McCulloch M46-500CMDW

McCulloch M46-500CMDW bruksanvisning

(1)
 • INSTRUCTION MANUAL (Original instruction)
  IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
  carefully and make sure you understand them before using this
  unit. Retain these instructions for future reference.
  BETRIEBSANWEISUNG (Originale Anweisungen)
  WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur
  Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden
  Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen
  verstanden haben und gut aufbewahren.
  MANUEL D’INSTRUCTIONS (Instructions originales)
  RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d’utiliser cet appareil,
  veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir
  comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.
  HANDLEIDING (Oorspronkelijke gebruiksinstructies)
  BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aan-
  dachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te
  gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.
  BRUKERHÅNDBOK (Original bruksanvisning)
  VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og
  forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og
  oppbevar dem for sen-ere bruk.
  OHJEKIRJA (Alkuperäiset ohjeet)
  TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista,
  että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja
  säilytä myöhempää tarvetta varten.
  BRUKSANVISNING(Bruksanvisning i original)
  VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och för-
  säkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen
  och spara dem för framtida behov.
  BRUGERHÅNDBOG (Originale instruktioner)
  VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt,
  før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.
  MANUAL DE INSTRUCCIONES (Instrucciones originales)
  INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las instruccio-
  nes y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato.
  Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.
  MANUAL DO OPERADOR (Instruções originais)
  INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente
  estas instruções e tenha certeza de entendë las antes de usar
  a serra e guarde para consulta futura.
  LIBRETTO D’ISTRUZIONI (Istruzioni originali)
  INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attenta-
  mente e capirle bene prima di usare l’utensile. Conservare
  per ulteriore consultazione.
  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (Eredeti utasítások)
  Jótállást vállalni csak rendeltetésszerüen használatba vett
  gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba vétele elött
  gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
  EΓXEIPI∆IO XEIPIΣMOE (Πρωτότυπες οδηγίες)
  ΣHMANTIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ: ∆ιαβάστε προσεxτιxά αvτές
  τις οδηγίες xαι Φροvτίστε τις xαταvoήσετε αvτό το µηχάvηµα
  xαι Φuλάξτε το για vα το σuµβulλεύεστε στ µέλλοv.
  NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ (Původní návod)
  DŮLEŽITÁ INFORMACE! Než začnete stroj použivat přečtěte
  si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim
  porozuměli. Uschovejte si tento návod pro použití i v budoucnu.
  PRÍRUČKA (Pôvodný návod)
  IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
  carefully and make sure you understand them before using this
  unit. Retain these instructions for future reference.
  INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcje pierwotne)
  Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia
  do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
  uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zalec
  i wskazówek w niej zawartych.
  ИНCTPYKЦИИ (Оригинал инструкций)
  BAЖHЫE CBEДEHИЯ: Bнимaтeльнo пpoчитать инстрyкции
  и хрoщo их пoнять, пepeд тeм как пoльзoвaтьcя блoкoм.
  Хpaнить инcтpyкции для дaльнейшиx кoнcyльтаций.
  KASUTUSJUHEND (Originaaljuhend)
  TÂHTIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne
  seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge,
  et olete kõigest täpselt aru saanud.
  NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA ((Originali instrukcija)
  SVARBI INFORMACIJA: prieš pradedant dirbti įrenginiu,
  prašome atidžiaiperskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad viską
  supratote. Išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
  KNJIŽICA Z NAVODILI (Prvotrna navodila)
  POMEMBNA NAVODILA: Pozorno preberite navodila. Dobro jih
  morate razumeti, preden začnete uporabljati to orodje.
McCulloch M46-500CMDW

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch M46-500CMDW? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av McCulloch M46-500CMDW att svara på din fråga.

Se manualen för McCulloch M46-500CMDW helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Czech, Finska, Norska, Polska, Ryska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Slovenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om McCulloch M46-500CMDW? Ställ din fråga här

McCulloch M46-500CMDW – specifikationer

Varumärke McCulloch
Modell M46-500CMDW
Produkt Gräsklippare
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Ungerska, Grekisk, Slovakien, Czech, Finska, Norska, Polska, Ryska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Slovenska
Filtyp PDF

Relaterade produktmanualer

Gräsklippare McCulloch

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om McCullochM46-500CMDW .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer