Indesit IB 88B60 NE bruksanvisning

Indesit IB 88B60 NE
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 10 sidor
Svenska
anvisningIndesit IB 88B60 NE
Ladda ner den kompletta instruktionsmanualen på
http://
docs . indesit . eu eller ring telefonnumret
som nns i garantihäftet.
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
framtida bruk.
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges
viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela
tiden. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner,
för olämplig användning av apparaten eller vid
felaktig inställning av kontrollerna.
VARNING: Om spishällens yta är sprucken ska
apparaten inte användas - risk för elchock.
VARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på
värmezonerna.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningen ska övervakas.
Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
VARNING: Tillagning på spishällen med fett och
olja utan uppsyn kan vara farlig - risk för brand.
rsök ALDRIG att släcka brand med vatten: Stäng
istället av apparaten och täck över lågorna med t.ex.
ett lock eller en brandlt.
Använd inte spishällen som arbetsyta eller som
underlägg. Håll kläder eller andra brännbara material
borta från apparaten tills alla komponenter har
svalnat helt - risk för brand.
Metallföremål såsom knivar, gaar, skedar och
lock får inte läggas på hällens yta eftersom de kan
bli heta.
Mycket små barn (0-3år) ska hållas på avstånd
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten förutom om de hålls under
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att
använda produkten om de hålls under uppsikt eller
om de har fått instruktioner om hur produkten ska
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn.
Efter användning, stäng av spishällen med hjälp
av knappen och lita inte blint på kastrulldetektorn.
VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga
delar blir heta under användning. Var noga med att
inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års ålder
ska hållas på avstånd förutom om de hålls under
ständig tillsyn.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
drivas med hjälp av en ex tern omkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat ärrstyrt system.
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk
och liknande typ av användning, som t.ex: I
personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser
På lantrdsboende Av kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar.
Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att
värma rummet).
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
INSTALLATION
r att hantera och installera apparaten krävs minst
t personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
vid uppackning och installation - risk för skärskada.
Installation, inklusive vattentillförsel (i
förekommande fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
och byt inte ut delar på produkten om detta inte
direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på avstånd
från installationsplatsen. När apparaten har packats
upp, kontrollera att den inte har skadats under
transporten. Kontakta din återrsäljare eller närmaste
kundservice om du upptäcker något problem. Efter
installationen ska förpackningsmaterialet (delar av
plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn-
risk för kvning. Apparaten ska kopplas bort från
strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd
utförs - risk för elchock. Under installation, se till att
apparaten inte skadar nätkabeln - risk för brand eller
elchock. Aktivera apparaten endast när installationen
har slutförts.
Utför alla skåputskärningar innan apparaten
monteras och ta bort alla träis och sågspån.
Om apparaten inte monteras över en ugn är det
nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer
inte) i utrymmet under apparaten.
ELEKTRISKA VARNINGAR
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
hjälp av en erpolig strömbrytare som installeras
före elutt aget enlig t kab eldragningsbes tämmelser na.
Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
nationella elstandarder.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren
kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.
Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.
Använd inte denna apparat om nätkabeln eller
stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som
den ska eller om den har skadats eller fallit ned på
golvet.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
eller liknande kvalicerad tekniker för att undvika
fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA

SV

Anvisning

Se manualen för Indesit IB 88B60 NE helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit IB 88B60 NE? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Indesit IB 88B60 NE som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Indesit IB 88B60 NE-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Indesit IB 88B60 NE – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Indesit IB 88B60 NE.

Allmänt
Varumärke Indesit
Modell IB 88B60 NE
Produkt Spis
EAN 8050147583074
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF), Datablad (PDF)
Ergonomi
LED-indikatorer Ja
Lätt att rengöra Ja
Stabiliserande fötter Ja
Automatisk avstängning Ja
Rengöring lås Ja
Kontrolltyp Röra
Manöverplats Framsida
Inbyggd display Ja
Typ av klocka Elektronisk
Timer Ja
Barnsäkert Ja
Maximal kabelförlust med anslutning Ja
Design
Produktens färg Svart
Apparatens placering Inbyggd
Spisens bredd, storlek 59 cm
Typ av spishäll Induktionshäll med zon
Typ av ytskikt Glass-keramisk
Antal brännare / zoner matlagning 4
Antal gasbrännare 0
Antalet elektriska kokzoner 4
Kontrollpanelens färg Svart
Spisfläkt
Integrerad huva Nej
Vikt & dimension
Bredd 590 mm
Djup 510 mm
Höjd 54 mm
Vikt 9000 g
Installationsfack, bredd 560 mm
Installationsfack, djup 480 mm
Installationsfack, höjd 28 mm
Strömtillförsel
Anslutningseffekt (elektrisk) 7200 W
Anslutningseffekt (gas) - W
AC-inspänning 220 - 240 V
Växelström Frekvens 50 / 60 hz
Ström 31.3 A
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Indesit IB 88B60 NE.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat