Klippo S400E bruksanvisning

Klippo S400E
6.7 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningKlippo S400E
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
S400B S400E
Motor Briggs & Stratton 91212, Elektrisk 230V+50Hz
Encylinder, fyrtakt, sidventiler Fabrikat: Leroy Somer
Effekt/Volym 3,5 hk/127 cc 1600W
Oljemängd 0,6 l ---
Bränslemängd 1,9 l ---
Vikt 45 kg 40 kg
Arbetsbredd 0.4 m 0,4 m
Arbetsdjup 0 – 15 mm 0 – 15 mm
Ljudnivå vid förarens öra 81 dB(A) 72 dB(A)
Vibrationsnivå i handtaget 15 m/s2 15 m/s2
Kraftöverföring Kilrem med koppling via en remspännare Kilrem med koppling via en remspännare
Arbetsorganens varvtal 3000 rpm 2850 rpm
VARNING! INNAN DU STARTAR DIN VERTIKALSKÄRARE, LÄS NOGA IGENOM BÅDE DENNA BRUKSANVIS
-
NING OCH MOTORNS BRUKSANVISNING.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska förändringar utan föregående meddellande.
Tillverkad för Dahlmans Klippo AB av Pilote 88, Frankrike.
VARNING/FARA
Läs noga igenom bruksanvisningen före användande.
Vid inspektion, underhålls- eller reparationsarbeten, tag av tändkabeln från tändstiftet.
VARNING/FARA: Roterande arbetsorgan.
Håll människor och husdjur borta från arbetsområdet.
A Maskinen får ej handhas av personer under 16 år.
B Operatören är ansvarig för skada som kan uppkomma på människor, husdjur och föremål inom arbetsområdet.
C Vertikalskäraren får inte resas vid start av motorn, men om det är nödvändigt, får man luta den så att knivarna är på
motsatta sidan mot operatören.
D Innan vertikalskärningen påbörjas skall gräsmattan om möjligt rensas från främmande föremål. Vid gräsklippningen före, var
uppmärksam på ev. främmade föremål i gräsmattan.
E Bär alltid rejäla skor vid arbetet.
F Stanna alltid motorn, tillse att knivarna stannat och ta av tändkabeln före lyft av maskinen. Vid förflyttning från och till
gräsmattan måste knivarna vara frånkopplade.
G Lämna aldrig maskinen obevakad utan att först stanna motorn. Tag gärna av tändkabeln.
H Vid all underhålls- och reparationsarbeten, såväl som vid avtagande av skydd, måste motorn först stoppas, knivarna stå stilla
och tändkabeln måste vara avtagen från tändstiftet.
I Innan uppsamlaren tas av eller arbetsdjupet ändras måste motorn stoppas och knivarna ha stannat.
J Utkastaröppningen måste alltid vara täckt när maskinen är igång, antingen med skyddslocket eller gräsuppsamlaren.
K Stoppa aldrig in händer eller fötter under kåpan eller i utkastaröppningen när motorn är igång.
L Säkerhetsavståndet som blir när man håller normalt i handtaget måste alltid upprätthållas. Var särskilt försiktig vid arbete
i sluttningar och på kullar.
M Vertikalskäraren får inte startas från utkastarsidan.
N Vid felaktig användning av uppsamlaren finns risk för att knivarna eller utslungade föremål kan vålla personskada.
O Bränsle skall alltid behandlas med största försiktighet. Bränsle är lättantändligt (rök inte). Använd tratt vid påfyllning.
Påfyllning av bränsle får endast ske utomhus och med motorn frånslagen.
P Använd alltid skyddshandskar vid utbyte av knivar.
Q Vid montering av utbytesknivar följ instruktionerna och använd endast KLIPPO-original knivar gjorda speciellt för denna
vertikalskärare.
S Innan du börjar vertikalskärningen kontrollera att knivarna sitter riktigt fast. Om knivarna slipas måste det göras exakt lika
mycket på respektive sida och balanseras, för att undvika obalans. Om knivarna skadas byt ut dem till nya.
T Om knivvalsen har gått emot ett fast föremål bör den absolut inspekteras av en auktoriserad verkstad..
U Maskinen får aldrig köras i stängda rum pga. Förgiftningsrisken.
V Av säkerhetsskäl får motorns varvtalsregulator ej ställas om till högre varvtal.

Vid Service & Support kontakta inköpsstället

Klippo AB
Knivgatan 3-7
212 28 Malmö, Sverige.
Tel: 040-680 75 00 Fax: 680 75 51
e-mail: klippoklippo.se http://www.klippo.se

BRUKSANVISNING VERTIKALSKÄRARE KLIPPO S400B OCH S400E

Se manualen för Klippo S400E helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Klippo S400E? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Klippo som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Klippo -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Klippo
S400E
ej kategoriserat
Svenska
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Klippo S400E.

Är manualen för Klippo S400E tillgänglig påSvenska?

Ja, manualen för Klippo S400E finns påSvenska.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat