Maxwell MW-2013 BK

Maxwell MW-2013 BK bruksanvisning

(1)
 • USCĂTOR DE PĂR
  Descriere
  1. Comutator al vitezei de livrare a aerului (0/I/II)
  2. Comutator al regimului de încălzire (I/II/III)
  3. Buton de livrare a «aerului rece» «
  »
  4. Plasa colectorului de aer
  5. Ansă pentru agăţare
  6. Duză-concentrator
  ATENŢIE!
  Nu utilizaţi prezentul dispozitiv în apropiere de reci-
  piente cu apă (cum ar fi cadă, piscină, etc.).
  În cazul utilizării uscătorului de păr în camera de
  baie, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică
  după utilizare, extrăgând fişa cablului de alimentare
  din priza electrică, pentru apropierea apei este
  periculoasă chiar şi atunci când uscătorul de păr
  este deconectat de la întrerupător;
  Pentru protecţie suplimentară este raţională insta-
  larea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu curent
  nominal de acţiune nu mai mare de 30 mA, în lanţul
  de alimentare cu curent electric a camerei de baie;
  pentru instalare adresaţi-vă unui specialist.
  Măsuri de siguranţă
  Înainte de a începe exploatarea uscătorul de păr citiţi
  cu atenţie instrucţiune de exploatare. Păstraţi prezenta
  instrucţiune tot timpul de utilizare.
  Înainte de a conecta uscătorul de păr, asiguraţi-vă
  că tensiunea din reţea electrică corespunde cu ten-
  siunea de lucru a dispozitivului.
  Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei sale,
  utilizaţi numai duzele incluse în setul de livrare.
  Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat fără supra-
  veghere.
  Nu conectaţi dispozitivul în locuri unde sunt pulve-
  rizaţi aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor
  inflamabile.
  Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la reţea
  după utilizare şi înainte de curăţare.
  Extrăgând fişa cablului de alimentare din priză, nu
  trageţi de cablu de alimentare, ci apucaţi de fişa
  cablului de alimentare.
  Nu atingeţi carcasa uscătorului de păr şi fişa cablu-
  lui de alimentare cu mâinile umede.
  Nu lăsaţi şi nu păstraţi dispozitivul în locuri de unde
  acesta ar putea cădea în lavoar sau în cada cu apă,
  nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide.
  Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
  În cazul utilizării dispozitivului în camera de baie,
  deconectaţi imediat dispozitivul de la reţeaua elec-
  trică după utilizare, şi anume, extrăgeţi fişa cablului
  de alimentare din priză, pentru apropierea apei
  este periculoasă chiar şi atunci când dispozitivul
  este deconectat de la întrerupător.
  Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat
  fişa de alimentare din priză şi doar apoi puteţi scoa-
  te dispozitivul din apă.
  Din motivele de siguranţă a copiilor nu lasaţi pun-
  gile de polietilenă folosite ca ambalaj, fără supra-
  veghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile
  de polietilenă sau peliculă de ambalare. Pericol de
  sufocare!
  Nu permiteţi copiilor să folosească uscătorul de păr
  în calitate de jucarie.
  Fiţi deosebit de precauţi atunci când dispozitivul
  este utilizat de către copii sau persoane cu diza-
  bilităţi.
  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
  utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
  Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în care
  persoana responsabilă pentru siguranţa acestora
  le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de uti-
  lizare a dispozitivului şi pericolele legate de utiliza-
  rea necorespunzatoare a acestuia.
  Nu utilizaţi dispozitivul dacă aflaţi în stare som-
  noroasă.
  Luaţi dispozitivul conectat numai în zona mâne-
  rului.
  Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea părului
  umed sau perucilor sintetice.
  Nu orientaţi aerul fierbinte în ochi sau spre alte părţi
  ale corpului, sensibile la temperaturi înalte.
  Evitaţi contactul suprafeţelor fierbinţi ale dispoziti-
  vului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
  Duza-concentrator se încălzeşte în timpul funcţio-
  nării. Înainte de a scoate, lăsaţi-o să se răcească.
  Nu scăpaţi şi nu introduceţi obiecte străine în orica-
  re dintre orificiile de pe carcasa dipozitivului.
  Este interzisă acoperirea orificiilor pentru aer ale
  uscătorului de păr, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi
  (pat sau canapea), unde orificiile pentru aer ar
  putea fi blocate. În orificiile pentru aer nu trebuie să
  fie puf, praf, păr, etc.
  Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectorului de
  aer în timpul funcţionării dispozitivului.
  La exploatarea dispozitivului se recomandă des-
  făşurarea cablului de alimentare în toată lungi-
  mea sa.
  Cablul de alimentare nu trebuie:
  să se atingă de obiecte fierbinţi,
  să treacă peste margini ascuţite,
  fie utilizat în calitate de mâner pentru transpor-
  tarea dispozitivului.
  Verificaţi periodic starea izolaţiei cablului şi a fişei
  de alimentare.
  Se interzice utilizarea dispozitivului în cazul dete-
  riorării fişei cablului de alimentare sau cablului de
  alimentare, dacă el funcţionează necorespunzător
  (cu întreruperi) sau după căderea lui. Pentru orice
  întrebări în legătură cu reparaţia dispozitivului adre-
  saţi-vă unui centru autorizat de service.
  Înainte de a stoca uscătorul de păr pentru păstrare,
  lăsaţi-l obligatoriu se răcească şi niciodată nu
  înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul său.
  DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ
  ÎN CONDIŢII CASNICE.
  Utilizarea uscătorului de păr
  Înainte de conectare, asiguraţi-vă tensiunea din
  reţea electrică corespunde cu tensiunea de lucru a
  uscătorului de păr.
  Desfăşuraţi totalmente cablul de alimentare
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza
  electrică.
  Utilizînd comutatorul (1), setaţi viteza necesară de
  livrare a aerului:
  «0» – uscătorul de păr este deconectat;
  «I»- viteza joasă;
  «II»- viteza înaltă.
  Cu ajutorul comutatorului (2) setaţi temperatura
  necesară a fluxului de aer:
  «I» - încălzire uşoară;
  «II» - încălzire medie;
  «III» - încălzire maximă.
  «
  » buton de livrarea a aerului «rece» pentru
  fixarea coafurii.
  Remarcă: La prima utilizare a dispozitivului este
  posibilă apariţia unui miros străin de la elementul
  încălzitor, acest lucru este permis.
  îngrijirea părului
  Pentru a obţine rezultate optime (înainte de uscare
  şi coafare) spălaţi părul cu şampon, uscaţi-l puţin cu
  ajutorul unui prosop pentru a îndepărta surplusul de
  apă şi pieptănaţi-l.
  Uscare rapidă
  Setaţi comutatorul (2) în poziţia de încălzire maximă
  (poziţia «III»), alegeţi viteza necesară de livrare a
  aerului prin intermediul comutatorului (1) şi uscaţi
  părul. Cu mâna sau cu ajutorul unui pieptene scuturaţi
  din păr surplusul de apă şi permanent schimbaţi poziţia
  uscătorului de păr deasupra părului.
  Îndreptare
  Setaţi comutatorul (2) în poziţia de încălzire maximă
  (poziţia «III»), alegeţi viteza necesară de livrare a
  aerului prin intermediul comutatorului (1) şi uscaţi părul
  parţial. Atunci când părul va fi aproape uscat, montaţi
  duza-concentrator (6), micşoraţi gradul de încălzire a
  aerului cu ajutorul comutatorului (2) şi viteza de livrare
  a aerului cu ajutorul comutatorului (1).
  Separaţi părul în şuviţe şi în straturi, începeţi cu
  îndreptarea straturilor inferioare. Utilizând o perie
  rotundă sau plată, pieptănaţi părul de sus în jos şi
  concomitent orientaţi spre el aerul fierbinte care iese
  din duza-concentrator. Astfel, lent, îndreptaţi fiecare
  suviţă de păr în parte, de la rădăcină până la vârf. Când
  veţi finisa îndreptaţi stratul inferior de păr, treceţi la
  cel mediu şi încheiaţi procesul cu îndreptarea şuviţelor
  din stratul superior de păr.
  Aspect de păr ondulat natural
  Setaţi comutatorul (2) în poziţia de încălzire joasă
  (poziţia «I»), alegeţi viteza joasă de livrare a aerului,
  setând comutatorul (1) în poziţia «I», apucaţi strâns
  între degete suviţe de păr, rotiţi-le în direcţia de
  ondulare naturală şi uscaţi-le, orientând fluxul de
  aer între degete. Atunci când aţi obţinut efectul dorit,
  apăsaţi pe butonul de livrare a aerului «rece» (3) «
  »
  şi fixaţi fiecare suviţă.
  Crearea stilului coafurii
  Setaţi comutatoarele (1,2) în poziţia de încălzire uşoară/
  viteză joasă şi montaţi pe uscător duza-concentrator
  (6) pentru orientarea fluxului de aer.
  Separaţi părul în suviţe şi creaţi stilul necesar cu
  ajutorului unei perii rotunde pentru coafare. În timpul
  coafării orientaţi fluxul de aer nemijlocit asupra părului,
  în direcţia necesară.
  În caz de necesitate, orientaţi fluxul de aer asupra
  fiecărei şuviţe în decurs de 2-5 secunde pentru fixarea
  părului. Timpul necesar pentru coafarea suviţelor se
  alege în mod individual şi depinde de tipul părului.
  Livrarea aerului «rece»
  În modelul dat este prevăzută funcţia de livrare a aerului
  «rece», folosita pentru fixarea coafurii dumneavoastră.
  Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de livrare a aerului
  «rece» (3) «
  » – aceasta va conferi coafurii fermitate,
  păstrând forma creată.
  Protecţie împotriva supraîncălzirii
  Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de protecţie
  împotriva supraîncălzirii, care va deconecta dispozitivul
  în cazul depăşirii nivelului de temperatură a aerului
  livrat. Dacă uscătorul de păr se deconectează în
  timpul utilizării, deconectaţi uscătorul prin intermediul
  comutatorului (1), setându-l în poziţia «0», extrageţi fişa
  cabului de alimentare din priză, verificaţi dacă orificiile
  de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt blocate, lăsaţi
  uscătorul de păr se răcească timp de 5-10 minute,
  apoi conectaţi-l din nou. Nu blocaţi orificiile pentru aer
  în timpul utilizării uscătorului de păr şi evitaţi nimerirea
  părului în plasa colectorului de aer.
  Curăţare şi întreţinere
  Dispozitivul este destinat doar pentru uz în condiţii
  casnice.
  Setaţi comutatorul (1) în poziţia «0» şi deconectaţi
  uscătorul de păr de la reţeaua electrică.
  Carcasa uscătorului de păr poate fi ştearsă cu o
  bucată de ţesătură umedă, după care ea trebuie
  să fie ştearsă până la uscare.
  Scoateţi plasa colectorului de aer (4), apăsând
  simultan pe partea de jos şi sus a plasei.
  Curăţaţi plasa colectoruli de aer (4) cu ajutorul peri-
  ei, apoi instalaţi plasa la loc.
  Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide.
  Nu se admite utilizarea solvenţilor şi a detergen-
  ţilor abrazivi pentru curăţarea carcasei uscatoru-
  lui de păr.
  Păstrare
  Dacă nu utilizaţi uscatorul de păr, extrageţi fişa
  cablului de alimentare din priză.
  După utilizare lăsaţi uscătorul de păr să se răceas-
  şi păstraţi-l în loc uscat şi răcoros, inaccesibil
  pentru copii.
  Niciodată nu înfăsuraţi cablul de alimentare în jurul
  uscătorului de păr, pentru aceasta poate duce
  la deteriorarea lui. Mânuiţi cablul de alimentare cu
  atenţie, străduiţi-vă nu-l smunciţi, răsuciţi sau
  întindeţi, în special în apropierea fişei de alimenta-
  re şi în locul de intrare a cablului în carcasa uscă-
  torului. Dacă cablul se răsuceşte în timpul utilizării
  uscătorului de păr, îndreptaţi-l periodic.
  Pentru comoditatea utilizării este prevăzută o ansă
  specială pentru agăţare (5) care poate fi utilizată
  pentru a agăţa uscătorul de păr pe durata păstrării,
  cu condiţia în această poziţie uscătorul de păr
  nu va contacta cu apa.
  Set de livrare
  1. Uscător de păr – 1 buc.
  2. Duza - concentrator – 1 buc.
  3. Instrucţiune – 1 buc.
  Caracteristici tehnice
  Alimentare: 220-240 V ~
  50/60 Hz
  Consum maxim de putere: 2200 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
  caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
  Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
  rugăm adresaţi la distribuitorul regional sau la
  compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul
  de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonu-
  lui de plată sau a oricărui alt document financiar, care
  confirmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
  întocmite în conformitate cu Directiva
  89/336/EEC i Directiva cu privire la electro-
  securitate/joasă tensiune (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  ФЕН
  Сипаттамасы
  1. Ауаны беру жылдамдығының ауыстырғышы
  (0/I/II)
  2. Қызу дәрежесінің ауыстырғышы (I/II/III)
  3. «Салқын» ауа беру батырмасы «
  »
  4. Ауатартқыш торы
  5. Ілуге арналған ілгек
  6. Концентратор-қондырма
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты
  пайдаланбаңыз (ванна, бассейн және т.с.с.).
  Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде,
  оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты
  желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр
  тетігін ашалықтан ажырату керек, себебі судың
  жақындығы фен сөндіргішпен сөндірілген
  жағдайда да қауіп төндіруі мүмкін;
  Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
  қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
  құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номи-
  налды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс;
  орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.
  Сақтандыру шаралары
  Фенді пайдалану алдында пайдалану бойынша
  басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз. Берілген
  нұсқаулықты пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
  Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
  феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз
  жеткізіңіз.
  Фенді тек оның тікелей міндеті бойынша
  пайдаланыңыз, жеткізілім жинағына кіретін
  қондырмаларды ғана қолданыңыз.
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
  сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде
  құрылғыны іске қоспаңыз.
  Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін және
  тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан
  суырғанда, баудан тартпаңыз, ал желілік
  баудың айыртетігінен ұстаңыз.
  Желілік баудың айыртетігінен сулы қолмен
  ұстамаңыз.
  Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
  кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз және
  сақтамаңыз, суға және басқа да сұйықтықтарға
  матырмаңыз.
  Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдала-
  ну кезінде оны пайдаланып болғаннан
  кейін желіден ажырату, яғни желілік баудың
  айыртетігін ашалықтан суыру қажет, себебі
  судың жақындығы құрылғы сөндіргішпен
  сөндірілген кезде де қауіп төндіруі мүмкін.
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр
  тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін
  ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
  Қауіпсіздік мақсатында, орау ретінде пайда-
  ланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  қаптармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат
  етпеңіз. Тұншығу қаупі бар!
  Балаларға фенді ойыншық ретінде пайдалануға
  рұқсат етпеңіз.
  Құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері
  шектеулі адамдар пайдаланған кезде аса назар
  болыңыз болыңыз.
  Берілген құрылғы балалар немесе мүмкіндіктері
  шектеулі адамдар пайдалануына арналмаған,
  егер олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
  тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
  оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола-
  тын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
  нұсқаулықтар берілген болмаса.
  Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз, фенді
  пайдаланбаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап
  аймағынан ғана ұстаңыз.
  Құрылғыны сулы шаштарды неме-
  се синтетикалық париктерді кептіруге
  пайдаланбаңыз.
  Ыстық ауаны көзге немесе басқа ыстық сезгіш
  дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
  Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға
  және басқа дене мүшелеріне тиюіне жол
  бермеңіз.
  Концентратор-қондырма жұмыс кезінде
  қызады. Оларды шешер алдында суытылуына
  уақыт беріңіз.
  Аспап корпусының кез-келген саңылауларына
  бөтен заттарды түсірмеңіз және салмаңыз.
  Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым
  салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп
  қала алатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе
  диванға) қоймаңыз. Ауа өтетін тесіктерде жүн,
  шаң, шаш және т.с.с. болмауы керек.
  Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
  торына шаштың түсуіне жол бермеңіз.
  Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл
  ұзындығына тарқату ұсынылады.
  Желілік бау:
  ыстық заттармен жанаспауы,
  үшкір шеттермен тартылмауы,
  аспапты тасымалдауға арналған қолсап ретінде
  пайдаланылмауы керек.
  Желілік баудың және желілік айыртетіктің
  оқшаулануының күйін мезгілімен тексеріп
  тұрыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі
  кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе
  суға түскеннен кейін құрылғыны пайлануға
  тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары
  бойынша туындылас (өкілетті) қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Аспапты жинап қойғанға дейін оның суытылуы-
  на мүмкіндік беріңіз және ешқашан бауды оған
  орамаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН
  Фенді пайдалану
  Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі
  феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз
  жеткізіңіз.
  Желілік бауды толық тарқатыңыз.
  Желілік баудың айыртетітігін ашалыққа
  қосыңыз.
  Ауыстырғышпен (1) қажетті ауа беру
  жылдамдығын таңдаңыз:
  «0» - фен сөндірілген;
  «І» – төмен жылдамдық;
  «ІІ» – жоғары жылдамдық.
  Ауыстрыш (2) көмегімен ауа ағынының қажетті
  температурасын белгілеңіз:
  «I»- сәл қыздыру;
  «II» - орташа қыздыру;
  «III»- максималды қыздыру.
  «
  » шаш үлгісін бекіту үшін «салқын» ауа
  беру батырмасы.
  Ескерту: Алғашқы пайдалану уақытында
  қыздырғыш элементтен иіс пайда болуы мүмкін,
  бұл қалыпты құбылыс.
  ШАШТЫҢ КҮТІМІ
  Оптималды нәтижеге жету үшін (кептіру және
  тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық
  ылғалды жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз және
  тараңыз.
  Жедел құрғату
  Ауыстырғышты (2) «ІІІ» максималды қыздыру
  күйіне орнатып, ауыстырғышпен (1) қажетті ауа
  беру жылдамдығын таңдаңыз, және шашыңызды
  кептіріңіз. Қолыңызбен немесе тарақпен артық
  ылғалды сілкіңіз және феннің орнын шашыңызда
  үздіксіз ауыстырыңыз.
  Түзету
  Ауыстырғышпен (2) ауа берудің қажетті
  жылдамдығын таңдаңыз, ауыстырғышпен (1)
  қажетті ауа беру жылдамдығын таңдаңыз және
  шашыңызды алдын-ала кептіріңіз. Шаш кебетіндей
  болғанда, концентратор-қондырманы орнатыңыз
  (6), ауысытрғышпен (2) қыздыру дәрежесін
  азайтыңыз, ал ауаны беру жылдамдығын
  ауыстырғышпен (1) азайтыңыз.
  Шашты тарамдарға және қабаттарға таратыңыз,
  төменгі қабаттардан түзетуді бастаңыз. Дөңгелек
  немесе жазық қылшақты пайдаланып, шашты
  төменнен жоғары қарай тараңыз және бір мезгілде
  оларға концентратор-саптамадан шығатын
  ыстық ауаны бағыттаңыз. Осылайша, баяу әрбір
  тарамды түбірінен ұшына дейін түзетіңіз. Төменгі
  қабаттың тарамдарын түзетіп болғаннан кейін,
  орташа қабаттың тарамдарын түзете бастаңыз
  және шаштың жоғарғы қабатының тарамдарын
  түзетумен аяқтаңыз.
  Шаштың табиғи толқын тәрізді құрылымы
  Ауыстырғышты (2) ауаны сәл қыздыру күйіне
  («І» күйіне) белгілеп, ауыстырғышты (1) «І»
  күйіне белгілеп, ауа берудің төмен жылдамдығын
  таңдаңыз, шаш тарамдарын саусақтардың
  арасында қатты қысып, оларды табиғи оралатын
  жаққа бұраңыз және ауа ағынын саусақтардың
  арасына бағыттап, оларды құрғатыңыз. Сіз
  қажетті нәтижеге жеткенде, «салқын» ауа беру
  батырмасына «
  » (3) басыңыз және әрбір
  тарамды бекітіңіз.
  Шаш үлгісін жасау
  Ауыстырғыштарды (1, 2) төмен жылдамдық/
  қыздыру күйіне орнатыңыз және ауаны бағыттау
  үшін фенге концентратор-қондырманы (6)
  орнатыңыз..
  Шашты тарамдарға бөліңіз және шашты жатқызуға
  арналған дөңгелек қылшақ көмегімен қажеті үлгіні
  жасаңыз. Шаш үлгісін жасаған кезде ауа ағынын
  тікелей шашқа қажетті бағытта бағыттаңыз.
  Қажет болғанда, шашты бекіту үшін ауа ағынын
  әрбір тарамға 2-5 секунд бойы бағыттаңыз. Шашты
  жатқызуға қажетті уақыт әркіммен өздігінше
  таңдалады және шашты түріне байланысты
  болады.
  «Салқын» ауаны беру
  Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін
  «салқын» ауаны беру қызметі көзделген. «Салқын»
  ауа беру батырмасына «
  » (3) басыңыз және
  ұстап тұрыңыз бұл шаш үлгісінің сәнін сақтауға
  мүмкіндік береді.
  Қызып кетуден қорғаныс
  Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол
  шығатын ауаның температусы асып кеткенде
  құрылғыны сөндіреді. Егер фен пайдаланып
  жатқанда сөніп қалса, фенді ауыстырғышпен
  (1) «0» күйіне белгілеңіз, желілік айыртетікті
  ашалықтан суырыңыз, кіретін және шығатын ауа
  саңылауларының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фенге
  5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін
  оны қайталап іске қосыңыз. Фенді пайдаланған
  кезде ауа саңылауларын бөгеттемеңіз және оның
  ауатартқыш саңылауларына шаштың түсуіне жол
  бермеңіз.
  Күтімі және тазалау
  Фен үйде пайдалануға арналған
  Ауыстырғышты (1) «0» күйіне орнатыңыз және
  желілік бауды ашалықтан ажыратыңыз.
  Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге
  рұқсат етіледі, одан кейін оны құрғатып сүрту
  керек.
  Ауатартқыш торын (4) сағат тіліне қарсы
  бұраңыз және оны шешіңіз.
  Фен корпусындағы ауатартқыш торын (4)
  қылшақ көмегімен тазалаңыз, торды сағат тілі
  бойынша бұрап, оны орнына орнатыңыз.
  Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
  матыруға тыйым салынады.
  Тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды және
  еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
  Сақталуы
  Егер фен пайдаланылмаса, әрқашан желілік
  айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.
  Фенді пайдаланып болғаннан кейін оған
  салқындауға уақыт беріңіз және құрғақ салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз,
  себебі бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Желілік
  бауға ұқыптылықпен қараңыз, әсіресе айыр
  тетіктің қасында және феннің корпусына енетін
  жерінде тартпауға, бұрамауға және созбауға
  тырысыңыз. Егер бау фенді пайдаланған
  кезде бұралып қалса, оны мезігілмен түзетіп
  отырыңыз.
  Пайдалану ыңғайлығы үшін қыстыруға
  арналған ілгекше (5) көзделген, мұндай күйде
  фенді су тимейтін жағдайда сақтауға болады.
  Жеткізілім жинағы
  1. Фен – 1 дн.
  2. Концентратор-қондырма – 1 дн.
  3. Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттамалары
  Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~
  50/60 Гц
  Максималды тұтынатын қуаты: 2200Вт
  Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-
  ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
  Құрылғының қызмет ету мерзімі - 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитан-
  циясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  HAIR-DRYER
  Description
  1. Air supply speed switch (0/I/II)
  2. Heating degree switch (I/II/III)
  3. Cool shot button «
  »
  4. Air inlet grid
  5. Hanging loop
  6. Nozzle
  ATTENTION!
  Do not use the unit near containers filled with
  water (such as bath, swimming pool etc.).
  When using the hair dryer in a bathroom, dis-
  connect it immediately after usage, pull the
  plug out of the socket, as water closeness
  is dangerous even if the unit is switched off.
  For additional protection you can install a
  residual current device with nominal opera-
  tion current not exceeding 30 mA into the
  mains of the bathroom; contact specialist for
  installation.
  Safety measures
  Before using the hair-dryer, read the instruction
  manual carefully. Keep this instruction during the
  whole operation period.
  Before switching hair-dryer on make sure that
  the voltage of the mains corresponds to unit
  operating voltage.
  Use the unit only for the intended purposes,
  use only the attachments supplied with the
  unit.
  Never leave the operating unit unattended.
  Do not switch on the unit in places where
  aerosols or highly inflammable liquids are
  used.
  Always unplug the unit immediately after
  usage and before cleaning.
  When unplugging the unit, pull the plug but
  not power cord.
  Do not touch the hair-dryer body or plug with
  wet hands.
  Do not place and do not keep the unit in plac-
  es, where it can fall into a bath or a sink, filled
  with water, do not immerse the unit into water
  or other liquids.
  Do not operate the unit while taking a bath.
  When using the hair-dryer in a bathroom,
  unplug the unit immediately after usage that
  is: take the plug out of the socket, as water
  closeness is dangerous even if the unit is
  switched off.
  If the unit was dropped, unplug it immediately.
  And only then you can take it out of water.
  For children safety do not leave polyethylene
  bags, used as a packaging, unattended.
  Attention! Do not allow children to play with poly-
  ethylene bags or film. Danger of suffocation!
  Do not allow children to use hair-dryer as a
  toy.
  Close supervision is needed when children or
  disabled persons use the unit.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all
  the necessary instructions by a person who
  is responsible for their safety on safety mea-
  sures and information about danger that can
  be caused by improper usage of the unit.
  Do not use the unit when you are drowsy.
  Take the switched on unit by its handle only.
  Do not use the unit to style wet hair or syn-
  thetic wigs.
  Do not direct hot air into your eyes or other
  heat-sensitive parts of your body.
  Avoid contact of heated surfaces with your
  face, neck and other parts of your body.
  The nozzle gets hot during operation. Allow it
  to cool down before removal.
  Never drop or insert any object into unit body
  openings.
  Never block the air inlets of the hair-dryer,
  do not place it on a soft surface, such as a
  bed or couch, where the air inlets may be
  blocked. Keep the air inlets free of lint, dust
  and hair etc.
  Avoid getting of hair into the air inlet grid dur-
  ing operation of the unit.
  When using the unit we recommend unwind-
  ing the power cord to its full length.
  The power cord should not:
  touch hot objects,
  run over sharp edges,
  be used as a handle for carrying the unit.
  Check the cord and plug insulation integrity
  periodically.
  Never use the unit if the power cord or the
  plug is damaged, the unit works improperly or
  after it was dropped. Contact the authorized
  service center for all repair issues.
  Before you take the unit away for storage,
  let it cool down, do not wind the power cord
  around the unit.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD US-
  AGE ONLY
  Using hair-dryer
  Before switching the unit on, make sure that
  the mains voltage at your home corresponds
  to the unit voltage.
  Unwind the power cord completely.
  Insert the plug into the socket.
  Set the required air supply speed using the
  switch (1):
  «0» – the hair-dryer is off;
  «I» - low air flow speed;
  «II» - high air flow speed.
  Set the required air flow temperature using
  the switch (2):
  «I»- low heating;
  «II» - medium heating;
  «III» - maximal heating.
  «
  » – cool shot button for hairstyle fixing.
  Note: During the first operation of hair-dryer
  some foreign smell can appear. It is normal.
  HAIR CARE
  To get the best results (before drying or styling)
  wash your hair with shampoo, dry it with a towel
  and comb your hair.
  Quick drying
  Set the switch (2) to maximal heating position,
  (position «III»), select the required air supply
  speed using the switch (1) and dry your hair. Re-
  move unnecessary moisture from hair with your
  hand or a comb and constantly move the hair-
  dryer above your hair.
  Straightening
  Set the switch (2) to the maximal heating posi-
  tion (position «III»), select the required air supply
  speed using the switch (1) and preliminarily dry
  the hair. When the hair is almost dry, set the noz-
  zle attachment (6), decrease the heating degree
  using the heating switch (2) and decrease the air
  flow speed using switch (1).
  Divide your hair into locks and layers. Start from
  lower layers. Using a plain or a round comb,
  brush the hair downwards and simultaneously
  direct hot air from the nozzle at your hair. Slowly
  straighten each lock from root to end in such a
  way. After you finish straightening locks of lower
  hair layer, start to straighten locks of middle layer
  and finish with locks of upper hair layer.
  Natural wavy hair structure
  Set the switch (2) to the low heating position (po-
  sition «I»), select the low air supply speed, set-
  ting the switch (1) to the position «I», grip locks
  between fingers, turn them to the side of natural
  waving and dry them directing air between fin-
  gers. When the required effect is achieved press
  and hold the сool shot button «
  » (3) and fix each
  lock.
  Styling
  Set the switches (1, 2) to the low heating/speed
  position and attach the nozzle (6) for directed air
  flow.
  Divide your hair into locks and create a required
  hair style by means of a round hair-brush. During
  hair styling direct the air flow straight onto your
  hair in desired way. Direct air flow at each lock for
  2-5 seconds to fix hair if needed. Styling time is
  determined individually according to hair type.
  Cool” air supply
  This model has a cool shot button for fixing up
  your hair. Press and hold the cool shot button (3)
  «
  » - it enables to keep the created style.
  Overheating protection
  This hair-dryer has overheating protection that
  switches off the unit if the outgoing air is too hot.
  If hair-dryer switches off during operation shut it
  off by the switch (1) setting it to the «0» position,
  unplug hair-dryer, make sure that the inlets and
  outlets are unblocked and let the hair-dryer cool
  down for 5-10 minutes. After that you can switch
  it on again. Do not block the air inlets during unit
  operation and avoid getting of hair into air inlet.
  Cleaning and maintenance
  The unit is intended for household usage only.
  Set the switch (1) to the «0» position and dis-
  connect the unit from the mains.
  The body of the hair-dryer can be cleaned
  with a wet cloth.
  Remove the air inlet grid (4), by simultane-
  ously pressing the upper and the lower parts
  of the grid.
  Clean the air inlet grid (4) with a brush, install
  the grid to its place.
  Never immerse the unit into water or other
  liquids.
  Do not use abrasives and solvents to clean
  the unit.
  Storage
  Always unplug hair-dryer if it is not being
  used.
  Let the unit cool down after using and keep it
  in a dry place away from children.
  Never wind the cord around the hairdryer,
  as it can damage the cord. Do not pull, twist
  or stretch the cord especially near the plug
  or at junction point. Straighten the cord if it
  gets twisted.
  Unit is equipped with a hanging loop (5) for
  easy storing, you can store the unit on this
  loop providing that no water gets on the unit.
  Delivery set
  1. Hair dryer – 1 pc.
  2. Nozzle – 1 pc.
  3. Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Maximal power consumption: 2200 W
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a prelimi-
  nary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appli-
  ance was purchased. The bill of sale or receipt
  must be produced when making any claim under
  the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC and to
  the Low Voltage Regulation (73/23
  EEC)
  ENGLISH
  HAARTROCKNER
  Beschreibung
  1. Schalter der Luftstromgeschwindigkeit (0/I/II)
  2. Schalter der Heizstufen (I/II/III)
  3. Taste der Kaltluftzufuhr «
  »
  4. Lufteinlassgitter
  5. Aufhängeöse
  6. Konzentratoraufsatz
  ACHTUNG!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe
  von Wasser befüllten Becken (Badewanne,
  Wasserbecken usw.) zu nutzen.
  Bei der Gerätenutzung im Badezimmer schalten Sie
  es nach dem Betrieb sofort vom Stromnetz ab, und
  zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus
  der Steckdose, weil die Nähe des Wassers gefähr-
  lich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter aus-
  geschaltet ist;
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
  den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30mA im
  Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzu-
  stellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.
  Sicherheitsmaßnahmen
  Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Haar-
  trockners diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
  Behalten Sie sie während der ganzen Betriebsperiode
  des Haartrockners.
  Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass
  die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
  übereinstimmt.
  Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsge-
  mäß, verwänden Sie nur die Aufsätze, die zum
  Lieferungsumfang gehören.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeauf-
  sichtigt.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
  Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten ver-
  wendet werden.
  Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor
  der Reinigung von Stromnetz immer ab.
  Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose heraus-
  nehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten
  Sie den Stecker.
  Greifen Sie das Haartrocknergehäuse und den
  Stecker des Netzkabels mit den nassen Händen
  nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen zu
  legen und aufzubewahren, von denen es in die mit
  Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stützen
  könnte, tauchen Sie es nie ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Badens zu nutzen.
  Während der Nutzung des Geräts im Badezimmer
  trennen Sie das Gerät nach dem Betrieb vom
  Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker
  des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe
  gefährlich ist, wenn der Haartrockner sogar mittels
  Schalter ausgeschaltet ist.
  Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen
  Sie unvermeidlich den Stecker aus der Steckdose,
  nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser
  herausnehmen.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
  den, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Fo-
  lien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, den Haartrockner den Kindern
  als Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
  angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen
  das Gerät nutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
  lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und
  die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
  Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am
  Handgriff.
  Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von nassen
  Haaren und synthetischen Perücken.
  Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf
  andere wärmeempfindlichen Körperteile.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen
  des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen
  Körperteilen.
  Der Konzentratoraufsatz kann sich während des
  Betriebs erhitzen. Bevor Sie ihn abnehmen, lassen
  Sie diesen abkühlen.
  Stecken oder werfen Sie keine fremden
  Gegenstände in die Luftöffnungen auf dem
  Gehäuse des Geräts.
  Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des
  Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie
  auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die
  Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können.
  Lassen Sie kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die
  Lufteintrittsöffnungen einlangen.
  Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters
  mit Haaren während des Gerätebetriebs.
  Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
  Gerätenutzung auf die gesamte Länge abzuwickeln.
  Das Netzkabel soll nicht:
  Mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
  über scharfe Kanten gezogen werden,
  als Griff beim Tragen des Geräts genutzt werden.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
  Netzsteckers periodisch.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn
  der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist,
  wenn Störungen auftreten, und wenn es herunter-
  gefallen ist. Zur Reparatur wenden Sie sich an den
  autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
  abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
  HALT GEIGNET.
  Inbetriebnahme des Haartrockners
  Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass
  die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
  übereinstimmt.
  Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Stellen Sie die gewünschte
  Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1) ein:
  «0» – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
  «I»- niedrige Geschwindigkeit;
  «II»- hohe Geschwindigkeit.
  Stellen Sie die gewünschte Luftstromtemperatur mit
  dem Schalter (2) ein:
  «I»- schwache Aufheizung;
  «II» - mittlere Aufheizung;
  «III»- maximale Aufheizung.
  «
  » Taste der Kaltluftzufuhr zum Fixieren des
  Haarstylings.
  Anmerkung: Beim ersten Einschalten des Geräts
  kann ein Geruch vom Heizelement entstehen, es
  ist normal.
  HAARPFLEGE
  Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen
  und Styling) waschen Sie ihre Haare mit Shampoo, wi-
  schen Sie sie mit einem Handtuch zur Entfernung der
  überflüssigen Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.
  Schnelles Trocknen
  Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der maxi-
  malen Aufheizung (Position «III»), stellen Sie die ge-
  wünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter
  (1) ein und trocknen Sie ihre Haare. Schütteln Sie die
  überflüssige Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand
  oder mit dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haar-
  trockner ständig über den Haaren.
  Glätten
  Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der maxima-
  len Aufheizung (Position «III»), wählen Sie die entspre-
  chende Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1)
  und trocknen Sie ihre Haare ab. Nachdem Ihre Haare
  fast komplett austrocknen, setzen Sie den Konzentra-
  toraufsatz (6) auf, verringern Sie die Lufttemperatur mit
  dem Schalter (2) und die Luftstromgeschwindigkeit mit
  dem Schalter (1).
  Verteilen Sie die Haare in Strähnen und Partien, begin-
  nen Sie das Glätten mit unteren Partien. Nutzen Sie da-
  bei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie die Haare
  von obern nach unten und richten Sie darauf heiße Luft
  aus dem Konzentratoraufsatz gleichzeitig. Somit glät-
  ten Sie langsam jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spit-
  zen. Nachdem Sie die unteren Haarsträhnen geglättet
  haben, beginnen Sie mit den mittleren Strähnen und
  beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarsträhnen.
  Natürliche Wellenstruktur der Haare
  Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der schwa-
  chen Aufheizung (Position «I»), wählen Sie die niedrige
  Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1), indem
  Sie ihn in die Position «I» stellen, drücken Sie die Haar-
  strähne zwischen den Fingern fest zusammen, drehen
  Sie die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen
  Windung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei
  den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn Sie das
  gewünschte Ergebnis geleistet haben, drücken Sie die
  Taste der Kaltluftzufuhr (3) «
  » und fixieren Sie jede
  einzelne Strähne.
  Haarstyling
  Stellen Sie die Schalter (1, 2) in die Position der nied-
  rigen Heiz-/Luftstromstufe und setzen Sie den Kon-
  zentratoraufsatz (6) auf den Haartrockner zwecks des
  gerichteten Luftstroms.
  Verteilen Sie Haare in Strähnen und schaffen Sie den
  gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste. Wäh-
  rend des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar
  auf Haare in der gewünschten Richtung.
  Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca.2-5
  Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu
  fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist,
  wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.
  Kaltluftzufuhr
  In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr
  vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist.
  Drücken und halten Sie die Taste der Kaltluftzufuhr (3)
  «
  » - dadurch wird das gewählte Haarstyling erhalten.
  Überhitzungsschutz
  Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz aus-
  gestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Tem-
  peratur der austretenden Luft abschaltet. Falls der
  Haartrockner während der Nutzung ausgeschaltet wird,
  schalten Sie ihn mit dem Schalter (1) aus, indem Sie ihn
  in die Position «0» stellen, ziehen Sie den Netzstecker
  aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Ein-
  gangs- und Austrittsöffnungen mit irgendwelchen Ge-
  genständen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie
  den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten
  Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustritt-
  söffnungen des Haartrockners zu blockieren; vermei-
  den Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haa-
  ren während des Betriebs.
  Reinigung und Pflege
  Der Haartrockner ist nur für den Gebrauch im Haushalt
  geeignet.
  Stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein
  und trennen Sie den Haartrockner vom Netz ab.
  Wischen Sie das Haartrocknergehäuse mit einem
  feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
  Nehmen Sie das Lufteinlassgitter (4) ab, indem
  Sie den oberen und den unteren Gitterteil gleich-
  zeitig drücken.
  Reinigen Sie das Lufteinlassgitter (4) mit der
  Bürste, dann stellen Sie das Gitter zurück auf.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder
  andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel
  für die Reinigung des Haartrocknergehäuses zu
  nutzen.
  Aufbewahrung
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  wenn Sie den Haartrockner nicht verwenden.
  Nach der Verwendung lassen Sie den Haartrockner
  abkühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen
  und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
  da es zur Netzkabelbeschädigung führen kann.
  Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um; es
  ist nicht gestattet, es zu reißen, überdrehen oder
  ziehen, insbesondere am Netzstecker und an der
  Anschlussstelle am Haartrocknergehäuse. Wenn
  das Netzkabel sich während der Nutzung des
  Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und
  zu auf.
  Zwecks der bequemen Nutzung ist am Gerät eine
  Aufhängeöse (5) vorgesehen, worauf man den
  Haartrockner aufhängen kann, unter Bedingung,
  dass kein Wasser ins Gerät eindringen wird.
  Lieferumfang
  1. Haartrockner – 1 St.
  2. Konzentratoraufsatz – 1 St.
  3. Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220-240 V ~
  50/60 Hz
  Maximale Leistung: 2200 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Verände-
  rungen in den Eigenschaften des Geräts ohne Vorbe-
  nachrichtigung vorzunehmen.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
  man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
  men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtli-
  nie des Rates und den Vorschriften 73/23/
  EWG über die Niederspannun-gsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  ФЕН
  Описание
  1. Переключатель скорости подачи воздуха (0/I/II)
  2. Переключатель степени нагрева (I/II/III)
  3. Кнопка подачи «холодного» воздуха «
  »
  4. Решетка воздухозаборника
  5. Петля для подвешивания
  6. Насадка-концентратор
  ВНИМАНИЕ!
  Не использовать это устройство вблизи
  емкостей с водой (ванна, бассейн и т. д.).
  При использовании фена в ванной комнате
  следует отключать устройство от сети после
  его эксплуатации, отсоединив вилку сетевого
  шнура от розетки, так как близость воды
  представляет опасность, даже когда фен
  выключен:
  Для дополнительной защиты целесообразно
  установить в цепь питания ванной комнаты
  устройство защитного отключения (УЗО)
  с номинальным током срабатывания, не
  превышающим 30 мА; при установке следует
  обратиться к специалисту.
  Меры безопасности
  Перед использованием фена внимательно
  прочитайте инструкцию по эксплуатации.
  Сохраняйте данную инструкцию в течение всего
  срока эксплуатации фена.
  Перед включением фена убедитесь, что
  напряжение электрической сети соответствует
  рабочему напряжению устройства.
  Используйте прибор только по его прямому
  назначению, применяйте только те насадки,
  которые входят в комплект поставки.
  Никогда не оставляйте работающий прибор без
  присмотра.
  Не включайте прибор в местах, где
  распыляются аэрозоли либо используются
  легковоспламеняющиеся жидкости.
  Всегда отключайте прибор от сети после
  использования и перед чисткой.
  Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
  тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку
  сетевого шнура.
  Не беритесь за корпус фена и вилку сетевого
  шнура мокрыми руками.
  Не кладите и не храните устройство в местах,
  где оно может упасть в ванну или раковину,
  наполненную водой, не погружайте устройство
  в воду или любую другую жидкость.
  Не используйте прибор во время принятия
  ванны.
  При использовании прибора в ванной комнате
  следует отключать прибор от сети после
  его эксплуатации, а именно вынимать вилку
  сетевого шнура из розетки, так как близость
  воды представляет опасность, даже когда
  устройство выключено.
  Если устройство упало в воду, немедленно
  выньте сетевую вилку из розетки, только после
  этого можно достать прибор из воды.
  Из соображений безопасности для детей
  не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без
  присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
  Опасность удушья!
  Не разрешайте детям использовать фен в
  качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательны, когда
  устройством пользуются дети или люди с
  ограниченными возможностями.
  Данное устройство не предназначено
  для использования детьми и людьми с
  ограниченными возможностями, если только
  лицом, отвечающим за их безопасность, им не
  даны соответствующие и понятные инструкции
  о безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при его
  неправильном использовании.
  Не используйте устройство, если вы находитесь
  в сонном состоянии.
  Беритесь за работающий прибор только в зоне
  рукоятки.
  Не используйте прибор для укладки мокрых
  волос или синтетических париков.
  Не направляйте горячий воздух в глаза или на
  другие теплочувствительные части тела.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом, шеей и
  другими частями тела.
  Насадка-концентратор во время работы
  нагревается. Перед ее снятием дайте ей
  остыть.
  Не роняйте и не вставляйте посторонние
  предметы в любые отверстия корпуса прибора.
  Запрещается закрывать воздушные отверстия
  фена, не кладите его на мягкую поверхность (на
  кровать или диван), где воздушные отверстия
  могут быть заблокированы. В воздушных
  отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос
  и т.п.
  Избегайте попадания волос в решетку
  воздухозаборника во время работы прибора.
  При эксплуатации прибора рекомендуется
  размотать сетевой шнур на всю его длину.
  Сетевой шнур не должен:
  соприкасаться с горячими предметами,
  протягиваться через острые кромки,
  использоваться в качестве ручки для переноски
  прибора.
  Периодически проверяйте состояние изоляции
  сетевого шнура и сетевой вилки.
  Запрещается использовать устройство при
  повреждении сетевой вилки или сетевого
  шнура, если оно работает с перебоями, а также
  после его падения. По всем вопросам ремонта
  обращайтесь в авторизованный сервисный
  центр.
  Прежде чем убрать фен на хранение,
  обязательно дайте ему остыть и никогда не
  обматывайте вокруг него сетевой шнур.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Использование фена
  Перед включением убедитесь, что напряжение
  электрической сети соответствует рабочему
  напряжению фена.
  Полностью размотайте сетевой шнур
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  Установите нужную скорость подачи воздуха
  переключателем (1):
  «0» – фен отключен
  «I»- низкая скорость
  «II»- высокая скорость
  Установите необходимую температуру
  воздушного потока переключателем (2):
  «I»- слабый нагрев
  «II» - средний нагрев
  «III»- максимальный нагрев
  «
  » кнопка подачи «холодного» воздуха для
  фиксации прически.
  Примечание: При первом использовании
  возможно появление постороннего запаха от
  нагревательного элемента, это допустимо.
  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
  Для достижения оптимальных результатов (перед
  сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем,
  вытрите их полотенцем для удаления избыточной
  влаги и расчешите.
  Быстрая сушка
  Установите переключатель (2) в положение
  максимального нагрева (положение «III»),
  выберите необходимую скорость подачи воздуха
  переключателем (1) и просушите волосы. Рукой
  или расческой стряхивайте с волос избыточную
  влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.
  Выпрямление
  Установите переключатель (2) в положение
  максимального нагрева (положение «III»), выберите
  соответствующую скорость подачи воздуха
  переключателем (1) и предварительно просушите
  волосы. Когда волосы почти высохнут, установите
  насадку концентратор (6), уменьшите степень
  нагрева воздуха переключателем (2) и скорость
  подачи воздуха переключателем (1).
  Распределите волосы на пряди и слои, начните
  выпрямление с нижних слоев. Используя круглую
  или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху
  вниз и одновременно направляйте на них горячий
  воздух, выходящий из насадки-концентратора.
  Таким образом, медленно распрямляйте каждую
  прядь волос от корней до кончиков. Когда вы
  распрямите пряди нижнего слоя волос, начните
  распрямлять пряди среднего слоя и завершите
  процесс распрямлением прядей верхнего слоя
  волос.
  Естественная волнистая структура волос
  Установите переключатель (2) в положение
  слабого нагрева воздуха (положение «I»), выберите
  низкую скорость подачи воздуха, установив
  переключатель (1) в положение «I», крепко зажмите
  пряди волос между пальцами, поверните их в
  сторону естественного закручивания и высушите
  их, направляя поток воздуха между пальцами.
  Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите
  и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха
  (3) «
  » и закрепите каждую прядь.
  Создание стиля прически
  Установите переключатели (1,2) в положение
  слабого нагрева/скорости и установите на фен
  насадку-концентратор (6) для направленного
  потока воздуха.
  Распределите волосы на пряди и создавайте
  нужный стиль с помощью круглой щетки для
  укладки волос. Во время создания прически
  направляйте воздушный поток непосредственно
  на волосы в желаемом направлении.
  При необходимости, направляйте струю воздуха на
  каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления
  волос. Время, необходимое для укладки прядей
  волос, выбирается самостоятельно и зависит от
  типа волос.
  Подача «холодного» воздуха
  В данной модели предусмотрена функция подачи
  «холодного» воздуха, используемого для фиксации
  вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку
  подачи «холодного» воздуха (3) «
  » - это позволит
  зафиксировать созданный стиль прически.
  Защита от перегрева
  Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит
  прибор при превышении температуры выходящего
  воздуха. Если фен отключится во время
  использования, выключите фен переключателем
  (1), установив его в положение «0», выньте сетевую
  вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли
  входные и выходные воздушные отверстия, дайте
  фену остыть 5-10 минут, после чего включите его
  снова. Не блокируйте воздушные отверстия во
  время использования фена и избегайте попадания
  волос в его воздухозаборное отверстие.
  Чистка и уход
  Фен предназначен только для домашнего
  использования.
  Установите переключатель (1) в положение «0»
  и отключите фен от сети.
  Корпус фена допускается протирать влажной
  тканью, после этого необходимо протереть его
  насухо.
  Снимите решетку воздухозаборника (4),
  одновременно нажав на верх и низ решетки.
  Очистите решетку воздухозаборника (4) с
  помощью щетки, установите решетку на место.
  Запрещается погружать устройство в воду или
  любые другие жидкости.
  Запрещается использовать для чистки
  корпуса фена абразивные моющие средства
  и растворители.
  Хранение
  Если фен не используется, вынимайте сетевую
  вилку из розетки.
  После использования дайте фену остыть
  и храните его в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  Никогда не обматывайте сетевой шнур
  вокруг фена, так как это может привести к
  его повреждению. Аккуратно обращайтесь
  с сетевым шнуром, старайтесь не дергать,
  перекручивать или растягивать его, особенно
  около сетевой вилки и в месте ввода в
  корпус фена. Если шнур перекручивается во
  время использования фена, периодически
  распрямляйте его.
  Для удобства в использовании предусмотрена
  петля для подвешивания (5), на которой можно
  хранить фен при условии, что в этом положении
  на фен не будет попадать вода.
  Комлект поставки
  1. Фен – 1 шт.
  2. Насадка-концентратор – 1 шт.
  3. Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Максимальная потребляемая мощность: 2200Вт
  Производитель оставляет за собой право изменять
  характеристики устройств без предварительного
  уведомления.
  Срок службы устройства - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российским
  стандартам безопасности и гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт
  Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИЙ
  4
  1
  2
  3
  6
  5
  MW-2013.indd 1 28.11.2012 17:44:38
Maxwell MW-2013 BK

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2013 BK? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Maxwell MW-2013 BK att svara på din fråga.

Se manualen för Maxwell MW-2013 BK helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2013 BK? Ställ din fråga här

Maxwell MW-2013 BK – specifikationer

Allmänt
Varumärke Maxwell
Modell MW-2013 BK
Produkt hårtork
EAN 9120048692577
Språk Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Effekt 2200 W
Prestanda
Enkelt och säkert inbyggt bärhandtag Ja
Jonisk funktion Nej
Antal hastigheter 2
Antal effektlägen 3
Filtrering Ja
Antal inställningar 6
Två värmeinställningar Ja
Design
Produktens färg Black,Red
Upphängningsbar Ja
Hängande modell Hängögla
Förpackningens innehåll
Koncentratormunstycke Ja
Spridarmunstycke Ja

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer