Lavor Star Steam bruksanvisning

Lavor Star Steam
(3)
 • Sidantal: 38
 • Filtyp: PDF
 • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
  A Empresa abaixo
  Via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  Declara sob a sua responsabilidade que a
  máquina:
  PRODUTO:
  Máquina de lavar a vapor
  MODELO:
  está conforme as diretrizes 73/23/CEE e
  sucessivas alterações 89/336/CEE; e as normas
  EN60335/2/3; EN60335/2/54.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Assinatura
  CERTIFICAT DE CONFORMITE
  La société soussignée :
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  déclare sous sa propre responsabilité que la
  machine:
  PRODUIT:
  Nettoyeur a vapeur
  MODELE
  est conforme à la directive 73/23/CEE et à ses
  amendements successifs 89/336/CEE ainsi
  qu'aux normes EN60335/2/3 et EN60335/2/54
  Fait à Pegognaga, le 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Signature
  CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
  La infrascrita compañía
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  Declara bajo su propia responsabilidad que la
  máquina:
  PRODUCTO:
  Limpiadora a vapor
  MODELO TIPO:
  cumple con las directivas 73/23/CEE y sucesivas
  modificaciones, 89/336/CEE, y con las normas
  EN 60335/2/3; EN60335/2/54.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Firma
  KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG
  Die unterzeichnete Firma
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  erklärt unter der eigenen Verantwortung, daß
  die Maschine:
  PRODUKT:
  Dampfreiniger
  MODELL:
  den Richtlinien 73/23/CEE und nachträglichen
  Änderungen 89/336/CEE, sowie den Normen
  EN60335/2/3, EN60335/2/54 entspricht.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Unterschrift
  CE CERTIFICATE OF CONFORMITY
  The underwrite company
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  Declares under its responsability that the
  machine:
  PRODUCT:
  Steam cleaner
  MODEL TYPE:
  is in conformity with directives 73/23/CEE and
  its further modification, 89/336/CEE; and with
  norms EN60335/2/3; EN60335/2/54.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Signature
  cod. 7.400.0043 - 06/2004

  ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

  WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

  ATTENTION: LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER LA MACHINE
  ACHTUNG: LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG

  DER MASCHINE AUFMERKSAM DURCH

  ATENCIÓN: LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

  ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA

  LET OP: VÓÓR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG LEZEN

  CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'
  La ditta sottoscritta:
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  Dichiara sotto la propria responsabilità che la
  macchina:
  PRODOTTO:
  Lavasuperficie a vapore
  MODELLO TIPO:
  é conforme alle direttive 73/23/CEE e sue
  successive modificazioni, 89/336/CEE; e alle
  norme EN60335/2/3; EN60335/2/54.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Firma

  Skyvap Skyvap

  Skyvap Skyvap

  Skyvap

  Lavasuperficie a vapore

  Steamcleaner

  Nettoyeur à vapeur

  Dampfreiniger

  Limpiadora a vapor

  Máquina de lavar a vapor

  Stoomreiniger

  • Istruzioni di montaggio • Assembly instructions

  • Instruction de montage • Montageanleitung

  • Instrucciones de montaje • Instruções de

  montagem • Montageaanwijzingen

  Via J.F. Kennedy, 12 - 46020 PEGOGNAGA -MN- ITALY

  Skyvap

  EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING'
  Ondergetekende firma:
  via J.F.Kennedy, 12 Italy
  46020 Pegognaga (MN)
  verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid
  dat de machine
  PRODUCT:
  Stoomreiniger
  MODEL TYPE:
  in overeenstemming is met de Richtlijnen
  73/23/EEG en latere wijzigingen daarop,
  89/336/EEG en de normen EN60335/2/3,
  EN60335/2/54.
  Pegognaga 1/12/1998
  Giancarlo Lanfredi
  Handtekening

  Skyvap

Lavor Star Steam

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 2

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lavor Star Steam? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Lavor Star Steam att svara på din fråga.

Karl-Göran Jansson, 3-6-2015 15:34:45 Inga kommentarer

Har övertagit en lavor Star Steam typ. HP56DS-MR men burksanvisningen hade kommit bort så jag undrar hur jag får tag på en sådan på Svenska. MVH/Karl-Göran

Svara på den här frågan
Peter Sundström, 19-1-2015 12:28:34 Inga kommentarer

Önskar köpa förlängningsrör, försvunnit i flytten! Vart vänder man sig för reservdelar?

Svara på den här frågan

Se manualen för Lavor Star Steam helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 8.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lavor Star Steam? Ställ din fråga här