Makita DBC260U bruksanvisning

Makita DBC260U
(1)
  • Sidantal: 164
  • Filtyp: PDF

Original Instruction Manual

Instructions d’emploi d’origine

Originalbetriebsanleitung

Manuale di istruzioni originale

Originele gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo originales

Instruções de serviço original

Original brugsanvisning

Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών

DBC260U DBC260L

Important:
Read this instruction manual carefully before putting the Petrol Brushcutter into operation and strictly observe the safety regulations!
Preserve instruction manual carefully!
Important :
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la débroussailleuse thermique et respectez strictement les consignes de sécurité !
Veillez à conservez ce manuel d’instructions !
Wichtig:
Lesen Sie vor Verwendung der Motorsense diese Betriebsanleitung aufmerksam durch und halten Sie die Sicherheitsbestimmungen strikt ein!
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf!
Importante:
Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di mettere in funzione il decespugliatore a benzina e rispettare scrupolosamente
le norme per la sicurezza.
Conservare con cura il manuale di istruzioni.
Belangrijk:
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de benzinebosmaaier in gebruik neemt en houdt u te allen tijde aan de veiligheidsin-
structies!
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Importante:
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la desbrozadora y cumpla estrictamente la normativa de seguridad.
Conserve el manual de instrucciones con cuidado.
Importante:
Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar a Roçadeira a Gasolina e cumpra todas as normas de segurança!
Guarde este manual de instruções num local seguro!
Vigtigt:
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden du anvender den benzindrevne buskrydder og overhold sikkerhedsbestemmelserne til
mindste detalje!
Gem denne brugsanvisning omhyggeligt!
Σημαντικό:
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Βενζινοκίνητο Θαμνοκοπτικό διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και εφαρμόσετε αυστηρά τους
κανονισμούς ασφαλείας.
Διατηρήστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών!
Makita DBC260U

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Makita DBC260U? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Makita DBC260U att svara på din fråga.

Se manualen för Makita DBC260U helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Makita DBC260U? Ställ din fråga här

Makita DBC260U – specifikationer

Allmänt
Varumärke Makita
Modell DBC260U
Produkt grästrimmer
Språk Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Makita DBC260U .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här