Lavorwash Race 125 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Lavorwash Race 125 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Lavorwash Race 125 på denna sida.

IT
ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell’ utilizzo.
pag. 8
EN
WARNING: read the instructions carefully before use.
pag. 13
FR
ATTENTION: lire attentivement les istructions avant l’usage.
page 18
DE
ACHTUNG:
Die Anweisungen bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen
.
Seite 23
ES
ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso de aparado.
pág. 28
NL
LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen.
blz. 33
PT
ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização.
pág. 38
CS
POZOR: před použitím si přtěte návod k obsluze.
srt. 43
DA
PAS PÅ! læs instruktionsbogen før maskinen tages i brug.
sd. 48
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβαστε τις οδηγιες πριν τη χρηση.
σελ. 53
ET
TÄHELEPANU: lugege juhised enne seadme kasutamist läbi.
lk.
57
FI
HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä.
sivu 61
HU
FIGYELEM: használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
old.
66
LT
DĖMESIO: prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.
psl.
70
LV
UZMANĪBU: pirms lietošanas izlasiet rokasgr matu.
Ipp.
74
MT
ATTENZJONI: aqra sew listruzzjonijiet qabel l-użu.
paġna
78
NO
ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.
side 82
PL
UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcje.
str. 86
RU
ВНИМАНИЕ:
перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.
стр. 91
SK
UPOZORNENIE:
pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.
str.
96
SL
POZOR: pred uporabo preberite navodila.
str. 100
SV
VIKTIGT! läs anvisningarna före användning.
sid. 104
BG
ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди употреба.
стр. 108
HR
PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute.
str. 112
RO
ATENŢIE: citiţi instrucţiunile înainte de folosire.
pag. 116
TR
DİKKAT:
MAKİNAYI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATLARINI OKUYUNUZ.
sf. 120
UK
УВАГА: перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
стор
124
SR
PAŽNJA: pre upotrebe pročitajte uputstva
STR.
128
AR
تنبيه: اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
صفحة
1

Har du en fråga om Lavorwash Race 125?

Ställ frågan du har om Lavorwash Race 125 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra LavorwashRace 125-ägare att ge dig ett bra svar.