McCulloch CS 340

McCulloch CS 340 bruksanvisning

(1)
 • GB
  Oper
  ator’
  s man
  ual 6-26
  SE
  Br
  uksan
  visning 27-47
  DK
  Br
  ugsan
  visning 48-69
  FI
  Käyttöohje 70-91
  NO
  Br
  uksan
  visning 92-112
  FR
  Man
  uel d’utilisation 113-135
  NL
  Gebr
  uiksaanwijzing 136-158
  IT
  Istr
  uzioni per l’uso 159-181
  DE
  Bedien
  ungsanw
  eisung 182-204
  ES
  Man
  ual de instr
  ucciones 205-227
  PT
  Instr
  uções par
  a o uso 228-250
  R
  U
  óêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  251-276
  BG
  úêîâîäñòâî çà
  åêñïëîàòàöèß
  277-304
  HU
  Használati utasítás
  305-326
  PL
  Instrukcja obs∏ugi
  327-350
  EE
  Käsitsemisõpetus
  351-371
  L
  V
  Lieto‰anas pamÇc¥ba
  372-392
  L
  T
  Naudojimosi instrukcijos
  393-413
  SK
  Návod na obsluhu
  414-434
  HR
  Priruãnik
  435-455
  SI
  Navodila za uporabo
  456-476
  CZ
  Návod k pouÏití
  477-497
  R
  O
  Instruc
  ö
  iuni de utilizare
  498-518
  GR
  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
  519-542
  TR
  Kullanım kılavuzu
  543-563
  CS 340
  CS 380
McCulloch CS 340

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 3

Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch CS 340? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av McCulloch CS 340 att svara på din fråga.

Malm, 2020-06-06 11:28:34 Inga kommentarer

vilken storlek på sågkedja till McCulloch CS340

Svara på den här frågan
Leif Tranell, 2017-09-25 09:57:07 Inga kommentarer

Hej! Jag tänker byta flödarknapp hur gör man finns det nån sprängskiss?

Svara på den här frågan
Leif Tranell, 2017-09-25 09:55:31 Inga kommentarer

Hej! Jag tänker byta flödarknapp hur gör man finns det nån sprängskiss?

Svara på den här frågan

Se manualen för McCulloch CS 340 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Finska, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Polska, Norska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Kroatiska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch CS 340? Ställ din fråga här

McCulloch CS 340 – specifikationer

Varumärke McCulloch
Modell CS 340
Produkt Motorsåg
EAN 7393081509337, 7393089186684
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Finska, Slovenska, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Rumänska, Polska, Norska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Kroatiska
Filtyp PDF
- 1300
- 400
- 20
- 34.4
- 0.25
- 0.2
- 3/8
- 102
- Svart
- 5200
- 5.3
- 1.27
- -
- Bensin
Egenskaper
Kedja svärdslängd 400
Kedjehastighet 20
Kedjedelning 3/8
Bränsletank 0.25
Oljetankens kapacitet 0.2
Förskjutning 34.4
Kedja mätare 1.27
Produktens färg Svart
Vikt & dimension
Vikt 5200
Sound emission
Ljudnivå Lc IEC 102
Vibrationsemission 5.3
Strömtillförsel
Effekt 1300
Strömkälla Bensin

Relaterade produktmanualer

Motorsåg McCulloch

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer