McCulloch Ergolite 6028 bruksanvisning

McCulloch Ergolite 6028
8.7 · 6
PDF anvisning
 · 466 sidor
Svenska
anvisningMcCulloch Ergolite 6028
GB
Operator’s manual 2-21
SE
Bruksanvisning 22-41
DK
Brugsanvisning 42-61
NO
Bruksanvisning 62-81
FI
Käyttöohje 82-101
DE
Bedienungsanweisung 102-121
FR
Manuel d’utilisation 122-141
NL
Gebruiksaanwijzing 142-161
ES
Manual de instrucciones 162-181
PT
Instruções para o uso 182-201
IT
Istruzioni per l’uso 202-221-197
EE
Käsitsemisõpetus
222-241
LV
Lieto‰anas pamÇc¥ba
242-261
LT
Naudojimosi instrukcijos
262-281
CZ
Návod k pouÏití
282-301
SK
Návod na obsluhu
302-321
HU
Használati utasítás
322-341
PL
Instrukcja obs∏ugi
342-361
HR
Priruãnik
362-381
RU
óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
382-402
BG
úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß
403-423
RO
Instrucöiuni de utilizare
424-443
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
444-464

SUPERLITE 4528

ERGOLITE 6028

Se manualen för McCulloch Ergolite 6028 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 6 personer med ett genomsnitt på 8.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch Ergolite 6028? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om McCulloch som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra McCulloch -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
McCulloch
Ergolite 6028 | 00096-66.934.01
häcksax
7393081516298
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)
Tekniska data
Ljudtrycksnivå101 dB
Vibrationsemission4.1 m/s ²
Produktens färgBlack, Yellow
Blade tand avstånd28 mm
Typ av bladDubbla blad
Ljudnivå Lc IEC101 dB
Skärtjocklek (max)20 mm
Hantera funktionerJusterbar
Skärhastighet7800 RPM
Bladstorlekt600 mm
Egenskaper
Bränsletank0.3 l
Slagvolym21.7 cm ^
Motorns varvtal9000 RPM
Strömtillförsel
StrömkällaBensin
Motoreffekt600 W
Vikt & dimension
Vikt5000 g
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande McCulloch Ergolite 6028.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat