Indesit I5ESH1E/I

Indesit I5ESH1E/I bruksanvisning

(1)
 • English
  Italiano
  IT
  GB
  Istruzioni per l’uso
  CUCINA E FORNO
  Sommario
  Istruzioni per l’uso,1
  AVVERTENZA,2
  Descrizione dell’apparecchio- Vista d’insieme,5
  Descrizione dell’apparecchio- Pannello di controllo,6
  Installazione, 7
  Avvio e utilizzo,9
  Programmi di cottura,9
  Utilizzo del piano cottura,10
  Precauzioni e consigli,12
  Manutenzione e cura,13
  Assistenza,13
  Operating Instructions
  COOKER AND OVEN
  Contents
  Operating Instructions,1
  Warnings,2
  Description of the appliance-Overall view,5
  Description of the appliance-Control Panel,6
  Installation,15
  Start-up and use,17
  Cooking modes,18
  Using the hob,19
  Precautions and tips,20
  Care and maintenance,21
  Assistance,21
  Nederland
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FORNUIS EN OVEN
  Inhoud
  Gebruiksaanwijzing,1
  WAARSCHUWING,2
  Beschrijving van het apparaat-Aanzichttekening,5
  Beschrijving van het apparaat-Bedieningspaneel,6
  Installatie, 31
  Starten en gebruik, 33
  De kookzones,36
  Gebruik van de oven,33
  Voorzorgsmaatregelen en advies,36
  Onderhoud en verzorging,37
  Servicedienst,37
  PT
  Português
  Instruções para a utilização
  FOGÃO E FORNO
  Índice
  Instruções para a utilização,1
  ADVERTÊNCIA,2
  Descrição do aparelho-Vista de conjunto,5
  Descrição do aparelho-Painel de comandos,6
  Instalação,23
  Início e utilização, 2
  Utilização do plano de cozedura,27
  Utilizaçao do forno,25
  Precauções e conselhos,28
  Manutenção e cuidados,29
  Assistência técnica,29
  BG
  Български
  Инструкции за употреба
  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА
  Резюме
  Инструкции за употреба,1
  ПРЕПОРЪКА,2
  Описание на уреда-Общ преглед,5
  Описание на уреда- Управляващ панел,6
  Инсталиране,47
  Пуск и експлоатация, 49
  Използване на фурната,50
  Kотлони,52
  Предпазни мерки и препоръки,53
  Поддръжка и почистване,54
  Техническо обслужване,54
  DE
  Deutsch
  Bedienungsanleitungen
  HERD UND OFEN
  Inhalt
  Bedienungsanleitungen,1
  HINEISART,2
  Beschreibung des Geräts-Übersicht,5
  Beschreibung des Geräts-Schalttafel,6
  Installation,39
  Inbetriebnahme und Benutzung,41
  Gebrauch des Ofens,41
  Gebrauch des Kochfeldes,43
  Vorsichtsmaßnahmen und Tipps,44
  Pflege und Wartung,45
  Hilfe,45
  I5ESH1E/ I

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit I5ESH1E/I? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Indesit I5ESH1E/I att svara på din fråga.

Se manualen för Indesit I5ESH1E/I helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Holländsk, Tyska, Italiensk, Portugis. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit I5ESH1E/I?

Indesit I5ESH1E/I – specifikationer

Varumärke Indesit
Modell I5ESH1E/I
Produkt Spis
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Italiensk, Portugis
Filtyp PDF

Relaterade produkter Indesit I5ESH1E/I

  Relaterade produktmanualer

  Spis Indesit

  Vanliga frågor

  Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Indesit I5ESH1E/I.

  Är din fråga inte med i listan? Ställ din fråga här. Ställ din fråga här

  Lägg till manual

  Har du en manual som du vill lägga till?