Indesit DSG 573

Indesit DSG 573 bruksanvisning

(8)
 • !"#$%&'()'*+,$*-.%"(
  !"#"$%&#'(!')
  !"##$%&"
  '*+,-..-/01*234567
  !"#$%$"&'()&*"+ )+ ,$-),,'()&*"
  .",,)/'()&*$+ $01'2,$3$+ )0+ ),)**1$3$
  4--)1*)&%)+ 5)1+ $,+51$("+ ,'-'//$"
  6'*$+ *)3&$3$
  82+9:0/01*24;2..<-==-:299>0134?
  7$#*'+ 08$&#$)()
  !'&&),,"+3"('&0$
  @-:09-:240492+,2..034A
  .)#*),,"+ $&9)1$"1)
  .)#*),,"+ 0),,)+ 5"#'*)
  .)#*),,"+ #25)1$"1)
  "BB01424C,0.0//134D6E
  4--$'1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
  .'1$3'1)+ $,+ 0)*)1#$-"
  :5%$"&$+ 0$+ ,'-'//$"
  F:1G:-HH034I
  ;'<),,'+ 0)$+ 51"/1'(($
  J:0..-*,-*,2424+-.24:0G2*2:-*,234K
  .'1$3'1)+$,+<1$,,'&*'&*)
  .'1$3'1)+$,+#',)+1$/)&)1'&*)
  L-*C,2*/01*24249C:-34MN
  =#3,20)1)+'3>2'+)+3"11)&*)+),)**1$3'
  !2,$1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
  =-$*'1)+ $+ 3'**$-$+ "0"1$
  !2,$1)+/,$+$11"1'*"1$
  !2,$%$'+9$,*1"+)&*1'*'+'3>2'
  !2,$1)+$+9$,*1$
  ?)+3$+#$+'##)&*'+5)1+,2&/@$+5)1$"0$
  F:29-C/01*042491*+0G.034MM
  ?$321)%%'+/)&)1',)
  ?(',*$()&*"
  A$#5'1($'1)+ )+ 1$#5)**'1)+ ,8'(<$)&*)
  "*1H-.02424:0H2;034M5
  '!())*+,
  !"#$%#&'() *
  B1'&C'$#D+EF=&/,$#@DGH
  )O
  '%
  PQ
  I)0)1,'&0#DJK
  )$
  F%
  8)
  6)2*#3@D+ HL
  O!
  =#5'M",D+ NG
  !"1*2/2O#D+ LH
Indesit DSG 573

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit DSG 573? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Indesit DSG 573 att svara på din fråga.

Se manualen för Indesit DSG 573 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 8 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit DSG 573? Ställ din fråga här

Indesit DSG 573 – specifikationer

A betyder att produkten rankas bäst i sin kategori när det gäller energieffektivitet. Energimärkningssystemet bygger på ...
Allmänt
Varumärke Indesit
Modell DSG 573
Produkt Diskmaskin
EAN 8007842631661, 8007842685862, 8007842691863
Språk Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees
Filtyp PDF
Design
Apparatens placering Fristående
Dörr färg Vit
Strömtillförsel
Energiklass A
Vattenförbrukning per omgång 10 l
Årlig energiförbrukning 258 kWh
Årlig vattenförbrukning 2800 l
Energiförbrukning per cykel 0.92 kWh
Prestanda
Tvättklass A
Torkklass A
Ljudnivå Lc IEC 49 dB
Antal tvättprogram 7
Antal kuvert 10 kuvert
Integrerad timer Ja
Fördröjd start timer Ja
Fördröjd start 24 h
Övrigt
Snabbtvätt Ja
Vikt & dimension
Bredd 450 mm
Djup 600 mm
Höjd 850 mm

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Indesit DSG 573 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer