Logitech Wireless M185 bruksanvisning

Logitech Wireless M185
(2)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF

Getting started with

Logitech

®

Wireless Mouse M185

OnOn
1
2
3
Getting started with
Logitech
®
Wireless Mouse M185
Deutsch
Funktionen
1. Linke und rechte Maustaste
2. Tastenrad
3. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung
unterschiedlich) auszuführen.
4. Ein-/Ausschalter
5. Batteriefachdeckel
6. USB-Nano-Empfängerfach
Français
Fonctions
1. Boutons gauche et droit de la souris
2. Roulette de défilement
3. Appuyez sur la roulette pour l’utiliser comme bouton central (la fonction varie selon
l’application logicielle)
4. Commutateur Marche/Arrêt
5. Bouton d’ouverture du compartiment des piles
6. Boîtier du nano-récepteur USB
Español
Componentes
1. Botones izquierdo y derecho
2. Botón rueda
3. Pulse el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según
la aplicación de software)
4. Conmutador de encendido/apagado
5. Botón de compartimento de pilas
6. Almacenamiento del nano receptor USB
Nederlands
Functies
1. Linker- en rechtermuisknop
2. Scrollwiel
3. Druk het scrollwiel in voor de middelste knop (functie kan per software-
toepassing variëren)
4. Aan/uit-schuifschakelaar
5. Vrijgaveknop voor batterijklepje
6. Opslag van USB-nano-ontvanger
Italiano
Caratteristiche
1. Pulsanti sinistro e destro del mouse
2. Scroller
3. Premere lo scroller per le funzioni del pulsante centrale (la funzionalità può variare in
base all’applicazione software)
4. Interruttore scorrevole di accensione/spegnimento
5. Rilascio del coperchio del vano batteria
6. Alloggiamento del ricevitore Nano USB
Svenska
Specifikation
1. Vänster och höger musknapp
2. Rullningshjul
3. Hjulet fungerar även som mittknapp (funktionen skiljer sig från program till program)
4. Av/på-knapp
5. Spärrknapp för batterilucka
6. Förvaringsutrymme för USB-nanomottagaren
Dansk
Elementer
1. Venstre og højre museknap
2. Scrollehjul
3. Tryk på hjulet for at aktivere midterknapfunktionen (der varierer fra program
til program)
4. Tænd/sluk-skydeknap
5. Knap til at åbne dækslet til batterihuset
6. Opbevaringsrum til nanomodtageren
Norsk
Funksjoner
1. Venstre og høyre museknapp
2. Rullehjul
3. Trykk på hjulet for å bruke midtknappen (funksjonen til denne knappen avhenger
av programmet du bruker)
4. Av/på-glidebryter
5. Knapp for å åpne batteriluken
6. Oppbevaringsplass for nanomottaker
Suomi
Ominaisuudet
1. Hiiren ykkös- ja kakkospainike
2. Vierityspyörä
3. Ota keskipainike käyttöön painamalla pyörää (toiminto saattaa vaihdella
ohjelmiston mukaan).
4. Päällä/pois-liukukytkin
5. Paristolokeron kannen vapautin
6. USB-nanovastaanottimen säilytyspaikka
Português
Características
1. Botões esquerdo e direito do rato
2. Roda de deslocação
3. Prima a roda para baixo para a utilizar como botão central (as funções podem variar
dependendo da aplicação do software)
4. Interruptor Ligar/Desligar
5. Botão para soltar a porta das pilhas
6. Armazenamento do Nano-receptor USB
Ελληνικά
Λειτουργίες
1. Αριστερό και δεξί κουμπί του ποντικιού
2. Τροχός κύλισης
3. Πατήστε τον τροχό για τη λειτουργία του μεσαίου κουμπιού (η λειτουργία μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού)
4. Συρόμενος διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
5. Διακόπτης απελευθέρωσης του καλύμματος της θήκης μπαταριών
6. Χώρος αποθήκευσης νανοδέκτη USB
Türkçe
Özellikler
1. Sol ve sağ fare düğmeleri
2. Kaydırma tekerleği
3. Orta düğme için tekerleği aşağı doğru bastırın (işlev yazılım uygulamasına bağlı
olarak değişebilir)
4. Açma / kapatma kaydırma anahtarı
5. Pil kapağını serbest bırakma düğmesi
6. USB Nano alıcı saklama bölmesi
AA
1
2
3
4
6
5
www.logitech.com
© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned
by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.
Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein
is subject to change without notice.
620-003154.002
English
Features
1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel
3. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
4. On/Off slider switch
5. Battery door release
6. USB Nano-receiver storage



1 .   
2 . 
3 .(     )        
4 .  / 
5 .   
6 .USB     Nano    
Logitech Wireless M185

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 1

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Logitech Wireless M185? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Logitech Wireless M185 att svara på din fråga.

Gun Borgvall, 28-1-2021 11:33:25 Inga kommentarer

Hur öppnar jag battteriluckan?

Svara på den här frågan

Se manualen för Logitech Wireless M185 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Logitech Wireless M185? Ställ din fråga här

Logitech Wireless M185 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Logitech
Modell Wireless M185
Produkt Mus
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Mus
Gränssnitt RF Trådlös
Antal knappar 3
Rörelsedetektor-teknik Optisk
Ändamål -
Rekommenderad användning PC / bärbar dator
Skrollhjul Ja
Rörelseupplösning - DPI
Scroll-typ Hjul
Typ av knappar Tryckbara knappar
Frekvensband 2.4 GHz
Antalet rullningshjul 1
Rullande riktningar Vågrät
Ergonomi
Täckning, trådlös router 10 m
Förpackning
Mottagartyp Nanomottagare
Mottagare medföljer Ja
Batterier medföljer Ja
Manual Ja
Trådlös mottagargränssnitt USB Type-A
Låddjup 126 mm
Höjd 186 mm
Vikt inkl. förpackning 115.9 g
Förpackningens bredd 83 mm
Design
Produktens färg Black,Blue
Övrigt
USB-port Ja
Strömtillförsel
Strömkälla Batterier
Batteriteknik Alkalisk
Antal batterier 1
Batterityp AA
Livslängd på batteriet 12 månad (er)
null
Systemkrav
Windows-operativsystem som stöds Ja
Mac-operativsystem som stöds Ja
Linux operativsystem som stöds Ja
Andra operativsystem som stöds Krom
Vikt & dimension
Vikt - g
Logistikdata
Ytterförpackningens höjd 112 mm
Ytterförpackningens bruttovikt 626 g
Ytterförpackningens bredd 166 mm
Ytterförpackningens längd 251 mm
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Logitech Wireless M185 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här