Klippo Excellent bruksanvisning

Klippo Excellent
7.9 · 9
PDF anvisning
 · 54 sidor
Svenska
anvisningKlippo Excellent
EXCELLENTEXCELLENT GCV

Art.nr 5225891-01

SE Bruksanvisning ...................... 1

DK Brugsanvisning ...................... 5

N Bruksanvisninger .................... 9

FIN Käyttöohjeet ........................13

GB Instruction manual ............. 17

D Bedienungsanleitung ............21

F Instructions d’utilisation ........25

PL Instrukcja obsługi .................28

NL Gebruiksaanwijzing ...........32

I Istruzioni per l’uso .................36

E Instrucciones ...........................40

Version 1:19

TRIUMPHCHAMPIONPRO 19 GCVPRO 17 GCV

KLIPPO

VARNING! Läsínstruktionen. Varningförutskjutande Hållåskadareborta! Talosständkabeln Varningförden Förejinhand
föremål! föreskötselåtgärder roterandekniven! ellerfotiutkastar-
öppningenutanatt
försthaavlägsnat
tändkabeln!
ADVARSEL! Læsbrugsanvis- Advarselmedgenstande Holdtilskuereborte! Fjerntændkabelet Advarselmodden Förikkehånden
ningen! somkankastesud! fratændroretforved- roterendekniv! ellerfodenindiud-
ligholdelseogreparation! kasteråbningen,uden
förstathaveafmon-
terettændrörskablet!
ADVARSEL! Lesbruksanvis- Advarselforgjenstander Holdtilskuereborte! Fjernledningenfra Advarselforden Stikkaldrihåndeneller
ningen! somkankastesut! tennpluggenforservice. roterendekniven! foteninniutkaståpningen
utenförståhafjernet
tennpluggledningenfra
tennpluggen.
VAROITUS! Luekäyttöohjeet! Varoulossinkoutuvia Pidäkatselijatloitolla Irrotatulppahattu Varopyörivää Äläviekättätaijalkaa
esineitä! koneentoiminta- sytytystulpastaennen terää! ulosheittoaukkoon
alueelta! huoltotoimenpiteitä! sammuttamattaensin
moottoria.
WARNING! Readthewarning Warningagainstout Keepbystandersaway! Removesparkplug Warningagainstthe Don´tputyourhandor
instructions! thrownobjects! beforemaintenance! rotatingblade! footintothedischarge
openingwithouttaking
offthesparkplugcable.
ACHTUNG! LesenSiedieBe- Warnungvorwegthe- HaltenSieUnbefugte EntfermenSiedas Warnungvordem FührenSienichtdieHand
dienungsanleitung! gendenGegenständen! wegvomMäher! zündkabelvorWartungs- rotierendenMesser! oderdenFussindieAus-
arbeiten wurföffnungbevorSie
nichtdenZündkerzen-
steckerabgezogenhaben.
ATTENTION! LirelesAttentionàla Attentionauxobjets TenirlesPersonnesà Avantdetoucherdeau Attentionàlalame Nepasintroduirelamainou
instructions! projetés! distance! couteau,debranchesle enrotation! lepieddansl’ouverturede
 Câblelameendelabougie! l’éjecteurtantquelecâble
d’allumagen’estpasretiré.
UWAGA! Zapoznajsięz Ostrzezenieprzed Zachowajbezpieczną Przedobstugąwykręć Uwagawirującznóź! Nigdyniewkładajrąkdo
instrukcjąobsługi! odrzucanymi odiegioscod świecęzaptonową! odsłoniętegootworuwyrzutu
przedmotami! przechodniow!  bocznegotrawy,bez
wcześniejszegoodłączenia
przewoduwysokiegona
pięciazeświecyzapłlono-
wejsilnika.
PASOP! Leesdehandleiding! Pasopvoorweg- Houdafstandvan Bijonderhoudaltijdde Pasopvoordraaiend PlaatsuwhandofvoetNIET
schietendeobjecten. omstanders. bougiekabellosmaken! mes! indeuitwerpopeningzonder
debougiekbaellostemaken.
ATTENZIONE! Leggete Attenzioneaglioggetti Farallontanarele Staccareilcavocollegato Attenzione
leistruzioni chesporgono personepresenti allacandelaprimadella allalamarotante!
manutenzione
ADVERTENCIA Lealas Advertencia,objeto Mantengatercerosa Antesderealizarcualquier Tengacuidadoconla Nointroduzcalamanoniel
instrucciones sobresaliente distancia cuidadodelamáquina, cuchillagiratoria pieenlabocadeexpulsión
desconecteelcable sinhaberdesconectadoel
delabujía cabledelabujía
S
DK
N
SF
GB
D
F
PL
WWW.KLIPPO.COM
I
NL
E
Innanmotornstartas-OBS!Fyllpåolja!
Indenmotorenstartes-Påfyldolie!
Formotornstartes-Fyllpåolje!
Ennenmoottorinkäynnistystä-Huom!Lisätkääöljyä!
Beforestartingtheengine-NB.Fillupwithoil!
VoranlassendesMotors-WICHTIG!Öleinfüllen!
Avantlamiseenmarchedumoteur-ATTENTION!Nepasoublierl´huile!
Przedpierwszymuruchomieniemsilnika-UWAGA!Napetnijolejemsilnikowym!
Vóórhetstartenvandemotor-NB.Olievullen!
Primadimettereinmotoilmotore-ATTENZIONE!Nondimenticaredimetterel’olio!
ATENCIÓN:Cargaraceiteantesdearrancarelmotor

Se manualen för Klippo Excellent helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 9 personer med ett genomsnitt på 7.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Klippo Excellent? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Klippo som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Klippo -ägare att ge dig ett bra svar.

Nils-Göran Strömberg • 18-8-2022Inga kommentarer

Min Klippo Excellet Honda har fått ett varvtal som hela tiden pulser. Den är på väg att stanna men ökar snabbt varvtal för att vara på väg att stanna för att snabbt ök varvtalet igen etc.Hur åtgärdar jag detta instabila varvtal?

Min Klippo Excellet Honda har fått ett varvtal som hela tiden pulser.  Den är på väg att stanna men ökar snabbt varvtal för a...
Visa bild
Svara på den här frågan
Ingela • 1-5-20211 kommentar

Bensinen kommer inte fram så att den går att dtarts

Bensinen kommer inte fram så att den går att dtarts
Visa bild
Ursula • 12-5-2021

Har en klippo excellent från 1998 med knivtallrik. Har bytt knivtallrik men när jag ska starta så lossnar tallriken. Söker en anvisning/manual/ritning som visar hur tallriken ska sitta/riktas in.

Svara på den här frågan
Mikael • 23-6-2022Inga kommentarer

Hej jag har en Klippo excellent xts. Vilken manual passar då ?

Hej jag har en Klippo excellent xts. Vilken manual passar då ?
Visa bild
Svara på den här frågan
Carin Briving • 13-6-2022Inga kommentarer

På tanklocket står E85. Är det OK att använda detta bränsle? Är "miljöbränsle" att föredra för Klippo Excellent?

På tanklocket står E85. Är det OK att använda detta bränsle? Är "miljöbränsle" att föredra för Klippo Excellent?
Visa bild
Svara på den här frågan
Peder Blom • 12-7-2021Inga kommentarer

Min klippo läcker på höger sida, vad är det

Min klippo läcker på höger sida, vad är det
Visa bild
Svara på den här frågan
Anders Nilsson • 5-5-20202 kommentarer

Hur byter man startsnöre

Inga-Britt Säll • 12-6-2020

Hur byter jag startsnöre

eva örnfeldt • 10-7-2022

Jag undrar också hur man byter startsnöre? Finns manual?

Svara på den här frågan
Sven Karlsson • 13-2-20201 kommentar

Hur spänner jag drivremmen? Den driver inte när det är minsta motlut.

Dan Elfving • 29-7-2020

Ska man ta av tändhatten vid vinterförvaring?

Svara på den här frågan
Lennart Ek • 17-9-2018Inga kommentarer

Handbok Klippo Excellent S, vsr kan denna köpas? Eller var kan man se den?

Svara på den här frågan
christer sehlin • 29-8-2017Inga kommentarer

stoppar med jämna mellanrum. pumpar fram ny bensin och startar och går några minuter.samma procedur upprepas. har gjort rent luftfilter. kollat stift som se ok ut. kollat olja.Tacksam för tips

Svara på den här frågan
Per-Arne Ekfeldt • 23-10-2020Inga kommentarer

Har en gammal klippo med qvantum 3,5 motor går bra men läcker bensin vid kranen finns det något att göra?

Svara på den här frågan

Antal frågor: 24

Allmänt
Klippo
Excellent
gräsklippare
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Klippo Excellent.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat