Logitech BCC950 bruksanvisning

Logitech BCC950

Här kan du se manualen för Logitech%BCC950 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Logitech BCC950 på denna sida.

Varumärke
Logitech
Modell
BCC950
Produkt
EAN
97855088024
Språk
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Norska, Finska, Grekisk
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.logitech.com/
BCC950 ConferenceCam
Addendum
English
Additional package contents
• USBpowercable
ThisUSBcableprovidesanoptionalpowerconnectionfor
theConferenceCam.PlugthecableintoacomputerUSBport
andintothespeakerphonebase.
Warning:DonotplugthisUSBcableintoanon-powered
USBportorhubbecauseitcouldpreventyourConferenceCam
fromfunctioningproperly.
Deutsch
Zusätzlicher Inhalt
• USB-Netzkabel
ÜberdasUSB-KabelkanndieConferenceCamoptional
mitStromversorgtwerden.SchließenSiedasKabel
aneinenUSB-AnschlussdesComputersundandenSockel
mitderFreisprecheinrichtungan.
Warnung: SteckenSiedasUSB-KabelnichtineinenUSB-
AnschlussoderHubohneStromversorgung,dadadurch
dieFunktionalitätderConferenceCambeeinträchtigt
werdenkönnte.
Français
Contenu supplémentaire
• Câbled’alimentationUSB
CecâbleUSBfournitunesourced’alimentation(facultative)
pourledispositifConferenceCam.Branchezlecâbledans
leportUSBd’unordinateuretdanslabaseduhaut-parleur.
Avertissement: brancherlecâbleUSBsurunportouhubUSB
nonalimentéestsusceptibled’empêcherlebonfonctionnement
dudispositifConferenceCam.
Italiano
Ulteriore contenuto della confezione
• CavodialimentazioneUSB
UtilizzarequestocavoUSBperfornireun’alimentazione
facoltativaperConferenceCam.InserireilcavoinunaportaUSB
delcomputerenellabasedeltelefonoconvivavoce.
Attenzione: noncollegarequestocavoaunaportaUSBnon
alimentataoaunhubpoichélaConferenceCampotrebbenon
funzionarecorrettamente.
Español
Contenido adicional de la caja
• CabledealimentaciónUSB
EstecableUSBofreceunaconexióndealimentaciónopcional
paraConferenceCam.ConecteelcableaunpuertoUSB
delordenadoryalabasedelteléfonomanoslibres.
Advertencia: noconecteestecableUSBaunpuerto
oconcentradorUSBsinalimentaciónporquepodríaimpedir
elcorrectofuncionamientodeConferenceCam.
Português
Conteúdo adicional da embalagem
• CabodealimentaçãoUSB
EstecaboUSBofereceumaligaçãoopcionaldealimentação
paraaConferenceCam.LigueocaboaumaportaUSB
docomputadoreàbasedeumaltifalante.
Aviso: NãoligueocaboUSBaumaportaUSBsemalimentação
ouaumconcentradorUSBpoispodeimpedirofuncionamento
correctodasuaConferenceCam.
Nederlands
Aanvullende inhoud van pakket
• USB-stroomkabel
DezeUSB-kabelfungeertalseenextrastroomverbinding
voordeConferenceCam.SluitdekabelaanopeenUSB-poort
vandecomputerenophetvoetstukvandespeakerphone.
Waarschuwing: SluitdezeUSB-kabelnietaanopeenUSB-
poortof-hubzondervoeding.UwConferenceCamwerktdan
mogelijknietnaarbehoren.
Contact
address
Contact
address
Contact
address

Har du en fråga om Logitech BCC950?

Ställ frågan du har om LogitechBCC950 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra LogitechBCC950-ägare att ge dig ett bra svar.

Köp på

Specifikationer

Design
Monteringssätt Stand
Inbyggd mikrofon yes
Gränssnitt   USB
Produktens färg Svart
Inbyggd blixt no
Lutningsvinkel 0 - 55
Panoreringsvinkel 0 - 180
Vikt & dimension
Vikt   568
Bredd 150
Djup 104
Höjd   154
Prestanda
Full HD yes
Maximal bildfrekvens 30
Maximal video upplösning 1920 x 1080
Megapixel   -
Videolägen som stöds 1080p
Automatisk fokus yes
Zoomkapacitet yes
Programvara
Windows-operativsystem som stöds Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-operativsystem som stöds Mac OS X 10.7 Lion
Förpackningens innehåll
Bruksanvisning yes