0H2;034M5
  '!())*+,
  !"#$%#&'() *
  B1'&C'$#D+EF=&/,$#@DGH
  )O
  '%
  PQ
  I)0)1,'&0#DJK
  )$
  F%
  8)
  6)2*#3@D+ HL
  O!
  =#5'M",D+ NG
  !"1*2/2O#D+ LH
Indesit DSG 573

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit DSG 573? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Indesit DSG 573 att svara på din fråga.

Se manualen för Indesit DSG 573 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 10 personer med ett genomsnitt på 8.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit DSG 573? Ställ din fråga här

Indesit DSG 573 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Indesit
Modell DSG 573
Produkt Diskmaskin
EAN 8007842631661, 8007842685862, 8007842691863
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis
Filtyp PDF
Design
Apparatens placering Fristående
Dörr färg Vit
Strömtillförsel
Energiklass A
Vattenförbrukning per omgång 10
Årlig energiförbrukning 258
Årlig vattenförbrukning 2800
Energiförbrukning per cykel 0.92
Prestanda
Tvättklass A
Torkklass A
Ljudnivå Lc IEC 49
Antal tvättprogram 7
Antal kuvert 10kuvert
Integrerad timer
Fördröjd start timer
Fördröjd start 24
Övrigt
Snabbtvätt
Vikt & dimension
Bredd 450
Djup 600
Höjd 850

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Indesit DSG 573 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer