Laica PS5003 bruksanvisning

Laica PS5003
(4)
  • Sidantal: 22
  • Filtyp: PDF
Instructions et garantie
PESE-PERSONNES ELECTRONIQUE AVEC INDICATEUR
DE % DE GRAS, % D'EAU, % DE MUSCULATURE
SQUELETTIQUE ET METABOLISME BASAL
Instructions and guarantee
ELECTRONIC PERSONAL SCALE WITH INDICATOR
OF % OF FAT, % OF WATER, % OF SKELETAL
MUSCULATURE AND BASAL METABOLIC RATE
Instrucciones y garantía
PESAPERSONAS ELECTRONICA CON INDICADOR
DE % DE GRASA, % DE AGUA, % DE MUSCULATURA
ESQUELETICA Y METABOLISMO BASAL
Anleitungen und garantie
ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE MIT ANZEIGE
FÜR % VON FETT, % VON WASSER, % VON
SKELETTMUSKULATUR UND GRUNDUMSATZ
√‰ËÁ›Â˜ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË
∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ΣÀ°∞ƒπ∞ ª¶∞¡π√À ª∂ ª∂∆ƒ∏∆∏ §π¶√À™ ™∂
¶√™√™∆√ %, ¡∂ƒ√À ™∂ ¶√™√™∆√ %, ™∫∂§∂∆π∫√À ªÀ ™∂
¶√™√™∆√ % ∫∞π µ∞™π∫√À ª∂∆∞µ√§π™ª√À
Instrucţiuni şi garanţie
CÂNTAR ELECTRONIC PENTRU PERSOANE CU INDICATOR
PROCENT DE GRĂSIMI, DE APĂ, DE MUSCULATURĂ A
SCHELETULUI ŞI METABOLISM BAZAL
ISTRUZIONI E GARANZIA
FR
GB
ES
DE
EL
RO
LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte
36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY
Fax: +39-0444-795324
Made in China
www.laica.it
TAGLIANDO
DI CONTROLLO
PS5003
PESAPERSONE
ELETTRONICA
LC62/b - 03/2010
2
2
ANNI DI GARANZIAANS DE GARANTIEYEARS GUARANTEEANOS DE GARANTIAJAHRE GARANTIEXPONIA E°°YH™HANI DE GARANŢIELAICA S.p.A.Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY Fax: +39-0444-795324Made in ChinaData - Date
Timbro rivenditore - Cachet du revendeur - Retailer’s stamp
Sello del revendedor - Stempel des Händlers
™ÊpaÁi‰a kataÛt‹mato˜ - Ştampilă distribuitor
PS5003PS5003

www.laica.it

PESAPERSONE ELETTRONICA
CON INDICATORE DI % DI GRASSO,% DI ACQUA, % DI MUSCOLATURASCHELETRICA E METABOLISMO BASALE
Laica PS5003

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Laica PS5003? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Laica PS5003 att svara på din fråga.

Se manualen för Laica PS5003 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 4 personer med ett genomsnitt på 8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Laica PS5003? Ställ din fråga här

Laica PS5003 – specifikationer

Lita på beprövad, pålitlig teknik när prestanda är din prioritet. Med den cylindriska litiumjonbattericellen får din bär...
Allmänt
Varumärke Laica
Modell PS5003
Produkt Våg
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Prestanda
Maxvikt 150 kg
Modell Elektronisk personvåg
Exakthet 100 g
Stabiliserande fötter Ja
Överbelastnings indikator Ja
Automatisk avstängning Ja
Tidlös design Ja
Lätt att rengöra Ja
Klar att använda Ja
Fleranvändare Ja
Antiglidyta Ja
Minnesfunktion Ja
Produktens färg Rostfritt stål
Material Glas
Display
Displaytyp LCD
Lättläst display Ja
Strömtillförsel
Batteriteknik Litium-Ion (Li-Ion)
Antal batterier 1
Batterityp CR2032
Övrigt
Produktstorlek (BxDxH) 373 x 300 x 20 mm
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Laica PS5003 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här