Logitech BCC950 bruksanvisning

Logitech BCC950

Här kan du se manualen för Logitech BCC950 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Logitech BCC950 på denna sida.

BCC950 ConferenceCam
Addendum
English
Additional package contents
• USBpowercable
ThisUSBcableprovidesanoptionalpowerconnectionfor
theConferenceCam.PlugthecableintoacomputerUSBport
andintothespeakerphonebase.
Warning:DonotplugthisUSBcableintoanon-powered
USBportorhubbecauseitcouldpreventyourConferenceCam
fromfunctioningproperly.
Deutsch
Zusätzlicher Inhalt
• USB-Netzkabel
ÜberdasUSB-KabelkanndieConferenceCamoptional
mitStromversorgtwerden.SchließenSiedasKabel
aneinenUSB-AnschlussdesComputersundandenSockel
mitderFreisprecheinrichtungan.
Warnung: SteckenSiedasUSB-KabelnichtineinenUSB-
AnschlussoderHubohneStromversorgung,dadadurch
dieFunktionalitätderConferenceCambeeinträchtigt
werdenkönnte.
Français
Contenu supplémentaire
• Câbled’alimentationUSB
CecâbleUSBfournitunesourced’alimentation(facultative)
pourledispositifConferenceCam.Branchezlecâbledans
leportUSBd’unordinateuretdanslabaseduhaut-parleur.
Avertissement: brancherlecâbleUSBsurunportouhubUSB
nonalimentéestsusceptibled’empêcherlebonfonctionnement
dudispositifConferenceCam.
Italiano
Ulteriore contenuto della confezione
• CavodialimentazioneUSB
UtilizzarequestocavoUSBperfornireun’alimentazione
facoltativaperConferenceCam.InserireilcavoinunaportaUSB
delcomputerenellabasedeltelefonoconvivavoce.
Attenzione: noncollegarequestocavoaunaportaUSBnon
alimentataoaunhubpoichélaConferenceCampotrebbenon
funzionarecorrettamente.
Español
Contenido adicional de la caja
• CabledealimentaciónUSB
EstecableUSBofreceunaconexióndealimentaciónopcional
paraConferenceCam.ConecteelcableaunpuertoUSB
delordenadoryalabasedelteléfonomanoslibres.
Advertencia: noconecteestecableUSBaunpuerto
oconcentradorUSBsinalimentaciónporquepodríaimpedir
elcorrectofuncionamientodeConferenceCam.
Português
Conteúdo adicional da embalagem
• CabodealimentaçãoUSB
EstecaboUSBofereceumaligaçãoopcionaldealimentação
paraaConferenceCam.LigueocaboaumaportaUSB
docomputadoreàbasedeumaltifalante.
Aviso: NãoligueocaboUSBaumaportaUSBsemalimentação
ouaumconcentradorUSBpoispodeimpedirofuncionamento
correctodasuaConferenceCam.
Nederlands
Aanvullende inhoud van pakket
• USB-stroomkabel
DezeUSB-kabelfungeertalseenextrastroomverbinding
voordeConferenceCam.SluitdekabelaanopeenUSB-poort
vandecomputerenophetvoetstukvandespeakerphone.
Waarschuwing: SluitdezeUSB-kabelnietaanopeenUSB-
poortof-hubzondervoeding.UwConferenceCamwerktdan
mogelijknietnaarbehoren.
Contact
address
Contact
address
Contact
address

Har du en fråga om Logitech BCC950?

Ställ frågan du har om Logitech BCC950 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra LogitechBCC950-ägare att ge dig ett bra svar.

Specifikationer

Varumärke Logitech
Modell BCC950
Produkt Webkamera
EAN 97855088024
Språk Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Norska, Finska, Grekisk
Produktgrupp Webbkameror
Filtyp PDF
Prestanda
Megapixel -
Maximal bildfrekvens 30
Maximal videoupplösning -
Full HD
Videoformat som stöds H.264
Videolägen som stöds 1080p
Fotofunktion -
Maximal bildupplösning -
Automatisk fokus
Zoomkapacitet
Plug & Play-kompatibel
Design
Inbyggd mikrofon
Inbyggd blixt
Produktens färg Svart
Monteringssätt Stand
Gränssnitt -
Panoreringsvinkel 0 - 180
Vikt & dimension
Bredd 154.2
Djup 344.7
Höjd 146.9
Vikt 568
Övrigt
Djup (imperial) 13.57
Höjd (imperial) 5.78
Bredd (imperial) 6.07
Linssystem Carl Zeiss