Lavor Star Steam bruksanvisning

Lavor Star Steam
8 · 11
PDF anvisning
 · 38 sidor
Engelsk
anvisningLavor Star Steam
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
A Empresa abaixo
Via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
Declara sob a sua responsabilidade que a
máquina:
PRODUTO:
Máquina de lavar a vapor
MODELO:
está conforme as diretrizes 73/23/CEE e
sucessivas alterações 89/336/CEE; e as normas
EN60335/2/3; EN60335/2/54.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Assinatura
CERTIFICAT DE CONFORMITE
La société soussignée :
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
déclare sous sa propre responsabilité que la
machine:
PRODUIT:
Nettoyeur a vapeur
MODELE
est conforme à la directive 73/23/CEE et à ses
amendements successifs 89/336/CEE ainsi
qu'aux normes EN60335/2/3 et EN60335/2/54
Fait à Pegognaga, le 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Signature
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
La infrascrita compañía
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina:
PRODUCTO:
Limpiadora a vapor
MODELO TIPO:
cumple con las directivas 73/23/CEE y sucesivas
modificaciones, 89/336/CEE, y con las normas
EN 60335/2/3; EN60335/2/54.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Firma
KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG
Die unterzeichnete Firma
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
erklärt unter der eigenen Verantwortung, daß
die Maschine:
PRODUKT:
Dampfreiniger
MODELL:
den Richtlinien 73/23/CEE und nachträglichen
Änderungen 89/336/CEE, sowie den Normen
EN60335/2/3, EN60335/2/54 entspricht.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Unterschrift
CE CERTIFICATE OF CONFORMITY
The underwrite company
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
Declares under its responsability that the
machine:
PRODUCT:
Steam cleaner
MODEL TYPE:
is in conformity with directives 73/23/CEE and
its further modification, 89/336/CEE; and with
norms EN60335/2/3; EN60335/2/54.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Signature
cod. 7.400.0043 - 06/2004

ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

ATTENTION: LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER LA MACHINE
ACHTUNG: LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG

DER MASCHINE AUFMERKSAM DURCH

ATENCIÓN: LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA

LET OP: VÓÓR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG LEZEN

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'
La ditta sottoscritta:
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
Dichiara sotto la propria responsabilità che la
macchina:
PRODOTTO:
Lavasuperficie a vapore
MODELLO TIPO:
é conforme alle direttive 73/23/CEE e sue
successive modificazioni, 89/336/CEE; e alle
norme EN60335/2/3; EN60335/2/54.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Firma

Skyvap Skyvap

Skyvap Skyvap

Skyvap

Lavasuperficie a vapore

Steamcleaner

Nettoyeur à vapeur

Dampfreiniger

Limpiadora a vapor

Máquina de lavar a vapor

Stoomreiniger

• Istruzioni di montaggio • Assembly instructions

• Instruction de montage • Montageanleitung

• Instrucciones de montaje • Instruções de

montagem • Montageaanwijzingen

Via J.F. Kennedy, 12 - 46020 PEGOGNAGA -MN- ITALY

Skyvap

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING'
Ondergetekende firma:
via J.F.Kennedy, 12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat de machine
PRODUCT:
Stoomreiniger
MODEL TYPE:
in overeenstemming is met de Richtlijnen
73/23/EEG en latere wijzigingen daarop,
89/336/EEG en de normen EN60335/2/3,
EN60335/2/54.
Pegognaga 1/12/1998
Giancarlo Lanfredi
Handtekening

Skyvap

Anvisning

Se manualen för Lavor Star Steam helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 11 personer med ett genomsnitt på 8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lavor Star Steam? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Lavor Star Steam som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Lavor Star Steam-ägare att ge dig ett bra svar.

Karl-Göran Jansson • 3-6-2015 Inga kommentarer

Har övertagit en lavor Star Steam typ. HP56DS-MR men burksanvisningen hade kommit bort så jag undrar hur jag får tag på en sådan på Svenska. MVH/Karl-Göran

Svara på den här frågan
Peter Sundström • 19-1-2015 Inga kommentarer

Önskar köpa förlängningsrör, försvunnit i flytten! Vart vänder man sig för reservdelar?

Svara på den här frågan

Antal frågor: 2

Lavor Star Steam – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Lavor Star Steam.

Allmänt
Varumärke Lavor
Modell Star Steam
Produkt Ångtvätt
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Lavor Star Steam.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat