Medisana FTD

Medisana FTD bruksanvisning

(79)
 • 2
  D Gebrauchsanweisung
  1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2 Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  3 Messmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  4 V e r s c h i e d e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
  5 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
  GB Instructions Manual
  1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  2 S t a r t u p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
  3 Measuring procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  4 Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  5 W a r r a n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
  F Mode d’emploi
  1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  2 Mise en marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3 Méthode de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  4 D i v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
  5 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
  NL Gebruiksaanwijzing
  1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  2 Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  3 M e e t m e h t o d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
  4 A l g e m e e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
  5 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
  I Istruzioni per l‘uso
  1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  2 Messa infuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  3 Metodo dimisurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  4 V a r i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
  5 G a r a n z i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
  E Instrucciones de uso
  1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  2 P u e s t a e n s e r v i c i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
  3 Método de medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  4 Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  5 G a r a n t í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
  P Manual de instruções
  1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  2 Colocação em funcionamento . . . . . . . . 60
  3 Método de medição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  4 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  5 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
  FIN Käyttöohje
  1 Johdatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  2 Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  3 M i t t a u s t a v a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
  4 Sekalaista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  5 T a k u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
  S Bruksanvisning
  1 Instruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  2 Använding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  3 M ä t m e t o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
  4 Övright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  5 G a r a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
  GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
  1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
  2
  £¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
  3
  ª¤ıÔ‰Ô˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
  4
  ¢È¿ÊÔÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
  5
  ∂ÁÁ‡ËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3
  Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
  Please fold out this page and leave it folded out for quick reference.
  Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement.
  Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
  Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento.
  Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente.
  Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida.
  Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.
  Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering.
  ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÓÔ›ÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.
Medisana FTD

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Medisana FTD? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Medisana FTD att svara på din fråga.

Se manualen för Medisana FTD helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 79 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Finska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Medisana FTD? Ställ din fråga här

Medisana FTD – specifikationer

Varumärke Medisana
Modell FTD
Produkt Termometer
EAN 4015588770555
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Finska
Filtyp PDF
Egenskaper
Modell Kontakt
Minnesfunktion
Termometerplats Ear
Displaytyp LCD

Relaterade produktmanualer

Termometer Medisana

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om MedisanaFTD .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer