McCulloch CS 380 bruksanvisning

McCulloch CS 380
(2)
  • Sidantal: 564
  • Filtyp: PDF
GB
Oper
ator’
s man
ual 6-26
SE
Br
uksan
visning 27-47
DK
Br
ugsan
visning 48-69
FI
Käyttöohje 70-91
NO
Br
uksan
visning 92-112
FR
Man
uel d’utilisation 113-135
NL
Gebr
uiksaanwijzing 136-158
IT
Istr
uzioni per l’uso 159-181
DE
Bedien
ungsanw
eisung 182-204
ES
Man
ual de instr
ucciones 205-227
PT
Instr
uções par
a o uso 228-250
R
U
óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
251-276
BG
úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß
277-304
HU
Használati utasítás
305-326
PL
Instrukcja obs∏ugi
327-350
EE
Käsitsemisõpetus
351-371
L
V
Lieto‰anas pamÇc¥ba
372-392
L
T
Naudojimosi instrukcijos
393-413
SK
Návod na obsluhu
414-434
HR
Priruãnik
435-455
SI
Navodila za uporabo
456-476
CZ
Návod k pouÏití
477-497
R
O
Instruc
ö
iuni de utilizare
498-518
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
519-542
TR
Kullanım kılavuzu
543-563

CS 340

CS 380

McCulloch CS 380

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 4

Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch CS 380? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av McCulloch CS 380 att svara på din fråga.

Ulf Axelsson, 5-5-2019 14:25:11 Inga kommentarer

Jag har problem med fjädern som sitter under kåpan och behöver få tag på ett startpaket inklusive startsnöre + kåpan + fjäder. Vart ska jag vända mig?

Svara på den här frågan
Valle Vernersson, 29-8-2018 18:52:31 Inga kommentarer

Min Mc Culloch cs 380 vill inte gå igång! Ny bensin tar loss tändstiftet och det slår tänd gnistor när man håller mot godset! mvh Valle

Svara på den här frågan
Kenneth Ekman, 24-8-2017 09:44:43 Inga kommentarer

Hur demonterar man kåpan som täcker bultarna som man ska lossa med specialnyckeln (fästbultarna för svärdet)..? M.v.h. Kenneth Ekman

Svara på den här frågan
Tommy christell, 17-8-2017 14:08:55 Inga kommentarer

Hur justerar man tomgången på CS 380

Svara på den här frågan

Se manualen för McCulloch CS 380 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 8.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch CS 380? Ställ din fråga här

McCulloch CS 380 – specifikationer

Allmänt
Varumärke McCulloch
Modell CS 380
Produkt Såg
EAN 7391736967747, 7393081509375
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Egenskaper
Kedja svärdslängd 400 mm
Kedjehastighet 20 m/s
Kedjedelning 3/8 "
Bränsletank 0.25 l
Oljetankens kapacitet 0.2 l
Slagvolym 38 cm ^
Vikt & dimension
Vikt 5200 g
Sound emission
Ljudnivå Lc IEC 118 dB
Vibrationsemission 5.3 m/s ²
Strömtillförsel
Effekt 1400 W
Strömkälla Bensin
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om McCulloch CS 380 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här