Maxwell MW-1466 R

Maxwell MW-1466 R bruksanvisning

(1)
 • АСҮЙЛІК ТАРАЗЫ MW-1466 W/R/BK
  Таразы құрғақ, сұйық және сусымалы
  тағамдардың салмағын анықтау үшін
  пайдаланылады.
  СУРЕТТЕМЕ
  1. «ZERO/ON/OFF» қосу/сөндіру/бірізді өлшеу
  түймесі
  2. Дисплей
  3. Өлшеу бірліктерін таңдау түймесі «UNIT»
  4. Өнімдерді өлшейтін алаң
  5. Батареялық бөлік қақпағы
  ТҰТЫНУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Қондырғыны пайдаланбас бұрын, пайдалану
  жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және
  анықтамалық материал ретінде қолдану үшін
  оны сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның
  бұзылуына, тұтынушыға немесе оның мүлігіне
  зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
  Таразыны кез келген өлшеуіш приборды
  қолданғандай ұқыпты қолданыңыз, таразыны
  жоғарғы және төменгі температура, жоғары
  ылғалдық әсерлеріне ұшыратпаңыз, тікелей
  күн сәулесінің ықпалына ұшыратпаңыз және
  оларды құлатып алмаңыз.
  Таразы корпусының ішіне сұйықтың тиюіне
  жол бермеңіз, берілгент құрылғы су өтпейтін
  болып есептелмейді. Таразыны ылғалдығы
  жоғары (80%-дан жоғары) жерлерде
  қалдыруға немесе пайдалануға тыйым
  салынады, таразының көрсеткіштерінің
  дұрыс көрсетуін бұзып алмас үшін және
  олардың істен шығуын болдырмас
  үшін корпустың суға немесе басқа да
  сұйықтықтарға тиюін болдырмаңыз.
  Өлшеуге арналған алаңға өлшеудің
  максималды рұқсат етілген деңгейінен
  асатын өнімді қоюға тыйым салынады.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Балалар приборды ойыншық ретінде
  пайдаланбас үшін оларды қадағалап
  отырыңыз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
  пайдалануына арналмаған.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі,
  жүйке, психикасы ауыратын немесе білімі
  жеткіліксіз адамдарға (8 жастан жоғары
  балаларды қоса алғанда) пайдалануға
  арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің
  қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның
  қадағалауымен болса, сондай-ақ өздеріне
  құрылғыны қауіпсіз пайдалану және дұрыс
  пайдаланбаған жағдайда орын алуы мүмкін
  қауіпті жағдайлар туралы тиісті және түсінікті
  нұсқаулар берілген болса осы приборды
  пайдалана алады.
  Приборды өз бетіңізше бөлшектемеңіз,
  ақаулықты байқаған жағдайда жақын
  арадағы рұқсаты бар (уәкілетті) сервистік
  орталыққа жолығыңыз.
  Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында
  тасымалдаңыз.
  Құрылғыны балалар және мүмкіндігі
  шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Құрылғыны қыс (суық) мезгілінде
  тасымалдаған немесе сақтағаннан кейін
  оны бөлме температурасында кем дегенде
  екі сағат ұстай тұру қажет.
  Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының
  жұмыс ітеуіне кедергі болатын кез-келген
  жапсырмаларды жойыңыз.
  Таразылау платформасын (4) және
  таразылар корпусын жұмсақ, әлсін ылғал
  матамен сүртіп алыңыз да, одан кейін
  құрғатып сүртіңіз.
  Қоректендіру элементтерін орнату
  Батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз және
  «CR2032» қуат көзін (жеткізу жинағына
  кіреді), өрістілігін қатаң сақтай отырып
  орнатыңыз.
  Батареялық бөлік қақпағын (5) орнына
  орнатыңыз.
  Ескерту:
  Батарей бөлігінде оқшаулағыш төсеніш болған
  кезде батарей бөлігінің қақпағын (5) ашыңыз,
  төсенішті алып тастаңыз және батарей
  бөлігінің қақпағын (5) орнына орнатыңыз.
  Қоректендіру элементтерін ауыстыру
  Дисплейде (2) «Lo» таңбасының пайда
  болуы қоректендіру элементтерін ауыстыру
  қажеттілігін көрсетеді.
  Батареялық қуыс (5) қақпағын ашыңыз, қуат
  элементін алыңыз, өрістілікті қатаң қадағалай
  отырып, «CR2032» қуаттандырудың жаңа
  қуат элементін орнатыңыз, батареялық
  саңылау қақпағын (5) жабыңыз.
  Егер таразы ұзақ уақыт бойы
  пайдаланбайтын болса, қоректендіру
  элементтерін батареялық бөліктен алып
  тастаңыз.
  Ингредиенттерді таразылау
  1. Таразыны түзу көлденең бетке орнатыңыз.
  2. Таразыны іске қосу үшін «ZERO/ON/OFF»
  батырмасын (1) басыңыз.
  3. Дисплейдегі (2) «нөлдің» көрсетілуін күтіңіз.
  Ескертпе:
  Егер дисплейдегі (2) көрсеткіштер
  нөлге тең болмаса, (1) «ZERO/ON/OFF»
  түймешігін басыңыз, көрсеткіштер
  нөлденеді.
  4. «UNIT» батырмасын (3) баса отырып, қажетті
  өлшем бірліктерді таңдаңыз, дисплейде (2)
  келесі таңбалар көрсетіледі:
  «g» – азық-түліктің граммдағы салмағы;
  «lb oz» өнім салмағы фунтпен және
  унциямен;
  «oz» – азық-түліктің унциялардағы салмағы.
  «ml» – судың көлемін миллилитрде анықтау;
  «fl oz» судың сұйық унцялардағы көлемі;
  Ескертпе:
  Судың көлемі таразының жадында
  сақталған тығыздықтың орташа
  көрсетілімдерінің негізінде есептеледі,
  сондықтан судың көлемінің есептелген
  көрсетілімдері шын мәніндегі мәндерден
  ерекшеленуі мүмкін.
  Сұйық және сусымалы өнімдерді өнімдерді
  таразымен өлшеу үшін алаңға (4) қолайлы
  ыдысты орнатыңыз.
  Құрамдас бөлікті( бөліктерді) өлшеуге
  арналған алаңшаға (4) салыңыз. Дисплейде
  (2) таңдалған өлшем бірліктерге байланысты
  құрамдас бөліктің (бөліктердің) салмағы
  көрсетіледі.
  5. Таразыны өшіру үшін алаңнан (4)
  ингредиенттерді алып тастаңыз және
  «ZERO/ON/OFF» түймесін (1) 3 секунд
  басыңыз, таразы сөнеді.
  Кезекпен өлшеу
  Егер Сіз бірнеше құрамдас бөліктің салмағын/
  көлемін оларды алаңшадан (4) шешпей кезектеп
  өлшегіңіз келсе:
  1. Таразыны түзу көлденең бетке орнатыңыз.
  2. Таразыны іске қосу үшін «ZERO/ON/OFF»
  батырмасын (1) басыңыз.
  3. Дисплейдегі (2) «нөлдің» көрсетілуін күтіңіз.
  Ескертпе:
  Егер дисплейдегі (2) көрсеткіштер
  нөлге тең болмаса, (1) «ZERO/ON/OFF»
  түймешігін басыңыз, көрсеткіштер
  нөлденеді.
  4. «UNIT» түймесін (3) баса отырып, өлшеудің
  қажетті бірліктерін таңдаңыз, дисплейде (2)
  келесі белгілер көрінеді:
  «g» – азық-түліктің граммдағы салмағы;
  «lb oz» өнім салмағы фунтпен және
  унциямен;
  «oz» – азық-түліктің унциялардағы салмағы.
  «ml» – судың көлемін миллилитрде анықтау;
  «fl oz» судың сұйық унцялардағы көлемі;
  5. Дисплейдегі (2) санды көрсетілімдерге
  қарап, алаңға (4) бірінші құрамдас бөліктің
  қажетті көлемін салыңыз.
  6. «ZERO/ON/OFF» түймесін (1) басыңыз,
  таразы дисплейіндегі (2) көрсеткіштер нөлге
  теңестіріледі.
  Ескертпе:
  Ингредиенттерді кезектеп өлшеген кезде
  дисплейде (2) «TARE» таралау таңбасы
  пайда болады.
  7. Алаңға (4) дисплейдегі (2) санды
  көрсетілімдерге қарап, екінші құрамдас
  бөліктің қажетті көлемін салыңыз.
  8. Қалған құрамдас бөліктердің салмағын
  өлшеу үшін 4-6 қадамдарын қайталаңыз.
  9. Ингредиенттерді максималды рұқсат етілген
  салмаққа дейін қосуға болады (5 кг).
  Ескертпе:
  Бірнеше ингредлиенттің жалпы салмағын
  білу керек болса, онда соңғы өнімді өлшеп
  болған соң (1) «ZERO/ON/OFF» түймесін
  түртіңіз, таразы «нөлді» көрсетеді, сіз
  барлық өнімді платформадан (4) алып
  тастағаннан кейін, дисплейде (2) барлық
  таразыға тартылған өнімдердің жалпы
  салмағы шығады.
  Дисплейде (2) «Err» таңбасының пайда
  болуы максималды 5 кг мүмкін салмақтың
  асуын білдіреді, таразының бұзылуына
  жол бермеу үшін жедел өлшеніп
  жатқан азық-түлікті тостағаннан
  шығарыңыз.
  Егер таразы дұрыс жұмыс істемесе,
  қоректендіруді сөндіріп көріңіз, бұл
  үшін батареялық бөлік қақпағын (5)
  ашыңыз және қоректендіру элементін
  шығарыңыз. Біршама уақыттан кейін
  элементін орнатыңыз, «ZERO/ON/OFF»
  батырмасына (1) басып таразыны іске
  қосыңыз.
  Техникалық қызмет көрсету сұрақтары
  бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Автоматты сөну
  Таразылап болғаннан кейін басқа
  ешқандай әрекет орындалмайтын болған
  кезде – таразы автоматты түрде 2 минуттан
  кейін өшіп қалады.
  Қуатты аса үнемдеу мақсатында таразыны
  пайдаланып болғаннан кейін бірдлен
  сөндіру керек, ол үшін (1) «ZERO/ON/OFF»
  түймесіне 3 секунд қол тигізіп тұрыңыз.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
  Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен
  сүртуге болады, одан кейін оны құрғатып
  сүрту керек.
  Тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды
  және еріткіштерді пайдалануға тыйым
  салынады.
  Таразыны суға немесе басқа да кез келген
  сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
  Таразыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖИНАҚТАМАСЫ
  1. Таразы – 1 дн.
  2. «CR2032» қуат элементі – 1 дн.
  3. Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
  «CR2032» типті қуат көзі элементі, 3 В
  Максималды шектік салмақ: 5 кг
  Өндіруші құрылғы сипаттамаларын алдын-ала
  хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
  Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл
  KITCHEN SCALE MW-1466 W/R/BK
  The scale is used for weighing dry, liquid and
  granular products.
  DESCRIPTION
  1. ON/OFF/Tare function button «ZERO/ON/
  OFF»
  2. Display
  3. Measurement units selection button «UNIT»
  4. Weighing platform
  5. Battery compartment lid
  RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMER
  ATTENTION!
  Before using the unit, read this instruction manual
  carefully and keep it for future reference.
  Use the unit according to its intended pur-
  pose only, as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/
  her property.
  Handle your scale with care, as it is a pre-
  cision instrument, do not subject it to high
  or low temperatures, high humidity, never
  expose the scale to direct sunlight and do
  not drop it.
  Avoid getting of liquids into the scale body,
  this appliance is not waterproof. Do not leave
  or use the scale in a room with high humidity
  (above 80%), make sure that the scale does
  not come into contact with water or other liq-
  uids as this may cause failure of scale indica-
  tion or its damage.
  Do not put products on the weighing platform
  if their weight exceeds the maximal capacity
  of the scale.
  For children safety reasons do not leave poly-
  ethylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or packaging film. Danger of
  suffocation!
  Do not leave children unattended to prevent
  using the unit as a toy.
  This unit is not intended for usage by children
  under 8 years of age.
  This unit is not intended for usage by people
  (including children over 8) with physical, neu-
  ral and mental disorders or with insufficient
  experience or knowledge. Such persons can
  use this unit only if they are under supervision
  of a person who is responsible for their safety
  and if they are given all the necessary and
  understandable instructions concerning the
  safe usage of the unit and information about
  danger that can be caused by its improper
  usage.
  Do not dismantle the unit by yourself, contact
  the nearest authorized service center if any
  damage is detected.
  Transport the unit in the original package only.
  Keep the unit out of reach of children and dis-
  abled persons.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  USING OF SCALE
  After unit transportation or storage under cold
  (winter) conditions, it is necessary to keep it
  for at least two hours at room temperature
  before switching on.
  Unpack the scale, remove any stickers that
  can prevent unit operation.
  Clean the weighing platform (4) and the scale
  body with a soft slightly damp cloth, and then
  wipe dry.
  Battery installation
  Open the battery compartment lid (5) and
  insert a «CR2032» battery (supplied with the
  unit), following the polarity.
  Install the battery compartment lid (5) back
  to its place.
  Note:
  If there is an isolation insert in the battery com-
  partment, open the battery compartment lid (5),
  remove the isolation insert and install the battery
  compartment lid (5) back to its place.
  Battery replacement
  When the battery is low, the display (2) will
  show ”Lo”.
  Open the battery compartment lid (5), replace
  the old battery with a new «CR2032» battery,
  strictly following the polarity, then close the
  battery compartment lid (5).
  If you do not use the scale for a long time,
  remove the battery from the battery com-
  partment.
  Weighing ingredients
  1. Place the scale on a flat surface.
  2. To switch the scale on, touch the «ZERO/ON/
  OFF» button (1).
  3. Wait till the «zero» indication appears on the
  display (2).
  Note:
  If the indications on the display (2) are not
  equal to zero, touch the «ZERO/ON/OFF»
  button (1), the indications will be set to zero.
  4. Select necessary weight measurement units
  by touching the «UNIT» button (3), the fol-
  lowing symbols will appear on the display (2):
  «g» – weight of product (products) in grams;
  «lb oz» weight of product(s) in pounds and
  ounces;
  «oz» – weight of product(s) in ounces;
  «ml» – water volume in milliliters;
  «fl oz» – water volume in fluid ounces.
  Notes:
  Water volume is measured based on average
  water density values stored in the scale mem-
  ory, that’s why the calculated water volume
  may differ from the actual value.
  To weight liquid and granular products, place
  an appropriate container on the platform (4).
  Put the ingredient(s) on the weighing platform
  (4). The weight of the ingredient (ingredients)
  will be shown on the display (2), depending on
  the selected measurement units.
  5. To switch the scale off, remove the ingredients
  from the platform (4) and touch the «ZERO/
  ON/OFF» button (1) for 3 seconds.
  Tare function
  If you want to measure the weight of several ingre-
  dients without removing the previous ones from
  the platform (4):
  1. Place the scale on a flat surface;
  2. To switch the scale on, touch the «ZERO/ON/
  OFF» button (1).
  3. Wait till the «zero» indication appears on the
  display (2).
  Note:
  If the indications on the display (2) are not
  equal to zero, touch the «ZERO/ON/OFF»
  button (1), the indications will be set to zero.
  4. Select necessary weight measurement units
  by touching the «UNIT» button (3), the fol-
  lowing symbols will appear on the display (2):
  «g» – weight of product (products) in grams;
  «lb oz» weight of product(s) in pounds and
  ounces;
  «oz» – weight of product(s) in ounces;
  «ml»- water volume in milliliters;
  «fl oz» – water volume in fluid ounces.
  5. Put the required amount of the first ingredient
  on the platform (4), checking the numeral
  indication on the display (2).
  6. Touch the «ZERO/ON/OFF» button (1), the
  display (2) weight indication will be set to
  zero.
  Note:
  When weighing ingredients consequently,
  the tare symbol «TARE» appears on the dis-
  play (2).
  7. Put the required amount of the second ingre-
  dient on the platform (4), checking the numer-
  al indication on the display (2).
  8. Repeat steps 4-6 for sequential weighing of
  the rest of ingredients.
  9. Adding ingredients is possible until the max.
  capacity (5 kg) is reached.
  Notes:
  If you want to know the total weight of several
  ingredients, then touch the «ZERO/ON/OFF»
  button (1) after weighing the last ingredient,
  the scale indications will be set to zero, and,
  after you remove all the ingredients from
  the platform (4), the display (2) will show the
  total weight of all ingredients that you have
  weighed.
  Symbols «Err» on the display (2) indicate
  exceeding of the scale max. capacity of 5 kg,
  remove products from the scale immediately
  to prevent its damage.
  If the scale works improperly, try switching the
  power off; to do this, open the battery com-
  partment lid (5) and remove the battery. After
  a while insert the battery back to its place and
  switch the scale on by touching the «ZERO/
  ON/OFF» button (1).
  Refer to authorized service centers for main-
  tenance.
  Automatic switching off
  The scale will be automatically switched off
  2 minutes after weighing is finished if no
  actions are performed.
  For a more economical use of the battery,
  it is recommended to switch the scale off
  by touching the «ZERO/ON/OFF» button (1)
  for 3 seconds immediately after use of the
  scale.
  CLEANING AND CARE
  Clean the scale with a soft, slightly damp cloth
  and then wipe it dry.
  Do not use abrasives and solvents to clean
  the unit.
  Never immerse the scale into water or other
  liquids.
  Keep the scale away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  1. Scale – 1 pc.
  2. «CR2032» battery – 1 pc.
  3. Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  «CR2032» battery, 3 V
  Maximal capacity: 5 kg.
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low
  Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
  432
  КУХОННЫЕ ВЕСЫ MW-1466 W/R/BK
  Весы используются для определения веса
  сухих, жидких и сыпучих продуктов.
  ОПИСАНИЕ
  1.
  Кнопка включения/выключения/последова-
  тельного взвешивания «ZERO/ON/OFF»
  2.
  Дисплей
  3.
  Кнопка выбора единиц измерения «UNIT»
  4.
  Платформа для взвешивания продуктов
  5.
  Крышка батарейного отсека
  РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
  ВНИМАНИЕ!
  Перед началом эксплуатации устройства вни-
  мательно прочитайте настоящую инструкцию по
  эксплуатации и сохраните её для использова-
  ния в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с устройством может
  привести к его поломке, причинению вреда
  пользователю или его имуществу.
  Обращайтесь с весами аккуратно, как с
  любым измерительным прибором, не под-
  вергайте весы воздействию высоких или
  низких температур, повышенной влажно-
  сти, не подвергайте весы воздействию пря-
  мых солнечных лучей и не роняйте прибор.
  Не допускайте попадания жидкости внутрь
  корпуса весов, данное устройство не явля-
  ется водонепроницаемым. Запрещается
  оставлять или использовать весы в местах
  с повышенной влажностью (более 80%), не
  допускайте контакта корпуса весов с водой
  или с другими жидкостями во избежание
  нарушения правильности показаний весов
  или выхода их из строя.
  Запрещается помещать на платформу для
  взвешивания продукты, вес которых пре-
  вышает максимально допустимый предел
  взвешивания.
  Из соображений безопасности детей не
  оставляйте без присмотра полиэтилено-
  вые пакеты, используемые в качестве упа-
  ковки.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
  плёнкой. Опасность удушья!
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы
  не допустить использования устройства в
  качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Данное устройство не предназначено для
  использования людьми (включая детей
  старше 8 лет) с физическими, нервными и
  психическими нарушениями или без доста-
  точного опыта и знаний. Использование
  устройства такими лицами допустимо лишь
  в том случае, если они находятся под при-
  смотром лица, отвечающего за их безо-
  пасность, при условии, что им были даны
  соответствующие и понятные инструкции о
  безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при
  его неправильном использовании.
  Не разбирайте устройство самостоятельно,
  в случае обнаружения неисправности обра-
  титесь в ближайший авторизованный (упол-
  номоченный) сервисный центр.
  Перевозите устройство только в заводской
  упаковке.
  Храните устройство в местах, недоступных
  для детей и людей с ограниченными воз-
  можностями.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
  После транспортировки или хранения
  устройства в холодных (зимних) условиях
  необходимо выдержать его при комнатной
  температуре не менее двух часов.
  Достаньте весы из упаковки, удалите любые
  наклейки, мешающие работе устройства.
  Протрите платформу для взвешивания (4)
  и корпус весов мягкой, слегка влажной тка-
  нью, после чего вытрите насухо.
  Установка элементов питания
  Откройте крышку батарейного отсека (5) и
  установите элемент питания «CR2032» (вхо-
  дит в комплект поставки), строго соблюдая
  полярность.
  Установите крышку батарейного отсека (5)
  на место.
  Примечание:
  При наличии изолирующей прокладки в бата-
  рейном отсеке откройте крышку батарейного
  отсека (5), извлеките прокладку и установите
  крышку батарейного отсека (5) на место.
  Замена элемента питания
  При низком заряде элемента питания на
  дисплее (2) появится надпись «Lo».
  Откройте крышку батарейного отсека (5),
  извлеките элемент питания, установите
  новый элемент питания «CR2032», стро-
  го соблюдая полярность, затем закройте
  крышку батарейного отсека (5).
  Если весы не используются продолжитель-
  ное время, извлеките элемент питания из
  батарейного отсека.
  Взвешивание ингредиентов
  1.
  Установите весы на ровную поверхность.
  2.
  Для включения весов прикоснитесь к кнопке
  (1) «ZERO/ON/OFF».
  3.
  Дождитесь «нулевого» показания на дис-
  плее (2).
  Примечание:
  Если показания на дисплее (2) не равны
  нулю, прикоснитесь к кнопке (1) «ZERO/ON/
  OFF», показания обнулятся.
  4.
  Выберите необходимые единицы измере-
  ния веса касанием кнопки (3) «UNIT», на
  дисплее (2) отобразятся следующие сим-
  волы:
  «g» – вес продукта (продуктов) в граммах;
  «lb oz» вес продукта (продуктов) в фунтах
  и унциях;
  «oz» – вес продукта (продуктов) в унциях;
  «ml» – объем воды в миллилитрах;
  «fl oz» – объём воды в жидких унциях.
  Примечания:
  Объём воды вычисляется на основании
  средних показателей плотности, хранящих-
  ся в памяти весов, поэтому вычисленные
  показания объёма воды могут несколько
  отличаться от реальных значений.
  Для взвешивания жидких и сыпучих продук-
  тов установите на платформе (4) подходя-
  щую ёмкость
  5.
  Поместите ингредиент (ингредиенты) для
  взвешивания на платформу (4). На дисплее
  (2) отобразится вес ингредиента (ингреди-
  ентов) в зависимости от выбранных единиц
  измерения.
  6.
  Для выключения весов уберите ингреди-
  енты с платформы (4) и в течение 3 секунд
  прикоснитесь к кнопке (1) «ZERO/ON/OFF».
  Последовательное взвешивание
  Если вы хотите последовательно измерить вес
  нескольких ингредиентов, не убирая предыду-
  щие с платформы (4), выполняйте следующие
  шаги:
  1.
  Установите весы на ровную поверхность;
  2.
  Для включения весов прикоснитесь к кнопке
  (1) «ZERO/ON/OFF»;
  3.
  Дождитесь «нулевого» показания на дис-
  плее (2).
  Примечание:
  Если показания на дисплее (2) не равны
  нулю, прикоснитесь к кнопке (1) «ZERO/ON/
  OFF», показания обнулятся.
  4.
  Выберите необходимые единицы изме-
  рения веса, прикоснувшись к кнопке (3)
  «UNIT», на дисплее (2) отобразятся следу-
  ющие символы:
  «g» – вес продукта (продуктов) в граммах;
  «lb oz» вес продукта (продуктов) в фунтах
  и унциях;
  «oz» – вес продукта (продуктов) в унциях;
  «ml» – объем воды в миллилитрах;
  «fl oz» – объём воды в жидких унциях.
  5.
  Поместите на платформу (4) необходимое
  количество первого ингредиента, сверяясь
  с числовыми показаниями на дисплее (2).
  6.
  Прикоснитесь к кнопке (1) «ZERO/ON/OFF»,
  показания веса на дисплее (2) обнулятся.
  Примечание:
  При последовательном взвешивании
  ингредиентов на дисплее (2) появляется
  символ тарирования «TARE».
  7.
  Поместите на платформу (4) необходи-
  мое количество второго ингредиента, све-
  ряясь с числовыми показаниями на дис-
  плее (2).
  8.
  Повторяйте шаги 4-6 для последовательно-
  го взвешивания остальных ингредиентов.
  9.
  Добавление ингредиентов возможно до
  максимально предельного веса (5 кг).
  Примечания:
  Если необходимо узнать общий вес
  нескольких ингредиентов, то после взве-
  шивания последнего ингредиента прикос-
  нитесь к кнопке (1) «ZERO/ON/OFF», пока-
  зания весов «обнулятся», после того, как вы
  снимите все ингредиенты с платформы (4),
  на дисплее (2) отобразится общий вес всех
  взвешенных ингредиентов.
  Появление на дисплее (2) символов «Err»
  указывает на превышение максимально
  допустимого веса 5 кг, срочно уберите груз
  с весов, чтобы предотвратить их повреж-
  дение.
  Если весы работают неправильно, попро-
  буйте отключить питание, для этого открой-
  те крышку батарейного отсека (5) и извле-
  ките элемент питания. Через некоторое
  время установите элемент питания на
  место и включите весы, прикоснувшись к
  кнопке (1) «ZERO/ON/OFF».
  По вопросам технического обслуживания
  обращайтесь в авторизованные (уполномо-
  ченные) сервисные центры.
  Автоматическое отключение
  После завершения взвешивания при
  условии, что не производятся никакие дей-
  ствия весы автоматически выключатся
  через 2 минуты.
  В целях более экономичного использова-
  ния элементов питания сразу после исполь-
  зования весов рекомендуется выключать
  весы, для этого прикоснитесь на 3 секунды
  к кнопке (1) «ZERO/ON/OFF».
  ЧИСТКА И УХОД
  Протрите весы мягкой, слегка влажной тка-
  нью, после чего вытрите насухо.
  Запрещается использовать для чистки
  весов абразивные моющие средства или
  растворители.
  Запрещается погружать весы в воду и в
  любые другие жидкости.
  Храните весы в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТАЦИЯ
  1.
  Весы – 1 шт.
  2.
  Элемент питания «CR2032»– 1 шт.
  3.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Элемент питания типа «CR2032», 3 В
  Максимальный предельный вес: 5 кг
  Производитель оставляет за собой право изме-
  нять характеристики устройства без предвари-
  тельного уведомления
  Срок службы устройства – 3 года
  Данное изделие соответствует всем тре-
  буемым европейским и российским стан-
  дартам безопасности и гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,
  41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИй ENGLISH
  ҚАЗАҚША
  MW-1466.indd 1 31.03.2014 15:23:20
Maxwell MW-1466 R

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-1466 R? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Maxwell MW-1466 R att svara på din fråga.

Se manualen för Maxwell MW-1466 R helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Ryska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-1466 R? Ställ din fråga här

Maxwell MW-1466 R – specifikationer

Allmänt
Varumärke Maxwell
Modell MW-1466 R
Produkt köksvåg
EAN 9120048698586
Språk Engelsk, Ryska, Ukrainare
Filtyp PDF
Egenskaper
Maxvikt 5
Exakthet 1
Modell Elektronisk köksvåg
Automatisk avstängning
Överbelastnings indikator
Funktion för tara vikt
Flytande mätning
Måttenhet kg, ml
Produktens färg Röd
Material Plast
Typ av ytskikt Glas
Batteri
Indikator för låg batterinivå
Batterityp CR2032
Antal batterier 1
Display
Skärmtyp LCD
Skärmstorlek (HxB) 45 x 16
Förpackning
Batterier medföljer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Maxwell MW-1466 R .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer