Indesit PIM 640 AST (IX) (EE) bruksanvisning

Indesit PIM 640 AST (IX) (EE)
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 44 sidor
Engelsk
anvisningIndesit PIM 640 AST (IX) (EE)

PIM 640 AST (IX) (EE)

English

Operating Instructions

HOB

Contents

Operating Instructions,1
Warnings,3
Assistance,6
Description of the appliance,7
Installation,9
Start-up and use,13
Precautions and tips,13
Maintenance and care,14
Troubleshooting,14
Eesti keeles

Kasutusjuhend

KEEDUPLAAT

Lietuvių k.

Naudojimo instrukcijos

HOB
Latviešu valoda

Lietošanas instrukcija

PLĪTS VIRSMA

Sisukord

Kasutusjuhend,1
Hoiatused,3
Klienditugi,6
Seadme kirjeldus,7
Paigaldamine,15
Käitamine ja kasutamine,19
Ettevaatusabinõud ja soovitused,19
Hooldus,20
Veaotsing,20

Turinys

Naudojimo instrukcijos,1
Įspėjimai,4
Pagalba,6
Prietaiso aprašymas,7
Montavimas,21
Įjungimas ir naudojimas,25
Atsargumo priemonės ir patarimai,25
Techninė priežiūra,26
Gedimų šalinimas,26

Cuprins

Lietošanas instrukcija,1
Brīdinājumi,4
Palīdzība,6
Ierīces apraksts,7
Ierīkošana,27
Ieslēgšana un lietošana,31
Piesardzības pasākumi un ieteikumi,31
Tehniskā apkope un kopšana,32
Traucējumu novēršana,32
Polski

Instrukcja obsługi

PŁYTA

Spis treści

Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,5
Serwis Techniczny,6
Opis urządzenia,8
Instalacja,33
Uruchomienie i użytkowanie,37
Zalecenia i środki ostrożności,37
Konserwacja i utrzymanie,38
Anomalie i środki zaradcze,38

Anvisning

Se manualen för Indesit PIM 640 AST (IX) (EE) helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit PIM 640 AST (IX) (EE)? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Indesit PIM 640 AST (IX) (EE) som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Indesit PIM 640 AST (IX) (EE)-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Indesit PIM 640 AST (IX) (EE) – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Indesit PIM 640 AST (IX) (EE).

Allmänt
Varumärke Indesit
Modell PIM 640 AST (IX) (EE)
Produkt Spis
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Indesit PIM 640 AST (IX) (EE).

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat