Makita EN400MP bruksanvisning

Makita EN400MP
(1)
  • Sidantal: 64
  • Filtyp: PDF

Original Instruction Manual

Instructions d’emploi d’origine

Originalbetriebsanleitung

Manuale di istruzioni originale

Originele gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo originales

Instruções de serviço original

Original brugsanvisning

Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών

Orijinal Kullanım Kılavuzu

EN400MP

Warning: Before use, read this booklet and the instruction manual of the power unit. Failure to follow the
warnings and instructions may cause serious or fatal injury.
Avertissement : Avant d’utiliser l’outil, lisez la présente brochure et le mode d’emploi du groupe moteur. Le
non-respect des instructions et des mises en garde peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
Warnung: Lesen Sie vor Verwendung des Kettensägenaufsatzes diese Broschüre und die Betriebsanleitung
des Antriebs. Bei Nichtbeachten dieser Warnungen und Anweisungen kann es zu schweren oder gar tödlichen
Verletzungen kommen.
Avvertenza: Prima dell’uso è opportuno leggere il presente opuscolo e il manuale di istruzioni del gruppo di
alimentazione. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può condurre a infortuni gravi o letali.
Waarschuwing: Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van uw
multifunctionele aandrijfsysteem aandachtig door. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot ernstig of fataal letsel.
Advertencia: Antes del uso, lea este folleto y el manual de instrucciones del grupo motor. Si no se respetan
las advertencias y las instrucciones, se pueden producir lesiones graves o fatales.
Aviso: Antes da utilização, leia este folheto e o manual de instruções da unidade de alimentação. O
incumprimento dos avisos e instruções pode causar ferimentos graves ou fatais.
Advarsel: Læs dette hæfte og brugsanvisningen til drivenheden inden brug. Manglende overholdelse af
advarslerne og instruktionerne kan medføre alvorlig eller dødelige tilskadekomst.
Προειδοποίηση: Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φυλλάδιο και το εγχειρίδιο οδηγιών
της βενζινοκίνητης μονάδας. Αν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί
σοβαρός ή θανατηφόρος τραυματισμός.
Uyarı: Kullanmaya başlamadan önce, bu kılavuzu ve güç başlığının kullanım kılavuzunu okuyun. Verilen
uyarılara ve talimatlara uyulmaması ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara yol açabilir.
Makita EN400MP

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Makita EN400MP? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Makita EN400MP att svara på din fråga.

Se manualen för Makita EN400MP helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Makita EN400MP? Ställ din fråga här

Makita EN400MP – specifikationer

Allmänt
Varumärke Makita
Modell EN400MP
Produkt häcksax
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Egenskaper
Kompatibilitet BUX361 / EX2650LH
Produktens färg Black,Stainless steel
Antal 1
Ledningslängd levereras 0.53 m
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Makita EN400MP .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här